ARTYKUŁ ORYGINALNY
INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Warsaw University of Life Sciences
 
 
Data publikacji: 11-07-2018
 
 
Economic and Regional Studies 2013;6(1):32-41
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W opracowaniu omówiono problematykę innowacyjności ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu spożywczego. Nawiązano do ważnych teorii innowacji. Omówiono kluczowe koncepcje dotyczące polityki Unii Europejskiej w zakresie innowacji. Dokonano porównania innowacyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego z innymi sektorami gospodarki. Zaprezentowano obszary innowacyjności w najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstwach branży spożywczej w USA.
 
REFERENCJE (13)
1.
Daft R.L. (1978), A Dual-Core Model of Organizational Innovation, The Academy of Management Journal, Tom 21, Nr 2, s. 193-210.
 
2.
Drucker P. (1986), Innovation and Entrepreneurship, Harper Collins Publishers, New York, s. 37-130.
 
3.
European Commission (2006), Frequently asked questions: why does the EU need a European Institute of Technology? MEMO/06/88.
 
4.
European Commission, Reviewing community innovation policy in a changing world, COM (2009) 442 final.
 
5.
Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2012, s. 22.
 
6.
Henderson R.M. (1990), Clark K.B., Architectural Innovation: The Reconfiguration of Existing Product Technologies and the Failure of Established Firms, Administrative Science Quarterly, Tom 35 , Nr 1, s. 9-30.
 
7.
Kessler E.H., Chakrabarti A.K. (1996), Innovation Speed: A Conceptual Model of Context, Antecedents, and Outcomes, The Academy of Management Review, Tom 21, Nr 4, s. 1143-1191.
 
8.
Lengnick-Hall C.A. (1992), Innovation and Competitive Advantage: What We Know and What We Need to Learn, Journal of Management, Tom 18, Nr 2, s. 399-429.
 
9.
OECD, Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wydanie trzecie, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Strategii i Rozwoju Nauki – wydanie polskie, Warszawa 2008, ISBN 978-83-61100-13-3, Opublikowane w porozumieniu z OECD, s. 48-51.
 
10.
Rogers E. (2003), Diffusion of Innovations, Fifth Edition, Free Press, New York, s. 420-435.
 
11.
Traill B., Grunert K.G. (1997), Products and Process Innovation in the Food Industry, Blackie Academic and Professional, Londyn, s. 1.
 
12.
http://www.fastcompany.com/mos..., dzień odczytu 15.05.2013.
 
13.
http://www.bloomberg.com/slide..., dzień odczytu 10.06.2013.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top