ARTYKUŁ ORYGINALNY
BIOGOSPODARKA DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W AFRYCE – STAN UWARUNKOWAŃ PRODUKCJI I KIERUNKI PRZYSZŁYCH DZIAŁAŃ
 
Więcej
Ukryj
1
Centre for Environmental Studies and Sustainable Development (CESSED), Lagos State University, Nigeria
 
 
Data publikacji online: 31-03-2020
 
 
Data publikacji: 31-03-2020
 
 
Autor do korespondencji
Oluwaseun James Oguntuase   

Centre for Environmental Studies and Sustainable Development (CESSED), Lagos State University, Nigeria
 
 
Economic and Regional Studies 2020;13(1):1-14
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy:: Niniejszy artykuł przedstawia biogospodarkę jako rozwiązanie problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem w Afryce. Autor pracy podejmuje próbę ustalenia obecnego stanu biogospodarki i uwarunkowań produkcji w krajach i regionach Afryki, jak również potencjału biogospodarki na tych terytoriach. W artykule podkreślono również wagę możliwego wkładu w politykę na rzecz zrównoważonej biogospodarki na kontynencie. Materiały i metody:: Oprócz przeglądu systematycznego literatury, przeglądu baz danych i opublikowanych rankingów, realizacja celu niniejszej pracy opiera się również na klasycznym ujęciu sił wytwórczych. Wyniki:: Potencjał do wprowadzenia biogospodarki w krajach Afryki jest niewielki w porównaniu z krajami, gdzie realizowane są polityki lub strategie ukierunkowanie na biogospodarkę. Większość działań związanych z biogospodarką prowa- dzonych w Afryce ukierunkowana jest na wytwarzanie biopaliw jako zamienników dla paliw kopalnych. Wnioski:: Kraje afrykańskie powinny opracować spójne polityki na rzecz biogospodarki, przeprowadzić niezbędne inwestycje celowe w badania i innowacje oraz poprawić zarządzanie w celu wykorzystania możliwości w nowych sektorach biogospodarki, co pozwoli na zapewnienie zrównoważonych źródeł dochodu na kontynencie.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (33)
1.
Adamowicz, M. (2014). European concept of bioeconomy and its bearing on practical use. Economic and Regional Studies, 7(4), 5-21.
 
2.
Adamowicz, M. (2017). Bioeconomy – concept, application and perspectives. Problems of Agricultural Economics, 350(1), 29-49.
 
3.
Aziz, F., Fahim, S.M., Usmani, W.U., Rizwan, M. (2013). Justification of entrepreneur: As a fourth factor of production. IOSR Journal of Economics and Finance, 1(6), 5-7.
 
4.
Birner, R. (2018). Bioeconomy concepts. In: I. Lewandowski (ed.), Bioeconomy: Shaping the transition to a sustainable, biobased economy (p. 17-38). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-....
 
5.
Bowman, M. S., Zilberman, D. (2013). Economic factors affecting diversified farming systems. Ecology and Society, 18(1), 33.
 
6.
Carraresi, L., Berg, S., Bröring, S. (2018). Emerging value chains within the bioeconomy: Structural changes in the case of phosphate recovery. Journal of Cleaner Production, 183, 87-101. https://doi.org/10.1016/j.jcle....
 
7.
Chavas, J. P., Kim, K. (2010). Economies of diversification: A generalization and decomposition of economies of scope. Inter national Journal of Production Economics, 126, 229-235.
 
8.
Darmadji, D, Suwarta, S. (2018). The testing of entrepreneurship as the attempt to remodel the factor of production in the rice farming. Journal of Socioeconomics and Development, 1(1), 16-24. https://doi.org/10.31328/jsed.....
 
9.
Devaney, L. A., Henchion, M. (2017). If opportunity doesn’t knock, build a door: Reflecting on a bioeconomy policy agend for Ireland. The Economic and Social Review, 48(2), 207-229.
 
10.
Devaney, L.A., Henchion, M., Regan A. (2017). Good governance in the bioeconomy. EuroChoices, 16(2), 41-46.
 
11.
Dietz, T., Börner, J., Förster, J.J., von Braun, J. (2018). Governance of the bioeconomy: A global comparative study of national bioeconomy strategies. Sustainability, 10, 3190. https://doi.org/10.3390/su1009....
 
12.
Dubois, O., San Juan, M.G. (2016). How sustainability is addressed in official bioeconomy strategies at international, national and regional levels: An overview. Food and Agriculture Organization of the United Nations Environment and Natural Resources Management Working Paper 63.
 
13.
Engerman, S.L., Sokoloff, K.L. (2003). Institutional and non-institutional explanations of economic differences. NBER Working Paper No. 9989.
 
14.
Evers, H.D., Schweißhelm, R. (2005). Knowledge as a factor of production: Southeast Asia’s transition towards a knowledge society. Soziale Welt: Zeitschrift für sozialwissenschaftliche Forschung und Praxis, 56(1), 37-48.
 
15.
Heimann, T. (2019). Bioeconomy and SDGs: Does the bioeconomy support the achievement of the SDGs? Earth’s Future, 7, 43-57. https://doi.org/10.1029/2018EF....
 
16.
Ionescu, R.V. (2013). The impact of the bioeconomy on the economic development under the global crisis. Acta Universitatis Danubius, 9(2), 186-193.
 
17.
Leitão, A. (2016). Bioeconomy: The challenge in the management of natural resources in the 21 st century. Open Journal of Social Sciences, 4, 26-42. https://doi.org/10.4236/jss.20....
 
18.
Lewandoski, I., Bahrs, E., Dahmen, N., Hirth, T., Raush, T., Weidtmann, A. (2019). Biobased value chains for a growing bioeconomy. GCB Bioenergy, 11(1). https://doi.org/10.1111/gcbb.1....
 
19.
Maciejczak, M. (2015). What are production determinants of bioeconomy? Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW Problems of World Agriculture, 15(30), 4, 137–146.
 
20.
Maciejczak, M. (2017). Bioeconomy as a complex adaptive system of sustainable development. Journal of International Business Research and Marketing, 2(2), 7-10. doi:10.18775/jibrm.1849-8558.2015.22.3001.
 
21.
McCormick, K., Kautto, N. (2013). The bioeconomy in Europe: An overview. Sustainability, 5, 2589-2608.
 
22.
Mihaela, E. (2009). The knowledge – as production factor. Studies and Scientific Researches ‐ Economic Edition, 14, 39-43.
 
23.
Mungaray-Moctezuma, A.B., Perez-Nunez, S.M., Lopez-Leyva, S. (2015). Knowledge-based economy in Argentina, Costa Rica and Mexico: A comparative analysis from the bio-economy perspective. Management Dynamics in the Knowledge Economy, 3(2), 213-236.
 
24.
Oguntuase, O.J., Adu, O.B., Obayori, O.S. (2018). Stimulating diffusion of bio-based products: The role of responsible research and innovation (RRI) approach. Journal of Research and Review in Science, 5, 130-135.
 
25.
Organization for Economic Co-operation and Development. (2002). Aggregated environmental indices: Review of aggregation methodologies in use. Contribution of Working Group on Environmental Information and Outlooks. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
 
26.
Palatnik, R. R., Zilberman, D. (2017). Economics of natural resource utilization - The case of macroalgae. In: A. Pinto & D. Zilberman (eds.), Modeling, dynamics, optimization and bioeconomics II (p. 1-21). Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG.
 
27.
Pasculea, M. (2015). Perspectives on developing the bioeconomy sector in Romania. Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 17(1), 39-45.
 
28.
Sasson, A., Malpica, C. (2017). Bioeconomy in Latin America. New Biotechnology, 40/Pt A, 40-45. https://doi.org/10.1016/j.nbt.....
 
29.
Schlör, H., Venghaus, S., Hake, J. (2017). Green economy innovation index (GEII) – a normative innovation approach for Germany and its FEW nexus. Energy Procedia, 142, 2310-2316. https://doi.org/10.1016/j.egyp....
 
30.
Seo, H.A., Oh, C., Yoo, S.J. (2016). Measuring science and technology innovation capacity in developing countries: from a national innovation system. International Journal of Economics and Management Engineering, 10(10), 3428-3438.
 
31.
Staffas, L., Gustavsson, M., McCormick, K. (2013). Strategies and policies for the bioeconomy and bio-based economy: An analysis of official national approaches. Sustainability, 5, 2751-2769. https://doi.org/10.3390/su5062....
 
32.
Sundać, D., Krmpotić, I.F. (2011). Knowledge economy factors and the development of knowledge-based economy. Croatian Economic Survey, 13(1), 105-141.
 
33.
Talavyria, M.P., Lymar, V.V., Baidala, V.V., Holub, R.T. (2016). Approaches to the definition of production determinants of biooriented economy. Ekonomika APK, 7, 39-44.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top