PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
PLASTYCZNOŚĆ INNOWACYJNA JAKO CZYNNIK ROZWOJU BRANŻY TURYSTYCZNEJ NA OBSZARACH O WYSOKIM BEZROBOCIU
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie West Pomerania University of Technology, Szczecin
Data publikacji: 12-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2012;5(1):86–90
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł pokazuje ogromną rolę, jaką może odegrać podnoszenie plastyczności innowacyjnej szczególnie w walce z bezrobociem. Celem pracy jest próba zdiagnozowania sytuacji w zakresie podejmowania działań rozwojowych przez przedsiębiorców oraz wskazanie sposobu podnoszenia tzw. plastyczności innowacyjnej. Przede wszystkim plastyczność innowacyjna jest ważna dla młodego pokolenia mieszkającego na terenach dotkniętych wysokim bezrobociem, na których jest o wiele trudniej odnaleźć się na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy. Spora część młodych ludzi powinna jak najszybciej stworzyć stanowisko pracy dla siebie i zostać „robotnikami wiedzy” (Drucker 2001). Z przeprowadzonych badań wynika, że wielu przedsiębiorców nie wykorzystuje możliwości, jakie dają doświadczenia innych. Wyższy poziom plastyczności innowacyjnej, może również doprowadzić do rozwoju innowacyjnego kraju. Najbliższa przyszłość pokaże, że tylko innowacyjni ludzie będą tworzyć nowe wartości, nowe szanse, co zostało w artykule podkreślone.
 
REFERENCJE (6)
1.
Drucker P. (2001), The Next Society. A Survey of the Near Future, “The Economist”, s. 12;.
 
2.
Dutta S., Mia I. 2010, The Global Information Technology Report 2009–2010, World Economic Forum, Geneva;.
 
3.
Grodzka D., Zygierewicz A. (2008), Innowacyjność polskiej gospodarki, „Infos”, Biuro Analiz Sejmowych, nr 6, s. 4;.
 
4.
Miesięczna informacja o bezrobociu w Polsce w listopadzie 2010 roku, GUS, Warszawa, s. 2;.
 
5.
Pietrasiński Z. (1971), Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, PWN, Warszawa s. 50;.
 
6.
Zajączkowski M. (2001), Czynnik wiedzieć w procesie kreowania endoinnowacji marketingowych, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin, s. 151.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725