PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
STRONY INTERNETOWE JAKO NARZĘDZIE MARKETINGU PROMOCYJNEGO GMIN WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Data publikacji: 02-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2011;4(1):23–30
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W ciągu ostatnich kilkunastu lat Internet rozprzestrzenił się praktycznie na cały świat. Na samym początku stanowił narzędzie naukowo-badawcze, następnie przekształcił się w środek powszechnej komunikacji. Bez względu na miejsce i czas Internet dociera do wszystkich posiadających do niego dostęp. Każdy może stać się nadawcą treści, może publikować cokolwiek tylko zechce, przy założeniu, że nie narusza to prawa. Jest to zatem najbardziej uniwersalne medium, jakie kiedykolwiek istniało. Wydaje się on również być najtańszym a jednocześnie globalnym narzędziem marketingowym. Narzędzie to coraz częściej wykorzystują różne grupy społeczne i zawodowe. Poprzez samo prowadzenie strony internetowej charakteryzującej określony obszar geograficzny, można zyskać wiele: od promocji regionu i zyskaniu turystów (co jest jednoznaczne ze wzrostem dochodów gminy / powiatu/ województwa /kraju) po zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania na tym właśnie terenie, co będzie tym samym skutkowało – napływem pieniądza. W konsekwencji przy stosunkowo niskim nakładzie finansowym dociera się do ogromnej liczby odbiorców. W artykule dokonano analizy witryn internetowych prowadzonych przez gminy województwa lubuskiego pod kątem: 1. wykorzystania własnej strony internetowej jako elementu promocji, 2. zamieszczenia informacji, które przyczynią się do wzrostu ruchu turystycznego jak również 3. zachęcą przedsiębiorców do inwestowania na tym terenie.
 
REFERENCJE (11)
1.
Bumbar A., Czy reklama internetowa osiągnie rekordowy wynik? ww.reklamawinternecie.pl, data dostępu: 14.01.2011.
 
2.
Florek M. (2005), Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań,.
 
3.
Gadzinowski J. (2000) Net, Secret Service r., nr 3.
 
4.
Jagódka M., Wykorzystanie i znaczenie Internetu w promocji regionu, (wersja elektroniczna) www.pitwin.edu.pl, data dostępu 11.11.2010.
 
5.
Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007– 2013, www.lrpo.lubuskie.pl, data dostępu: 30.11.2010.
 
6.
Wojnarowska H., Strona internetowa – skuteczne medium komunikacji z klientem, www.marketing.nf.pl, data dostępu: 14.01.2011.
 
7.
www.ziemialubuska.pl, data dostępu 30.11.2010.
 
8.
www.bledzew.republika.pl, data dostępu 12.12.2010.
 
9.
www.skwierzyna.eu, data dostępu 12.12.2010.
 
10.
www.trzciel.vcity.pl, data dostępu 12.12.2010.
 
11.
www.bip.gov.pl, data dostępu: 04.01.2011.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725