ARTYKUŁ ORYGINALNY
GMINA GÓRNICZA I KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO – PARTNERZY CZY WROGOWIE?
 
Więcej
Ukryj
1
University of Silesia in Katowice / Uniwersytet Śląski w Katowicach Coal Company KWK „Pokój”/Kompania Węglowa S.A Oddz. KWK „Pokój”
 
 
Data publikacji: 11-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Jarosław Bednorz   

M.A. Jarosław Bednorz, University of Silesia in Katowice, Bankowa St. 11, 40-007 Katowice, Poland; Coal Company KWK „Pokój”, Niedurnego St. 13, 41-710 Ruda Śląska, Poland
 
 
Economic and Regional Studies 2014;7(2):72-88
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule przedstawiono relacje pomiędzy gminami górniczymi, a kopalniami węgla kamiennego, jak również podstawy funkcjonowania tych gmin oraz kopalń na przestrzeni ostatniego dwudziestolecia. Analizując prawodawstwo, opracowania oraz dostępną literaturę przedstawiono zależność jaka charakteryzuje kontakty gmin górniczych i kopanie węgla kamiennego. Pokazano z jednej strony korzyści czerpane z tego tytułu przez gminy górnicze, a z drugiej, problemy z jakimi muszą się one borykać w relacjach z przedsiębiorcami. Do pozytywnych aspektów należy bez wątpienia rola przedsiębiorstw górniczych jako pracodawców, w pewnym sensie kreatorów polityki edukacyjnej oraz jako mecenasów wielu inicjatyw społecznych. Spółki węglowe są jednocześnie stabilnym źródłem podatków, które wpływają do kas gminnych. Eksploatacja węgla to również szkody górnicze, zanieczyszczone środowisko i przeobrażanie krajobrazu. Przedstawione problemy nie wyczerpują oczywiście pełnego spektrum problemów, a wskazują jedynie najważniejsze z nich. Relacje każdej gminy z kopalnią są odmienne w szczegółach, ale można znaleźć elementy wspólne, co zostało ukazane w podziale na aspekty pozytywne i negatywne. Likwidacja tej gałęzi przemysłu byłaby zgubna dla gmin górniczych, czego dowodem jest sytuacja w gminach gdzie kopalnie węgla zostały zlikwidowane. Dlatego koniecznym jest wypracowanie ścieżek porozumienia pomiędzy tymi podmiotami, dla których współistnienie jest koniecznym nie tylko dla rozwoju gmin i kopalń, ale przede wszystkim dla samych mieszkańców.
 
REFERENCJE (40)
1.
Bednorz J. (2011), Charakterystyka programów rządowych w latach 1989 – 2010 i ich wpływ na producentów węgla kamiennego w Polsce W: P. Kwiatkiewicz (red) Bezpieczeństwo energetyczne - Rynki surowców i energii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły bezpieczeństwa, Poznań, s. 207-237.
 
2.
Bednorz J (2011), Społeczno - ekologiczne skutki eksploatacji węgla kamiennego w Polsce. „Górnictwo i geologia”, t.VI, zeszyt 4, Politechnika Śląska, Gliwice, s. 9-10.
 
3.
Bednorz J (2013) CSR w polskim górnictwie węgla kamiennego, referat na II Konferencję Naukową pod tytułem „Społeczna odpowiedzialność biznesu – koncepcja, działania, nowe wyzwania” w dn. 23.04.2013 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim – w trakcie publikacji.
 
4.
Berezowski K. (2012), Adepci górnictwa w szkolnych ławach, Gazeta Firmowa nr 8 (41), „ Kompania Węglowa”, s. 11.
 
5.
Czypionka J (2011), Górnicy dla Górnika, Gazeta Firmowa nr 8 (30), „Kompania Węglowa”, s. 29-30.
 
6.
Domżał M. (2012), Piłkarskie emocje, Gazeta Firmowa nr 5 (38), „Kompania Węglowa”, s.30.
 
7.
Fakt (2013), KHW i JSW odprowadziły ok. 3 mld złotych podatków, Górnik nr 3 (1950), s. 2.
 
8.
Kicki J, Kozek B., Jarosz J, Dyczko A. (2006), XXX lat górnictwa węglowego na Lubelszczyźnie 1975-2005, LW „Bogdanka” S.A., PW STABIL, Kraków, s. 31.
 
9.
Kosmaty J. (2011) Wałbrzyskie tereny pogórnicze po 15 latach od zakończenia eksploatacji węgla, „Górnictwo i geologia”, t.VI, zeszyt 1, Politechnika Śląska, Gliwice, s. 9-10.
 
10.
Martyka J., Majer M (2010), Skala i przejawy wykluczenia społecznego byłych górników w wybranych gminach górniczych – podejście podmiotowe. W: K. Nowak (red) Górnicy wykluczeni, ale niezapomniani. Program pozytywny, Główny Instytut Górnictwa, Katowice, s. 23-38.
 
11.
M. Mitręga M. (2001), Restrukturyzacja umiejscowiona, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 65.
 
12.
Strzelec-Łobodzińska J. (2012), Funkcjonowanie Kompanii Węglowej S.A. w aspekcie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, referat na Szkołę Eksploatacji Podziemnej, - materiały w posiadaniu Autora.
 
13.
Strzelec-Łobodzińska J. (2012), Strategiczne kierunki rozwoju i funkcjonowania Kompanii Węglowej S.A. do 2020 r., Przegląd Górniczy, Nr 3, t. 68(CVIII), s. 2.
 
14.
Szczepański M. (2002), Opel z górniczym pióropuszem. Województwa i katowickie i śląskie w procesie przemian, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice, s. 112.
 
15.
Szczepański M. (2010), Stabilizacja załóg górniczych w kopalniach Kompanii Węglowej S.A., Gazeta Firmowa nr 3 (15), „Kompania Węglowa”, s. 13.
 
16.
Uberman R., Ostręga A. (2004), Sposoby rekultywacji i zagospodarowania zwałowisk nadkładu i składowisk odpadów górniczych, „Górnictwo odkrywkowe” t. R. 46, nr 7/8 Katedra Górnictwa Odkrywkowego, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, s. 80.
 
17.
W Kompanii (2011), Ugoda podpisana, Gazeta Firmowa nr 8 (30), „Kompania Węglowa”, s. 10.
 
18.
W Kompanii (2012), Fakty – Liczby - Wydarzenia, Hala sportowa i basen dla Piekar, Gazeta Firmowa nr 6 (39), „Kompania Węglowa”, s. 4.
 
19.
Thematic publications.
 
20.
GUS - Główny Urząd Statystyczny (2013), Bezrobocie rejestrowane I kwartał 2013 r., Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, s. 78-79.
 
21.
JSW - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. (2013), Prospekt emisyjny zatwierdzony w dniu 2 lipca 2013 roku przez KNF, s. 149.
 
22.
KHW - Katowicki Holding Węglowy S.A. (2012), Kodeks Etyczny, Wprowadzony do stosowania Uchwałą nr 691/2012 Zarządu KHW SA z 10.05.2012 r. Wydanie 2, zaktualizowane, Katowice, s. 14.
 
23.
LWB - Lubelski Węgiel „Bogdanka” Spółka Akcyjna (2013), Kodeks Etyki, Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka, s. 16.
 
24.
LWB - Lubelski Węgiel „Bogdanka” Spółka Akcyjna (2012), Sprawozdanie Zarządu z działalności Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, Bogdanka marzec 2012, s. 102.
 
25.
Materiały wewnętrzne Działu Szkoleniowego KWK „Pokój” – materiały w posiadaniu Autora.
 
26.
MG - Ministerstwo Gospodarki (2011), Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w 2010r. (przed badaniem biegłych rewidentów), Warszawa, s. 26.
 
27.
MG - Ministerstwo Gospodarki (2013), Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w grudniu oraz w 2012r. Opracowanie obejmuje dane przedsiębiorstw górniczych w rozumieniu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 – 2015 - przed badaniem sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów, Warszawa, s. 5.
 
28.
SGGwP (2001), Statut Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce, s. 2-3.
 
29.
Legal acts.
 
30.
Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych. (Dz.U z 1998 Nr 162, poz 1112).
 
31.
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 (Dz.U. z 2003 Nr 210, poz. 2037).
 
32.
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 (Dz. U. z 2007. Nr 192, poz. 1379).
 
33.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2011 Nr 163, poz. 981).
 
34.
Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu gmin górniczych (M.P z 2008 Nr 10, poz. 115).
 
35.
Webgraphy.
 
38.
www.lw.com.pl.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top