ARTYKUŁ ORYGINALNY
Przejawy zrównoważonego rozwoju w Chinach: na podstawie analizy strategii politycznych
Yue Wu 1
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Doctoral School on Safety and Security Science, Obuda University, Hungary
 
2
Faculty of Economic and Social Sciences, Budapest University of Technology and Economics, Hungary
 
 
Data nadesłania: 04-07-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 23-08-2022
 
 
Data akceptacji: 26-08-2022
 
 
Data publikacji online: 28-09-2022
 
 
Data publikacji: 28-09-2022
 
 
Autor do korespondencji
Yue Wu   

Doctoral School on Safety and Security Science, Obuda University, Hungary
 
 
Economic and Regional Studies 2022;15(3):269-283
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Celem tego opracowania jest lepsze zrozumienie działań podejmowanych przez Chiny na rzecz zrównoważonego rozwoju i powiązanych z tym wyzwań stojących przed tym krajem w obliczu kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, trudności gospodarczych oraz wojny Rosji z Ukrainą, a także wypracowanie wartościowych rekomendacji dla Chin lub innych krajów w odniesieniu do przyszłych starań o osiągnięcie zrównoważonego rozwoju. Materiały i metody: Zastosowano metodologię badań opartą na obszernym przeglądzie literatury i analizy treści dotyczących polityki. Wyniki: Doszliśmy do wniosku, że Chiny k ładą nacisk na z równoważony rozwój już od czasów starożytnych. Chiny poczyniły znaczne postępy w zakresie zrównoważonego rozwoju zarówno w kraju, jak i w wymiarze ogólnoświatowym. Kraj ten stoi jednak również przed wewnętrznymi wyzwaniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem w samych Chinach. Wnioski: Chiny wprowadziły skuteczne strategie polityczne, które spotkały się z pozytywnym odzewem, jakkolwiek droga do osiągnięcia realnego zrównoważonego rozwoju już taka prosta nie jest. Postulujemy, aby wszystkie kraje, regiony i jednostki podjęły wspólne starania na rzecz osiągnięcia zrównoważonego rozwoju naszej planety z myślą o obecnym i przyszłych pokoleniach.
 
REFERENCJE (43)
1.
Central Poverty Alleviation and Development Work Conference. Keywords.china.org.cn. (2022). Retrieved 11 May 2022, from http://keywords.china.org.cn/2....
 
2.
China Academy of Social Science. (2016). Steady development, multiple challenges facing China: 2017 blue book. Scio.gov.cn. Retrieved 11 May 2022, from http://www.scio.gov.cn/32618/D....
 
3.
China at a glance | FAO in China | Food and Agriculture Organization of the United Nations. (n.d.). Retrieved 10 May 2022, from https://www.fao.org/china/fao-....
 
4.
Choi, Y. H., Jang, Y. J., Park, H., Kim, W. Y., Lee, Y. H., Choi, S. H., & Lee, J. S. (2017). Carbon dioxide Fischer-Tropsch synthesis: A new path to carbon-neutral fuels. Applied catalysis B: environmental, 202, 605-610. https://doi.org/10.1016/j.apca....
 
5.
Climate-Smart Agriculture | Food and Agriculture Organization of the United Nations. (n.d.). Retrieved 11 May 2022, from https://www.fao.org/climate-sm....
 
6.
Dong, L., Miao, G., & Wen, W. (2021). China's Carbon Neutrality Policy: Objectives, Impacts and Paths. East Asian Policy, 13(01), 5-18. https://doi.org/10.1142/S17939....
 
7.
Duperon, M. (2017). Solving for the Triad: Xunzi and Wendell Berry on Sustainable Agriculture as Ethical Practice. Philosophy East and West, 67(2), 380-398. https://doi.org/10.1353/pew.20....
 
8.
Hanley, N., Shogren, J., & White, B. (2019). Introduction to environmental economics. Oxford University Press.
 
9.
How to feed the world - 2050: High-level Expert Forum, Rome 12-13 Oct 2009 - Investment -World. (n.d.). ReliefWeb. Retrieved 20 April 2022, from https://reliefweb.int/report/w... oct-2009-investment.
 
10.
Jing, Z., Li, J., Gao, T., Wang, Y., Chen, Z., & Zhou, C. (2022). Identifying vulnerability to poverty and its determinants among older adults in empty-nest households: an empirical analysis from rural Shandong Province, China. Health Policy and Planning. https://doi.org/10.1093/heapol....
 
11.
Keeble, B. R. (1988). The Brundtland report: 'Our common future'. Medicine and War, 4(1), 17-25. https://doi.org/10.1080/074880....
 
12.
Lan, X. U. E., & Lingfei, W. E. N. G. (2018). Thoughts on China's Belt and Road Initiative for promoting UN 2030 sustainable development goals. Bulletin of Chinese Academy of Sciences (Chinese Version), 33(1), 40-47.
 
13.
Li, W., Zhang, S., & Lu, C. (2022). Exploration of China's net CO2 emissions evolutionary pathways by 2060 in the context of carbon neutrality. Science of The Total Environment, 831, 154909. https://doi.org/10.1016/j.scit....
 
14.
Liao, J. C. (2020). China's Green Mercantilism and Environmental Governance: A New Belt and Road to the Global South.
 
15.
Mahieu, R. (2006). Agents of Change and Policies of Scale. A policy study of Entrepreneurship and Enterprise in Education. [Department of Teacher Education in Swedish and Social Sciences, Umeå University SE-901 87, Umeå, Sweden]. https://www.diva-portal.org/sm....
 
16.
Martin. (n.d.). The Sustainable Development Agenda. United Nations Sustainable Development. Retrieved 12 May 2022, from https://www.un.org/sustainable....
 
17.
Maximillian, J. et al. (2019) 'Pollution and Environmental Perturbations in the Global System', in Environmental and Pollution Science. Elsevier, pp. 457-476. doi:10.1016/B978-0-12-814719-1.00025-2.
 
18.
Major figures on 2020 population census of China. (2021). http://www.stats.gov.cn/tjsj/p....
 
19.
Mensah, J. (2019). Sustainable development: Meaning, history, principles, pillars, and implications for human action: Literature review. Cogent Social Sciences, 5(1), 1653531. https://doi.org/10.1080/233118....
 
20.
Muscat, R. J. (1994). The fifth tiger: A study of Thai development policy. United Nations University Press ; M.E. Sharpe.
 
21.
Menhas, R., Mahmood, S., Tanchangya, P., Safdar, M. N., & Hussain, S. (2019). Sustainable development under belt and road initiative: a case study of China-Pakistan economic corridor's socio-economic impact on Pakistan. Sustainability, 11(21), 6143. https://doi.org/10.3390/su1121....
 
22.
Marcelli, F. (2019, May). A Shared Future of Mankind: a New Concept and its Paramount Pedagogical Importance. In Proceedings of the 2019 International Conference on Pedagogy, Communication and Sociology (ICPCS 2019). https://doi.org/10.2991/icpcs-....
 
23.
Neshovski, R. (n.d.). Home. United Nations Sustainable Development. Retrieved 11 May 2022, from https://www.un.org/sustainable....
 
24.
Policy Analysis. (2014). POLICY ANALYSIS (p. 6). (2014). Retrieved 11 May 2022, from https://www.healthpolicyprojec....
 
25.
Qian, X., Ren, R., Wang, Y., Guo, Y., Fang, J., Wu, Z. D., ... & Members of Steering Committee, Society of Global Health, Chinese Preventive Medicine Association. (2020). Fighting against the common enemy of COVID-19: a practice of building a community with a shared future for mankind. Infectious Diseases of Poverty, 9(02), 8-13. https://doi.org/10.1186/s40249... 00650-1.
 
26.
Secondary Research- Definition, Methods and Examples. (2018, August 3). QuestionPro. https://www.questionpro.com/bl....
 
27.
SDG 2. Zero hunger | Sustainable Development Goals | Food and Agriculture Organization of the United Nations. (n.d.). Retrieved 11 May 2022, from https://www.fao.org/sustainabl....
 
28.
SDG 3. Good health and well-being | Sustainable Development Goals | Food and Agriculture Organization of the United Nations. (n.d.). Retrieved 11 May 2022, from https://www.fao.org/sustainabl....
 
29.
Solmecke, U. (2016). Multinational enterprises and the'One Belt, One Road'initiative: Sustainable development and innovation in a post-crisis global environment. The Copenhagen Journal of Asian Studies, 34(2), 9-27. https://doi.org/10.22439/cjas.....
 
30.
Stewart, D. W., Ph.D, M. A. K., & Kamins, M. A. (1993). Secondary Research: Information Sources and Methods. SAGE. https://doi.org/10.4135/978141....
 
32.
Su, B. (2011). Rural tourism in China. Tourism management, 32(6), 1438-1441. https://doi.org/10.1016/j.tour....
 
33.
Sustainable Development Goals | Food and Agriculture Organization of the United Nations (no date). Available at: https://www.fao.org/sustainabl... (Accessed: 21 April 2022).
 
34.
Sustainability from a Chinese cultural perspective: The implications of harmonious development in environmental management. Environment, Development and Sustainability, 18(3), 679-696. https://doi.org/10.1007/s10668....
 
35.
Takács-György, K., & Takács, I. (2022). Towards climate smart agriculture: How does innovation meet sustainability? Ecocycles, 8(1), 61-72. https://doi.org/10.19040/ecocy....
 
36.
United Nations General Assembly (1987) Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. (1987).
 
37.
Vaz-Pinto, R. (2014). Peaceful rise and the limits of Chinese exceptionalism. Revista Brasileira de Política Internacional, 57(spe), 210-224. https://doi.org/10.1590/0034-7....
 
38.
Vipul, B. (n.d.). CAN INDIAN AND CHINESE ECONOMIES HAVE WIN-WIN RELATIONS IN FUTURE? House Journal Society, NADP, 109-114.
 
39.
Xue, L., Weng, L., & Yu, H. (2018). Addressing policy challenges in implementing Sustainable Development Goals through an adaptive governance approach: A view from transitional China. Sustainable Development, 26(2), 150-158. https://doi.org/10.1002/sd.172....
 
40.
Yu, S., Sial, M. S., Tran, D. K., Badulescu, A., Thu, P. A., & Sehleanu, M. (2020). Adoption and implementation of sustainable development goals (SDGs) in China-Agenda 2030. Sustainability, 12(15), 6288. https://doi.org/10.3390/su1215....
 
41.
Zhai, Y. (2010). Energy sector integration for low carbon development in greater Mekong sub-region: Towards a model of south-south cooperation.
 
42.
Zhang, K., & Wen, Z. (2008). Review and challenges of policies of environmental protection and sustainable development in China. Journal of Environmental Management, 88(4), 1249-1261. https://doi.org/10.1016/j.jenv....
 
43.
193 Member States Archives. (n.d.). United Nations Sustainable Development. Retrieved 11 May 2022, from https://www.un.org/sustainable....
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top