ARTYKUŁ ORYGINALNY
DYLEMATY PRZEDSIĘBIORSTW TRANSPORTOWYCH W WYBORZE ZEWNĘTRZNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH
 
Więcej
Ukryj
1
University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce/Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 
2
Social Insurance Company (ZUS)/Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 
3
A graduate of the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce/Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 
 
Data publikacji: 09-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Marek Niewęgłowski   

dr inż. Marek Niewęgłowski, University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, Prusa St. 12, 08-110 Siedlce, Poland; phone: +48 25 643-12-90, e-mail: nieweglowsky@gmail.com; Agricultural Extension Centre of Masovian Voivoeship in Warsaw Regional Office in Siedlce, Kazimierzowska St. 21, 08-110 Siedlce, Poland; phone: +48 25 640-09-11
 
 
Economic and Regional Studies 2015;8(3):89-99
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem opracowania było przedstawienie zewnętrznych źródeł finansowania środków trwałych w działalności przedsiębiorstw transportowych. Podstawowym źródłem wykorzystanym do napisania artykułu była literatura przedmiotu, dane statystyczne, informacje zawarte na stronach internetowych. W opracowaniu i analizie zebranego materiału posłużono się metodą tabelaryczno-opisową. Firmy transportowe mają duże zapotrzebowanie na finansowanie środków trwałych związanych ze swoją działalnością i często na ten cel wykorzystują zewnętrzne środki finansowe. W opracowaniu porównane zostały kredyt i leasing, ze względu na fakt, że są to obecnie dwa źródła finansowania inwestycji ze środków obcych, najczęściej wykorzystywanych przez przedsiębiorców w Polsce i na świecie. Wskazano zarówno wady jak i zalety obu form finansowania. Dostępność kapitałów oraz koszt ich pozyskania mają istotne znaczenie dla ekspansji sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) i tym samym wpływają na poziom jego konkurencyjności i pozycję rynkową. Wybór odpowiedniej formy finansowania powinien nastąpić po rozpatrzeniu, co jest korzystniejsze dla przedsiębiorcy, bo od tych decyzji zależy funkcjonowanie jego firmy na rynku.
 
REFERENCJE (16)
1.
Bielawska A. (red.) (2009), Nowoczesne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. C.H. Beck, Warszawa.
 
2.
Chynał H. (2008), Kredyty bankowe i inne formy finansowania. Poradnik dla małych i średnich firm. Wyd. II, Difin, Warszawa, s. 110- 111.
 
3.
Czerwińska-Kayzer D. (2006), Alternatywne źródło finansowania długoterminowego w małych i średnich przedsiębiorstwach. Roczniki Akademii Rolniczej, Poznań.
 
4.
Dmowski A., Sarnowski J., Prokopowicz D. (2008), Finanse i bankowość. Teoria i praktyka. Difin, Warszawa, s. 285-287.
 
5.
Domańska-Szaruga B. (2007), Rola banków spółdzielczych w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o. o., Warszawa.
 
6.
Gołda M. (1999), Leasing. Difin, Warszawa.
 
7.
Kacperczyk R. (2009), Transport i spedycja. Cz. 1. Transport. Difin, Warszawa.
 
8.
Iwin J., Niedzielski Z. (2002), Amortyzacja w finansach przedsiębiorstw. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 
9.
Janik W., Paździor A. (2011), Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie. Politechnika Lubelska, Lublin.
 
10.
Rutkowski A. (2003), Zarządzanie finansami. Wyd. II zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
11.
Stecki L. (1999), Leasing, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora, Toruń, s. 197-203.
 
12.
Szczepankowski P. (red.), (2009), Zarządzanie finansami we współczesnych przedsiębiorstwach, Tom II, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa.
 
13.
 
14.
 
15.
 
16.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top