ARTYKUŁ ORYGINALNY
OCENA ZAKRESU WŁĄCZENIA FINANSOWEGO POPRZEZ EKSPANSJĘ PLACÓWEK BANKOWYCH W STANIE HARIANA
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Chaudhary Devi Lal University, Department of Economics, Sirsa, India
 
Zaznaczeni autorzy mieli równy wkład w przygotowanie tego artykułu
 
 
Data nadesłania: 18-01-2024
 
 
Data ostatniej rewizji: 06-02-2024
 
 
Data akceptacji: 08-02-2024
 
 
Data publikacji online: 28-03-2024
 
 
Data publikacji: 28-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Mamta Rani   

ECONOMICS, Chaudhary Devi Lal University, Sirsa, SIRSA, 125055, SIRSA, India
 
 
Economic and Regional Studies 2024;17(1):133-148
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
G50
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Badanie przedstawia kompleksową analizę sektora bankowego w stanie Hariana w latach 2007-2022. Materiały i metody: Badanie opiera się na danych wtórnych. Liczba oddziałów bankowych, depozytów i kredytów w stanie to tylko kilka wskaźników ekonomicznych uwzględnionych w Statistical Abstract of Haryana. W celu oceny rozwoju banku jest obliczana złożona stopa wzrostu. Wyniki: Ustalenia ujawniają stałą tendencję wzrostową w oddziałach banków, w kredytach i depozytach banków komercyjnych. Zauważalne tendencje obejmują rosnącą liczbę oddziałów bankowych, gwałtowny wzrost depozytów i prężny wzrost kredytów, co wskazuje na dynamiczny i dobrze prosperujący sektor bankowy. Wskaźnik kredytów do depozytów stopniowo wzrastał w okresie od 2007 do 2011 roku, w 2012 roku osiągając najwyższy poziom 102,10%. Wnioski: Ogólna liczba placówek bankowych gwałtownie wzrosła ze względu na rozwijający się sektor finansowy w stanie Hariana. Stała ekspansja oddziałów bankowych wskazuje na trwały wysiłek na rzecz poprawy dostępności i włączenia finansowego.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
iThenticate
 
REFERENCJE (29)
1.
Aggarwal, N. (2019). Challenges and Opportunities in Haryana’s Banking Sector. Journal of Finance and Banking Research, 5(2), 20-32.
 
2.
Beck, T., Demirgüç-Kunt, A. (2009). Financial Institutions and Markets across Countries and over Time: The Updated Financial Development and Structure Database. The World Bank Economic Review, 24(1), 77–92. https://doi.org/10.1093/wber/l....
 
3.
Demirguc-Kunt, A., Klapper, L. (2012). Measuring Financial Inclusion: Explaining Variation in Use of Financial Services across and within Countries. Brookings Papers on Economic Activity, 279-340.
 
4.
Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., Hess, J. (2018). The Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution. World Bank Policy Research Working Paper, No. 8442.
 
5.
GSMA (2020). The Mobile Economy 2020. Retrieved from https://www.gsma.com/mobileeco....
 
6.
Gupta, S., Sharma, R., Singh, P. (2021). Banking Sector Development and Economic Growth: A Case Study of Indian States. International Journal of Economics, Commerce, and Management, 9(1), 37-51.
 
7.
Haryana State Government. (2020). Banking in Haryana: Policy Initiatives and Regulatory Frameworks.
 
8.
Hasan, I., Marton, K. (2003). Development and the Changing Structure of Rural Financial Markets in India. Journal of Development Studies, 40(6), 1-29. https://doi.org/10.1080/002203....
 
9.
Johnson, A. (2018). Banking Sector Dynamics: A Comprehensive Review. Journal of Economic Analysis, 25(2), 123-145.
 
10.
Johnson, A., Smith, B. (2018). The Impact of Banking Development on Economic Growth: Empirical Evidence from Emerging Economies. Journal of Economic Studies, 45(3), 496-514.
 
11.
Kumar, A., & Singh, S. (2017). Evolution of Banking Sector in Haryana: A Historical Perspective. International Journal of Advanced Research in Management and Social Sciences, 6(8), 48-61.
 
12.
Mishkin, F. S. (2001). The Economics of Money, Banking, and Financial Markets. Pearson Education.
 
13.
Mookerjee, R., Yu, Q. (1997). Banking Structure and Financial Sector Reform in India. Southern Economic Journal, 63(2), 314-329. https://www.jstor.org/stable/1....
 
14.
Morduch, J., Rutherford, S. (2003). Microfinance: analytical issues for India. Background paper prepared for the World Bank.
 
15.
Rani, M., Siwach, M. (2022). Financial Inclusion in Some Selected South Asian Countries: Measuring Gender Disparity in Account Ownership. International Journal of Business Management & Research, 12(2), 6-10.
 
16.
Rani, M., Siwach, M. (2023). Financial Literacy in India: A Review of Literature. Economic and Regional Studies, 16(3), 446-458. https://doi.org/10.2478/ers-20....
 
17.
Rani, M., Siwach, M. (2023). Digital Financial Inclusion in Indian Economy: A Comprehensive Review and Analysis. International Journal of Business Management & Research, 13(1), 85-90.
 
18.
Rajan, R. G., Zingales, L. (1998). Financial Dependence and Growth. American Economic Review, 88(3), 559-586.
 
19.
Rangarajan Committee (2008). Financial inclusion. Available at: http://slbckarnataka.com/UserF....
 
20.
Rangarajan Committee. (2008). Report of the Committee on Financial Inclusion. Retrieved from https://www.rbi.org.in/Scripts....
 
21.
Robinson, J. (1952). The Generalization of the General Theory. In The Rate of Interest and Other Essays.
 
22.
Sarma, M. (2008). Index of financial inclusion (No. 215). Working paper.
 
23.
Sharma, R., Jain, S., Panwar, V. (2015). Analyzing the Impact of Banking Sector Development on Economic Growth in India. International Journal of Economics, Commerce, and Management, 3(10), 1-11.
 
24.
Smith, B., Jones, C., Davis, E. (2016). Financial Trends and Economic Growth: A Regional Perspective. International Journal of Finance and Economics, 32(4), 567-589.
 
25.
Solo, T. M. (2008). Financial exclusion in Latin America – or the social costs of not banking the urban poor. Environment and Urbanization, 20(1), 47-66.
 
26.
Statistical Abstract of Haryana. (2021-2022). Government of Haryana.
 
27.
Thorat, U. (2010). Trends in Banking and Finance: A Decade of Reforms. Economic and Political Weekly, 45(16), 64-71. https://www.jstor.org/stable/2....
 
28.
World Bank. (2017). Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution. Retrieved from https://databank.worldbank.org....
 
29.
World Bank. (2018). Global Findex Database 2017: Measuring Financial Inclusion and the Fintech Revolution. Retrieved from https://databank.worldbank.org....
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top