ARTYKUŁ ORYGINALNY
STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU TURYSTYKI ROWEROWEJ NA ŚRODKOWYM ROZTOCZU W OPINII TURYSTÓW
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk o Zdrowiu, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji online: 31-12-2019
 
 
Data publikacji: 31-12-2019
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Kozak   

Wydział Nauk o Zdrowiu, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Economic and Regional Studies 2019;12(4):418-427
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem artykułu jest przedstawienie stanu i perspektyw rozwoju turystyki rowerowej na Środkowym Roztoczu, mezoregionie fizycznogeograficznym w południowo-wschodniej Polsce. Materiały i metody: Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego korzystając z techniki ankiety oraz wykorzystując przegląd literatury. Przeprowadzono je w okresie od kwietnia do czerwca 2018 roku na próbie liczącej 128 turystów. Wyniki: Badania wykazały, że turyści najczęściej korzystają z jazdy rowerem kilka razy w tygodniu pokonując trasy powyżej 30 km. Głównym motywem odwiedzania tego regionu są jego walory naturalne. Ogólna ocena szlaków turystycznych wskazuje na niewystarczające ich przygotowanie dla turystów. Wykazano także, że dla popularyzacji turystyki rowerowej, konieczne jest zwiększenie bazy noclegowej i praktycznych informacji o szlakach. Wnioski: Głównym czynnikiem zachęcającym do zwiedzania Środkowego Roztocza są walory naturalne. Stan ogólny szlaków respondenci ocenili jako przeciętny. Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi turystyki rowerowej na Środkowym Roztoczu może być rozbudowanie infrastruktury rowerowej w tym bazy noclegowej i informacji praktycznych dotyczących szlaków rowerowych.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (8)
1.
Borawska-Melnyk, A. (2016). Czy turystyka rowerowa może stać się narodowym produktem turystycznym w Polsce? Pobrane z: http://rowerowypoznan.pl/czy-t....
 
2.
Dekoster, J., Schollaert, U. (2000). Miasta rowerowe miastami przyszłości. Luksemburg: Wspólnoty Europejskie.
 
3.
Dembińska, M. (2016). Turystyka rowerowa - narodowy produkt turystyczny Polski? Pobrane z: https://turystykawmiescie.org/....
 
4.
Kozioł, M. (2019). Analiza podaży turystyki rowerowej w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo POT.
 
5.
Prószyńska-Bords, H., Fedczyszyn, M. (2012). Turystyka rowerowa na obszarze cennym przyrodniczo na przykładzie Roztoczańskiego Parku narodowego – analiza zachowań turystycznych rowerzystów różnej proweniencji. Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego.
 
6.
Rogowski, M., Nadolski, M. (2015). Turystyka rowerowa w aglomeracji Poznańskiej w opinii mieszkańców. Studia Periegetica, 2(14), 137-155.
 
7.
 
8.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top