ARTYKUŁ ORYGINALNY
OKREŚLENIE SYSTEMU MARKETINGOWEGO KAKAO (Theobroma cacao L.) W PROWINCJACH UTCUBAMBA I BAGUA W REGIONIE AMAZONAS-PERU
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Agri-business, Toribio Rodríguez de Mendoza National University in Chachapoyas, Amazonas-Peru
 
Economic and Regional Studies 2018;11(4):27–36
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem i celem pracy było określenie systemu marketingowego kakao (Theobroma cacao L.) tradycyjnie stosowanego przez producentów w prowincjach Utcubamba i Bagua w regionie Amazonas w Peru. Materiały i metody: Badanie przeprowadzono metodą ankiety diagnostycznej, wykorzystując bezpośrednie wywiady z określoną liczebnie populacją, która wynosiła dokładnie 90 producentów spośród 1239 podmiotów stowarzyszonych w 3 organizacjach rolniczych. Badanie zostało opracowane w 2017 roku. Wyniki: System marketingowy kakao w regionie Amazonas jest związany z tradycyjnie stosowanymi formami i metodami produkcji oraz z podmiotami, które w nich uczestniczą. Wnioski: System marketingowy kakao zidentyfikowany w badanych prowincjach jest wolnym rynkiem regulowanym przez prawa popytu i podaży, gdzie produkt jest sprzedawany pośrednikom głównie w stanie nieprzetworzonym i jako surowiec.
 
REFERENCJE (14)
1.
Andrade Aguirre, C.M. (2007). La viabilidad económica del cultivo del cacao en México a través de una economía sostenible. (Tesis inédita de título). México: Universidad de Las Américas, Puebla.
 
2.
CATIE (2012). Calidad del Cacao en Centroamérica: Un vistazo a la situación en 2009. En M. Villalobos Rodríguez, Sh. Orozco Estrada (Compls.). Parte 1: Conferencias magistrales: La calidad del cacao. Costa Rica: Turrialba.
 
3.
CEI (2012). Perfil Cacao Orgánico. Perfil de mercado: cacao orgánico-Europa. Managua: Trade Point Managua.
 
4.
Cocoa Market/tutor2uEconomics. Retrieved from: https://www.tutor2u.net/econom....
 
5.
Diario Gestión (2016). Lima: Gestión.
 
6.
Durán Ramírez, F. (2010). Cultivo y Explotación del Cacao. Bogotá: Grupo Latino Editores.
 
7.
FAO-IICA (2007). Estudio de caso: Determinación de origen “Cacao Arriba”. Quito: IICA.
 
8.
ICCO (2017, agosto 31). Cocoayear 201/17.Quarterly Bulletin of Cocoa statistics, XLIII(3). INFOCOMM-UNCTAD (2007, septiembre). Información de Mercado sobre Productos Básicos: Cacao. Retrieved from: http://www.Unctad.org/infocomm....
 
9.
MINAGRI (2017). Cacao. El Perú Centro de Origen de la Biodiversidad del Cacao. Cocoa Fact Sheet. Lima: Dirección General Agrícola.
 
10.
MINAGRI (2016). Estudio del CACAO en el Perú y el Mundo. Un análisis de la producción y el comercio. Lima: dirección de Estudios Económicos e Información Agraria.
 
11.
MINAGRI (2014). Catálogo de Cultivares de Cacao del Perú. 3ª ed. Lima: Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria.
 
12.
MINCETUR-UE-PERÚ/PENX (2008). Estudio de caracterización del potencial genético del Cacao en el Perú. Lima: M & O CONSULTING S.A.C.
 
13.
Pérez Gutiérrez, G.S. (2013). Plan de negocios para la exportación de cacao producido en la región 7 (Loja, Zamora y El Oro) hacia Holanda. (Tesis inédita de maestría), Universidad de Cuenca, Ecuador.
 
14.
Ramírez, P. (Comp.) (2006, Junio). Estructura y dinámica de la cadena de cacao en el Ecuador: Sistematización de información y procesos en marcha. Quito: GTZ-Programa GESOREN.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725