ARTYKUŁ ORYGINALNY
SYSTEMY WIEDZY ROLNICZEJ I INFORMACJI W EUROPEJSKIEJ BIOGOSPODARCE
 
 
Więcej
Ukryj
1
University of Agriculture in Cracow / Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 
 
Data publikacji: 09-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Józef Kania   

dr hab. inż. Józef Kania, prof. UR, University of Agriculture in Cracow, Faculty of Agriculture and Economics, Department of Rural Development and Advisory Services, Mickiewicza Av. 21, 31-120 Cracow, Poland; phone: +48 12 662-43-28
 
 
Economic and Regional Studies 2015;8(2):5-11
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W pracy dokonano analizy terminologii i definicji systemów wiedzy rolniczej i informacji w Europie oraz zachodzących w nich zmian i tendencji na tle krótkiej charakterystyki strategii na rzecz biogospodarki. W analizie wykorzystano wyniki badań własnych autora i przegląd literatury przedmiotu. Z badań wynika, że systemy wiedzy są w procesie transformacji, tj. z liniowego – odgórnego podejścia zmieniają się w kierunku bardziej elastycznych – oddolnych i interaktywnych rozwiązań w postaci tworzących się sieci. Biogospodarka stanowi nowe wyzwanie przed wszystkimi klasycznymi ogniwami systemu wiedzy i informacji rolniczej, jak też stwarza szansę dla wielu nowych organizacji, tj. organizacji pozarządowych, fundacji, centrów doskonałości itp. specjalizujących się w różnych aspektach racjonalnego zarządzania zasobami odnawialnymi w rolnictwie.
 
REFERENCJE (14)
1.
Chyłek E., Rzepecka M. (2011), Biogospodarka - konkurencyjność i zrównoważone wykorzystanie zasobów. Polish Journal of Agroeconomy, nr 7, 3-13.
 
2.
EU SCAR (2012), Agricultural Knowledge and Innovation Systems in Transition – a reflection paper, EC Brussels.
 
3.
Havelock R. G., Guskin A. E. (1969), Planning for innovation; a comparative study of the literature on the dissemination and utilization of scientific knowledge. Ann Arbor, Center for Research on Utilization of Scientific Knowledge, University of Michigan.
 
4.
Hermans, F. Klerkx, L. Roep, D. (2011), Comparative Analysis and Synthesis Report on Agricultural Knowledge Systems in Transition, SOLINSA, deliverable No3, 1A, www.solinsa.org.
 
5.
Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe (2012), 13.2.2012, COM(2012) 60 final, European Commission, Brussels.
 
6.
Kania J. (2007), Doradztwo rolnicze w Polsce w świetle potrzeb i doświadczeń zagranicznych. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie nr 440, Rozprawy z. 318. 201.
 
7.
Kania J., Drygas M., Kutkowska B., Kalinowski J. (2011), System transferu wiedzy dla sektora rolno-spożywczego - oczekiwane kierunki rozwoju. Polish Journal of Agronomy No. 7. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach, 22-28.
 
8.
Kania J., Vinohradnik K., Tworzyk A. (2014), Advisory Services in Agricultural System of Knowledge and Information in Poland. Proceedings of the 11th European IFSA Symposium, Berlin, Germany.
 
9.
Leeuwis, C., & van den Ban A.W. (2004), Communication for rural innovation: rethinking agricultural extension. Oxford Blackwell Science.
 
10.
Reichert G., Nader N. (2012), Biogospodarka. CEP, FOR, www.fr.org.pl.
 
11.
Rogers E.M. (1995), Diffusion of Innovations. Wyd. FreePress, New York.
 
12.
Röling, N. G., & Engel, P. G. H. (1991), IT from a knowledge system perspective: concepts and issues. Paper presented at the European Seminar on Knowledge Management and Information Technology, Wageningen.
 
13.
Rudman, C. (2010), Agricultural Knowledge Systems in Transition: Towards a more effective and efficient Support of Learning and Innovation Networks for Sustainable Agriculture (SOLINSA). Project description.
 
14.
van den Ban A.W., Hawkins H.S. (1997), Doradztwo rolnicze, Wyd. I polskie. MSDR, Kraków.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top