ARTYKUŁ ORYGINALNY
BIOGOSPODARKA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W AFRYCE – STAN UWARUNKOWAŃ PRODUKCJI I KIERUNKI PRZYSZŁYCH DZIAŁAŃ
 
Więcej
Ukryj
1
Centre for Environmental Studies and Sustainable Development (CESSED), Lagos State University, Nigeria
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Oluwaseun James Oguntuase   

Centre for Environmental Studies and Sustainable Development (CESSED), Lagos State University, Nigeria
Data publikacji online: 31-03-2020
Data publikacji: 31-03-2020
 
Economic and Regional Studies 2020;13(1):1–14
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Przedmiot i cel pracy:: Niniejszy artykuł przedstawia biogospodarkę jako rozwiązanie problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem w Afryce. Autor pracy podejmuje próbę ustalenia obecnego stanu biogospodarki i uwarunkowań produkcji w krajach i regionach Afryki, jak również potencjału biogospodarki na tych terytoriach. W artykule podkreślono również wagę możliwego wkładu w politykę na rzecz zrównoważonej biogospodarki na kontynencie. Materiały i metody:: Oprócz przeglądu systematycznego literatury, przeglądu baz danych i opublikowanych rankingów, realizacja celu niniejszej pracy opiera się również na klasycznym ujęciu sił wytwórczych. Wyniki:: Potencjał do wprowadzenia biogospodarki w krajach Afryki jest niewielki w porównaniu z krajami, gdzie realizowane są polityki lub strategie ukierunkowanie na biogospodarkę. Większość działań związanych z biogospodarką prowa- dzonych w Afryce ukierunkowana jest na wytwarzanie biopaliw jako zamienników dla paliw kopalnych. Wnioski:: Kraje afrykańskie powinny opracować spójne polityki na rzecz biogospodarki, przeprowadzić niezbędne inwestycje celowe w badania i innowacje oraz poprawić zarządzanie w celu wykorzystania możliwości w nowych sektorach biogospodarki, co pozwoli na zapewnienie zrównoważonych źródeł dochodu na kontynencie.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (33)
1.
Adamowicz, M. (2014). European concept of bioeconomy and its bearing on practical use. Economic and Regional Studies, 7(4), 5-21.
 
2.
Adamowicz, M. (2017). Bioeconomy – concept, application and perspectives. Problems of Agricultural Economics, 350(1), 29-49.
 
3.
Aziz, F., Fahim, S.M., Usmani, W.U., Rizwan, M. (2013). Justification of entrepreneur: As a fourth factor of production. IOSR Journal of Economics and Finance, 1(6), 5-7.
 
4.
Birner, R. (2018). Bioeconomy concepts. In: I. Lewandowski (ed.), Bioeconomy: Shaping the transition to a sustainable, biobased economy (p. 17-38). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-....
 
5.
Bowman, M. S., Zilberman, D. (2013). Economic factors affecting diversified farming systems. Ecology and Society, 18(1), 33.
 
6.
Carraresi, L., Berg, S., Bröring, S. (2018). Emerging value chains within the bioeconomy: Structural changes in the case of phosphate recovery. Journal of Cleaner Production, 183, 87-101. https://doi.org/10.1016/j.jcle....
 
7.
Chavas, J. P., Kim, K. (2010). Economies of diversification: A generalization and decomposition of economies of scope. Inter national Journal of Production Economics, 126, 229-235.
 
8.
Darmadji, D, Suwarta, S. (2018). The testing of entrepreneurship as the attempt to remodel the factor of production in the rice farming. Journal of Socioeconomics and Development, 1(1), 16-24. https://doi.org/10.31328/jsed.....
 
9.
Devaney, L. A., Henchion, M. (2017). If opportunity doesn’t knock, build a door: Reflecting on a bioeconomy policy agend for Ireland. The Economic and Social Review, 48(2), 207-229.
 
10.
Devaney, L.A., Henchion, M., Regan A. (2017). Good governance in the bioeconomy. EuroChoices, 16(2), 41-46. https://doi.org/10.111/1746-69....
 
11.
Dietz, T., Börner, J., Förster, J.J., von Braun, J. (2018). Governance of the bioeconomy: A global comparative study of national bioeconomy strategies. Sustainability, 10, 3190. https://doi.org/10.3390/su1009....
 
12.
Dubois, O., San Juan, M.G. (2016). How sustainability is addressed in official bioeconomy strategies at international, national and regional levels: An overview. Food and Agriculture Organization of the United Nations Environment and Natural Resources Management Working Paper 63.
 
13.
Engerman, S.L., Sokoloff, K.L. (2003). Institutional and non-institutional explanations of economic differences. NBER Working Paper No. 9989.
 
14.
Evers, H.D., Schweißhelm, R. (2005). Knowledge as a factor of production: Southeast Asia’s transition towards a knowledge society. Soziale Welt: Zeitschrift für sozialwissenschaftliche Forschung und Praxis, 56(1), 37-48.
 
15.
Heimann, T. (2019). Bioeconomy and SDGs: Does the bioeconomy support the achievement of the SDGs? Earth’s Future, 7, 43-57. https://doi.org/10.1029/2018EF....
 
16.
Ionescu, R.V. (2013). The impact of the bioeconomy on the economic development under the global crisis. Acta Universitatis Danubius, 9(2), 186-193.
 
17.
Leitão, A. (2016). Bioeconomy: The challenge in the management of natural resources in the 21 st century. Open Journal of Social Sciences, 4, 26-42. https://doi.org/10.4236/jss.20....
 
18.
Lewandoski, I., Bahrs, E., Dahmen, N., Hirth, T., Raush, T., Weidtmann, A. (2019). Biobased value chains for a growing bioeconomy. GCB Bioenergy, 11(1). https://doi.org/10.1111/gcbb.1....
 
19.
Maciejczak, M. (2015). What are production determinants of bioeconomy? Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture, 15(30), 4, 137–146.
 
20.
Maciejczak, M. (2017). Bioeconomy as a complex adaptive system of sustainable development. Journal of International Business Research and Marketing, 2(2), 7-10. doi:10.18775/jibrm.1849-8558.2015.22.3001.
 
21.
McCormick, K., Kautto, N. (2013). The bioeconomy in Europe: An overview. Sustainability, 5, 2589-2608.
 
22.
Mihaela, E. (2009). The knowledge – as production factor. Studies and Scientific Researches ‐ Economic Edition, 14, 39-43.
 
23.
Mungaray-Moctezuma, A.B., Perez-Nunez, S.M., Lopez-Leyva, S. (2015). Knowledge-based economy in Argentina, Costa Rica and Mexico: A comparative analysis from the bio-economy perspective. Management Dynamics in the Knowledge Economy, 3(2), 213-236.
 
24.
Oguntuase, O.J., Adu, O.B., Obayori, O.S. (2018). Stimulating diffusion of bio-based products: The role of responsible research and innovation (RRI) approach. Journal of Research and Review in Science, 5, 130-135.
 
25.
Organization for Economic Co-operation and Development. (2002). Aggregated environmental indices: Review of aggregation methodologies in use. Contribution of Working Group on Environmental Information and Outlooks. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
 
26.
Palatnik, R. R., Zilberman, D. (2017). Economics of natural resource utilization - The case of macroalgae. In: A. Pinto & D. Zilberman (eds.), Modeling, dynamics, optimization and bioeconomics II (p. 1-21). Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG.
 
27.
Pasculea, M. (2015). Perspectives on developing the bioeconomy sector in Romania. Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 17(1), 39-45.
 
28.
Sasson, A., Malpica, C. (2017). Bioeconomy in Latin America. New Biotechnology, 40/Pt A, 40-45. https://doi.org/10.1016/j.nbt.....
 
29.
Schlör, H., Venghaus, S., Hake, J. (2017). Green economy innovation index (GEII) – a normative innovation approach for Germany and its FEW nexus. Energy Procedia, 142, 2310-2316. https://doi.org/10.1016/j.egyp....
 
30.
Seo, H.A., Oh, C., Yoo, S.J. (2016). Measuring science and technology innovation capacity in developing countries: from a national innovation system. International Journal of Economics and Management Engineering, 10(10), 3428-3438.
 
31.
Staffas, L., Gustavsson, M., McCormick, K. (2013). Strategies and policies for the bioeconomy and bio-based economy: An analysis of official national approaches. Sustainability, 5, 2751-2769. https://doi.org/10.3390/su5062....
 
32.
Sundać, D., Krmpotić, I.F. (2011). Knowledge economy factors and the development of knowledge-based economy. Croatian Economic Survey, 13(1), 105-141.
 
33.
Talavyria, M.P., Lymar, V.V., Baidala, V.V., Holub, R.T. (2016). Approaches to the definition of production determinants of biooriented economy. Ekonomika APK, 7, 39-44.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725