ARTYKUŁ ORYGINALNY
ORGANIZACYJNE I ZADANIOWE ASPEKTY DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 
Więcej
Ukryj
1
The University of Łódź / Uniwersytet Łódzki
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Przemysław Kobus   

mgr Przemysław Kobus, The University of Łódź, Matejki St. 22/26, 90-237 Łódź, Poland; phone: 517 106 250
Janusz Zrobek   

prof. nadzw. dr hab. Janusz Zrobek, The University of Łódź, Matejki St. 22/26, 90-237 Łódź, Poland; phone: 517 106 250
Data publikacji: 11-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2014;7(2):89–103
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Opracowanie ma na celu ukazanie organizacyjnych i kompetencyjnych aspektów działalności promocyjnej w powiatowych jednostkach samorządowych. W części teoretycznej podjęto zagadnienia związane z organizowaniem działalności promocyjnej i wpływem komunikacji marketingowej na rozwój lokalny. W części badawczej przedstawiono wyniki analizy regulaminów organizacyjnych starostw powiatowych oraz urzędów miast na prawach powiatu z województwa łódzkiego, ukazujące praktyczne sposoby organizowania działalności promocyjnej. Zbadano występujące rodzaje jednostek organizacyjnych powołanych do prowadzenia promocji, ich miejsce w strukturze urzędów oraz zakres przydzielonych im kompetencji. Wśród jednostek objętych badaniem znalazły się zwłaszcza komórki odpowiedzialne za komunikację marketingową. Jednostki samorządowe przyznają komórkom organizacyjnym kompetencje promocyjne, wynikające z nakazów prawa bądź ze specyfiki komunikacji marketingowej. W przypadku działań, które nie są obowiązkowe, daje się zauważyć istotne zróżnicowania, wynikające z posiadania większej swobody decyzyjnej samorządów, a także możliwości oddziaływania związanych z poziomem rozwoju danej jednostki. Możliwości te związane są z rodzajem jednostki (powiat ziemski, miasto na prawach powiatu), liczbą ludności oraz wielkością dochodów przypadających na jednego mieszkańca. Tylko jednostki osiągające wysoki poziom rozwoju mogą stosować stosunkowo obszerny i wszechstronny zakres zadań i kompetencji promocyjnych.
 
REFERENCJE (17)
1.
 
2.
Bitkowska A., Żyłko W. (red.) (2009), Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie. Vizja Press&IT, Warszawa.
 
3.
Czornik M. (2005), Promocja miasta. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.
 
4.
Czyszkiewicz R. (2003), Wskaźnik rozwoju wspólnot terytorialnych - koncepcja o praktycznym zastosowaniu. Studia Regionalne i Lokalne, Nr 2(12)/2003, Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Warszawa, s. 77-91.
 
5.
Florek M. (2007), Podstawy marketingu terytorialnego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 
6.
Florek M., Augustyn A. (2011), Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego - zasady i procedury. Fundacja Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc, Warszawa.
 
7.
Florek M., Augustyn A. (2012), Zintegrowana komunikacja marketingowa jednostek samorządu terytorialnego w kontekście strategicznym. W: Siedlecka A., Smarzewska A., Zwolińska-Ligaj M. (red.), Marketing terytorialny w budowaniu konkurencyjności podmiotów publicznych. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 39-46.
 
8.
Furman W., Hales C., Kaszuba K., Szromnik A. (2010), Marketing w zarządzaniu rozwojem lokalnym. Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok.
 
9.
Gajdzik B. (2002), Marketing w gminie - wybrane zagadnienia. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom.
 
10.
Griffin R. (1996), Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
11.
Hausner J. (red.) (1999), Komunikacja i partycypacja społeczna. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 
12.
Hopej M., Kamiński R. (2010), Struktury organizacyjne współczesnych organizacji. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 
13.
Koźmiński A., Piotrowski W. (red.) (2000), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
14.
Maćkowska R. (2005), Znaczenie kreowania wizerunku samorządu terytorialnego. W: E. Hope (red.), Public relations instytucji użyteczności publicznej. Scientific Publishing Group, Gdańsk, s. 197-209.
 
15.
Peszko A. (2002), Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwa AGH, Kraków.
 
16.
Szromnik A. (2006), Marketing terytorialny - koncepcja ogólna i doświadczenia praktyczne. W: T. Markowski (red.), Marketing terytorialny. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 33-88.
 
17.
Szromnik A. (2010), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725