PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
ELEMENTY POLSKIEJ KULTURY NA BIAŁORUSI JAKO SKŁADNIK POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO MIEJSCOWOŚCI STAŃKOWO
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Turystyki i Rekreacji, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Dominik Dąbrowski   

Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Turystyki i Rekreacji, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
Data nadesłania: 02-11-2021
Data ostatniej rewizji: 08-12-2021
Data akceptacji: 08-12-2021
Data publikacji online: 31-12-2021
Data publikacji: 31-12-2021
 
Economic and Regional Studies 2021;14(4):495–505
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: W pracy przedstawiono potencjał turystyczny na przykładzie małego miasta Stańkowo w obwodzie mińskim na terenie Białorusi. Materiały i metody: Badania zostały przeprowadzone w 2019 roku z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego przy użyciu autorskiego narzędzia – kwestionariusza ankiety. Próbę badawczą stanowiło 196 respondentów – mieszkańców i turystów (w tym 142 kobiety i 54 mężczyzn). Wyniki: Wyniki badań ukazują Stańkowo jako atrakcyjny pod względem przyrodniczym i kulturowym, obszar turystyczny nawiązujący do historii dawnych kresów Polski, posiadający niewykorzystany potencjał rozwojowy. Jednakże ocena działań miejscowych władz na rzecz podtrzymywania pamięci historycznej i promocji turystycznej miasta za pomocą dostępnych środków jest w opinii respondentów na bardzo niskim poziomie. Oceniając infrastrukturę turystyczną stwierdzono m.in. brak szlaków turystycznych, usług, obiektów noclegowych i gastronomicznych. Stwierdzono także niewystarczające oznakowanie istniejących atrakcji i miejsc ważnych historycznie. Zdaniem turystów, najważniejszą atrakcją podczas spędzania czasu wolnego w badanej miejscowości są obiekty przyrodnicze i kulturowe. Wnioski: Dla pełniejszego wykorzystania potencjału turystycznego miasta niezbędny jest rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz ukierunkowanie polityki rozwoju władz lokalnych na turystykę i rekreację.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
iThenticate
 
REFERENCJE (8)
1.
Aftanazy, R. (1997). Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Wrocław, Warszawa, Kraków: Zakład narodowy imienia Ossolińskich.
 
2.
Fedoruk, A. (2000). Zabytkowe dworki kraju mińskiego. Mińsk: Polifakt-lekcja.
 
3.
Gaworecki, W. (2003). Turystyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
4.
Kocojówa, M. (1978). Pamiątkom ojczystym ocalonym z burzy dziejowej. Kraków: Wydawnictwo literackie Kraków.
 
5.
Kurek, W. (2007). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
6.
Walachonowicz, A. (2003). Hrabia von Hutten-Czapscy na Białorusi, Mińsk.
 
7.
Zajadacz, A. (2004). Potencjał turystyczny miast na przykładzie wybranych miast Sudetów Zachodnich. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725