ARTYKUŁ ORYGINALNY
ROLA INSTYTUTU WŁÓKIEN NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH W KSZTAŁTOWANIU SEKTORA BIOGOSPODARKI W POLSCE
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
 
 
Data publikacji: 09-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Grzegorz Spychalski   

prof. dr hab. Grzegorz Spychalski, Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants, Wojska Polskiego St. 71 B, 60-630 Poznań, Poland; phone: +48 61 845 58 68
 
 
Jerzy Mańkowski   

dr inż. Jerzy Mańkowski, Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants, Wojska Polskiego St. 71 B, 60-630 Poznań, Poland; phone: +48 61 845 58 68
 
 
Jacek Kołodziej   

dr inż. Jacek Kołodziej, Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants, Wojska Polskiego St. 71 B, 60-630 Poznań, Poland; phone: +48 61 845 58 68,
 
 
Economic and Regional Studies 2015;8(1):19-34
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Działania Unii Europejskiej zmierzają do wprowadzenia większej dynamiki rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł surowców dla biogospodarki wytwarzanych m.in. przez sektor rolniczy. Takie działania pozwolą na szybki rozwój obszaru biogospodarki. Osiągnąć je można poprzez podjęcie innowacyjnych badań oraz wdrażanie ich do praktyki przemysłowej. Innowacyjne prace badawcze na rzecz rozwoju biogospodarki podejmuje Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich. W artykule przedstawiono i omówiono projekty badawcze realizowane przez Instytut pozwalające na produkcję i wykorzystanie odtwarzalnych surowców takich jak len, konopie oraz rośliny zielarskie w różnych dziedzinach biogospodarki (włókiennictwo, budownictwo, motoryzacja, przemysł papierniczy, farmacja, przemysł kosmetyczny itp.).
 
REFERENCJE (6)
1.
Burczyk H., Grabowska L., Kołodziej J. (2008), Konopie – rośliny energetyczne. Biuletyn Informacyjny PILiK, Len i Konopie, nr 10, s. 49 - 60.
 
2.
Kozłowski R., Mańkowski J., Kubacki A., Kołodziej J. (2004), Efektywny system dekortykacji włókna konopnego i lnianego. Biuletyn Informacyjny Polskiej Izby Lnu i Konopi. Len i Konopie, nr 2, s. 40 - 52.
 
3.
Mańkowski J., Kołodziej J. (2008), Increasing heat of combustion of briquettes made of hemp shives. Fiber fundations – transportation clothing & shelter in the bioeconomy. International conference on flax & other bast plants Saskatoon, Saskatchewan Canada, s. 344 - 352.
 
4.
Mańkowski J., Kubacki A., Kołodziej J. (2008), Ekologiczne maty dezynfekcyjne wykonane z włókna konopnego. Przemysł chemiczny PRCHAB 87 (12), s. 1164 - 1167.
 
5.
Mańkowski J., Kubacki A., Kołodziej J. (2011), Materiały budowlane na bazie paździerzy konopnych i spoiwa wapiennego. Biuletyn Informacyjny Polskiej Izby Lnu i Konopi. Len i Konopie, nr 16, s. 29 - 33.
 
6.
Paukszta D. (2005), Wykorzystanie lnu i konopi do otrzymywania kompozytów z polimerami termoplastycznymi. Biuletyn Informacyjny Polskiej Izby Lnu i Konopi. Len i Konopie, nr 5, s. 65 - 71.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top