STUDIUM PRZYPADKU
WSPÓŁPRACA MIĘDZY UNIWERSYTETEM A PRZEMYSŁEM W ALGIERII: BLISKOŚĆ NIE TYLKO GEOGRAFICZNA. STUDIUM PRZYPADKU UNIWERSYTECKICH LABORATORIÓW BADAWCZYCH W ALGIERII
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Firms and Industrial Economics Division, Center for Applied Economic Research for Development, Algeria
 
 
Data nadesłania: 10-12-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 15-01-2024
 
 
Data akceptacji: 22-01-2024
 
 
Data publikacji online: 28-03-2024
 
 
Data publikacji: 28-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Nahla NAGA   

Firms and Industrial Economics Division, Center for Applied Economic Research for Development, Algeria
 
 
Economic and Regional Studies 2024;17(1):58-77
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
R1
Z1
Z13
Z21.
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Niniejsze badanie analizuje wyzwania i możliwości współpracy między algierskimi uniwersytetami, a przedsiębiorstwami przemysłowymi, podkreślając wpływ bliskości społecznej i poznawczej na udane partnerstwa, niezależnie od bliskości geograficznej. Materiały i metody: Wykorzystując metody jakościowe badanie obejmuje częściowo ustrukturyzowane wywiady z 16 dyrektorami uniwersyteckich laboratoriów badawczych w całym kraju. Jego celem jest przeanalizowanie, czy różnice kulturowe lub poznawcze odgrywają rolę w wyzwaniach związanych ze współpracą. Wyniki: Badanie wykazało, że bliskość poznawcza jest kluczowym czynnikiem, ponieważ wspólne lub uzupełniające się umiejętności i wiedza sprzyjają synergii, zwiększają wzajemne zrozumienie i ułatwiają skuteczną komunikację. To z kolei owocuje udaną współpracą badawczą i dostosowanymi do potrzeb rynku inicjatywami szkoleniowymi. Ponadto bliskość społeczna i kulturowa jest zaakcentowana jako istotny element upraszczający wymianę i wzmacniający zaufanie między zainteresowanymi stronami. Badanie podkreśla znaczenie bliskich relacji społecznych w ulepszaniu komunikacji i ułatwianiu wymiany pomysłów, co w ostatecznym rozrachunku wzmacnia współpracę między uniwersytetami a przemysłem. To pokazuje, że bliskość geograficzna w istocie nie jest kluczowym elementem udanej współpracy. Wnioski: W niniejszym badaniu zaproponowano kilka działań w ramach ulepszania współpracy. Stanowi ono podstawę dla przyszłych badań poświęconym perspektywom interesariuszy przemysłowych, wzbogacając tym samym dyskurs na temat inicjatyw współpracy między środowiskiem akademickim a przemysłem w Algierii.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
iThenticate
 
REFERENCJE (29)
1.
Alpaydın, U.A.R., Fitjar, R.D. (2021). Proximity across the distant worlds of university–industry collaborations. Papers in Regional Science, 100(3), 689711. https://doi.org/10.1111/pirs.1....
 
2.
Amdaoud, M. (2017). Le Système National d’Innovation en Algérie : Entre inertie institutionnelle et sous-apprentissage: Innovations, 53(2), 69104. https://doi.org/10.3917/inno.p....
 
3.
Amghar, M., Hessaine, A. (2023). Veille stratégique et capacité d’absorption : Enjeux et mécanismes. les cahiers du cread, 39(2), 99138. https://doi.org/10.4314/cread.....
 
4.
Autio, E., Hameri, A.P., Vuola, O. (2004). A framework of industrial knowledge spillovers in big-science centers. Research Policy, 33(1), 107126. https://doi.org/10.1016/S0048-....
 
5.
Balland, P.A. (2012). Proximity and the Evolution of Collaboration Networks : Evidence from Research and Development Projects within the Global Navigation Satellite System (GNSS) Industry. Regional Studies, 46(6), 741756. https://doi.org/10.1080/003434....
 
6.
Benharkat, I. (2008). The Algerian Educational System. LAPSI, 5(1), 21-36. file:///C:/Users/nh/Downloads/le-systeme-educatif-algerien.pdf.
 
7.
Berrouche, Z., Berkane, Y. (2015). Implementation of the LMD system in Algeria: Between Necessity and Resistance. Student globalization: The Maghreb between North and South., 161 file:///C:/Users/nh/Downloads/la-mise-en-place-du-syst%C3%A8me-lmd-en-alg%C3%A9rie%20entre-la-necessit%C3%A9-d%E2%80%99une-reforme-et-les-difficult%C3%A9s-du-terrain.pdf.
 
8.
Borgatti, S.P., Foster, P.C. (2003). The Network Paradigm in Organizational Research : A Review and Typology. Journal of Management, 29(6), 9911013. https://doi.org/10.1016/S0149-....
 
9.
Boschma, R. (2004). Proximité et innovation. Économie rurale, 280(1), 824. https://doi.org/10.3406/ecoru.....
 
10.
Cohen, W.M., Levinthal, D.A. (2023). Absorptive Capacity : A New Perspective on Learning and Innovation.
 
11.
Ghallamallah, M. (2006). Algerian University: Genesis of Structural Constraints, Conditions for an Upgrade. CREAD, (77), 31-52. https://journals.openedition.o....
 
12.
Ghouati, A. (2014). Conclusion et Bibliographie. La réforme LMD au Maghreb. Eléments pour un débat sur l’Université. https://hal.science/hal-016364....
 
13.
Ferdj, Y., Hamadi, A. (2021). Towards a Territorial Innovation Model? Clusters as a tool for territorial development. Oran 2 University Journal, 6(02), 94-108. https://scholar.google.com/cit....
 
14.
Aguiléra, A., Lethiais, V., Rallet, A. (2012). Spatial and Non-spatial Proximities in Inter-firm Relations: An Empirical Analysis. Industry & Innovation, 19(3), 187202. https://doi.org/10.1080/136627....
 
15.
Brekke, T. (2021). What Do We Know about the University Contribution to Regional Economic Development? A Conceptual Framework. International Regional Science Review, 44(2), 229261. https://doi.org/10.1177/016001....
 
16.
Iacobucci, D., Perugini, F. (2023). Innovation performance in traditional industries : Does proximity to universities matter. Technological Forecasting and Social Change, 189, 122340. https://doi.org/10.1016/j.tech....
 
17.
Guerid, D., Guerid, D. (1998). The university between state and society. The University today. Center for Research in Social and Cultural Anthropology, 25-36. https://ouvrages.crasc.dz/inde....
 
18.
Heringa, P.W., Horlings, E., Van Der Zouwen, M., Van Den Besselaar, P., Van Vierssen, W. (2014). How do dimensions of proximity relate to the outcomes of collaboration? A survey of knowledge-intensive networks in the Dutch water sector. Economics of Innovation and New Technology, 23(7), 689716.https://doi.org/10.1080/104385....
 
19.
Kabirigi, M., Abbasiharofteh, M., Sun, Z., Hermans, F. (2022). The importance of proximity dimensions in agricultural knowledge and innovation systems : The case of banana disease management in Rwanda. Agricultural Systems, 202, 103465. https://doi.org/10.1016/j.agsy....
 
20.
Knoben, J., Oerlemans, L.A.G. (2006). Proximity and inter‐organizational collaboration : A literature review. International Journal of Management Reviews, 8(2), 7189. https://doi.org/10.1111/j.1468....
 
21.
Lazzeretti, L., Capone, F. (2016). How proximity matters in innovation networks dynamics along the cluster evolution. A study of the high technology applied to cultural goods. Journal of Business Research, 69(12), 58555865. https://doi.org/10.1016/j.jbus....
 
22.
Leïla, D.M. (2007). L’entreprise publique industrielle algerienne (epia) entre changement et adaptation: un essai d’evaluation des strategies d’adaptation appliquees en Algerie.
 
23.
Mahdad, M., Minh, T.T., Bogers, M.L.A.M., Piccaluga, A. (2020). Joint university-industry laboratories through the lens of proximity dimensions : Moving beyond geographical proximity. International Journal of Innovation Science, 12(4), 433456. https://doi.org/10.1108/IJIS-1....
 
24.
Marrocu, E., Paci, R., Usai, S. (2013). Proximity, networking and knowledge production in Europe : What lessons for innovation policy? Technological Forecasting and Social Change, 80(8), 14841498. https://doi.org/10.1016/j.tech....
 
25.
Mbaya, M. (s. d.). (2005). Le rôle de l’université dans une société africaine en mutation.
 
26.
Mefti, Y., Benyahia-Taibi, G. (2022). “University-Enterprise and State: Is their relationship a driver of innovation in Algeria? 14(5),13-24.
 
27.
Naga, N., Benguerna, M. (2022). Territory and university in Algeria: a strategic partnership under construction. Les cahiers du cread, 38(3), 655712. https://doi.org/10.4314/cread.....
 
28.
Nooteboom, B., Vanhaverbeke, W., Duysters, G., Gilsing, V.A., Van Den Oord, A. (2006). Optimal Cognitive Distance and Absorptive Capacity. SSRN Electronic Journal. 1-31. https://doi.org/10.2139/ssrn.9....
 
29.
Pachoud, C., Delay, E., Da Re, R., Ramanzin, M., Sturaro, E. (2020). A Relational Approach to Studying Collective Action in Dairy Cooperatives Producing Mountain Cheeses in the Alps : The Case of the Primiero Cooperative in the Eastern Italians Alps. Sustainability, 12(11), 4596. https://doi.org/10.3390/su1211....
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top