PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
FUNDUSZE VENTURE CAPITAL I PRIVATE EQUITY ŹRÓDŁEM FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE
 
Więcej
Ukryj
1
Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Teresa Janicka-Michalak   

Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Polska
Data nadesłania: 16-06-2020
Data ostatniej rewizji: 27-07-2020
Data publikacji: 29-09-2020
 
Economic and Regional Studies 2020;13(3):307–327
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Głównym zagadnieniem pracy jest przedstawienie istoty kapitałów podwyższonego ryzyka tj. funduszy Venture Capital oraz funduszy Private Equity. Celem artykułu jest wskazanie wielkości udziału i roli funduszy w finansowaniu przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarze Polski. Horyzont czasowy prezentowanych danych obejmuje lata 2012-2019. Materiały i metody: Materiał do analizy stanowią dostępne dane statystyczne, raporty spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów badających wielkość sektora Venture Capital i Private Equity w Polsce. Na potrzeby pracy wykorzystano literaturę przedmiotu jak też dane: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, KPMG Sp. z o.o., Państwowego Funduszu Rozwoju, Fundacji Startup Poland oraz Europejskiego Stowarzyszenia Inwestorów Venture Capital i Private Equity. Zastosowano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa oraz metodę badania dokumentów. Wyniki: Przeprowadzone badania na obszarze Polski umożliwiają dokonanie oceny wielkości zrealizowanych inwestycji kapitałów podwyższonego ryzyka, tj. funduszy VC i PE na przestrzeni lat 2012-2019. Prezentowane dane wskazują, że wielkość udziału funduszy w finansowaniu polskich przedsiębiorstw ma tendencję zmienną. Zmienny jest również udział procentowy inwestorów funduszy VC i PE na obszarze Europy w latach 2017-2018. Wnioski: Polski rynek gospodarczy jest atrakcyjnym obszarem inwestycyjnym w zakresie potrzeb alokacji środków pieniężnych przez fundusze podwyższonego ryzyka. Coraz większa świadomość zarządzających przedsiębiorstwem o korzyściach z zaangażowania tych kapitałów do subsydiowania działalności przedsiębiorców, pozwala im na dyskontowanie funduszy VC i PE w innowacyjne startupy oraz w inne procesy, których realizacja odbywa się w dalszych fazach działalności przedsiębiorstwa. Przeprowadzone dotychczas badania obejmują cały obszar Polski i mają charakter przeglądowy. Fundusze VC i PE będące nowym instrumentem finansowym pozwalają na realizację innowacyjnych przedsięwzięć przez polskie przedsiębiorstwa.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
iThenticate
 
REFERENCJE (22)
1.
Duszczyk, M. (2020). Brakuje silnych hubów innowacji. Rzeczpospolita (27.01.2020).
 
2.
European Private Equity Activity (2018). Statistics on Fundraising, Investments & Divestments Invest Europe. Pobrane z: www.investeurope.eu (10.03.2020).
 
3.
European Private Equity Activity (2017). Statistics on Fundraising, Investments & Divestments Invest Europe. Pobrane z: www.investeurope.eu (22.03.2020).
 
4.
Fałat-Kilijańska, I. (2014). Private Equity więcej niż kapitał. Warszawa: CeDeWu.Pl, wydanie I.
 
5.
Golawska-Witkowska, A., Rzeczycka, A., Mazurek-Krasodomska, E. (2014). Venture Capital w finansowaniu przedsięwzięć wysokiego ryzyka. Gdańsk: Politechnika Gdańska, Monografia Zakładu Finansów.
 
6.
Jak działają fundusze. Pobrane z: https://psik.org.pl/pl/o-priva... (dostęp 26.03.2019).
 
7.
KPMG. Rynek private equity Polsce 2016. Trendy i szanse rozwoju. Pobrane z: https://home.kpmg/pl/pl/home/i... (dostęp 25.02.2019).
 
8.
Kreczmańska-Gigol, K. (2015). Kapitał obrotowy netto i jego znaczenie dla przedsiębiorstwa. W: K. Kreczmańska-Gigol (red.) Płynność finansowa przedsiębiorstwa. Istota. Pomiar. Zarządzanie. Warszawa: Difin.
 
9.
Kucharczyk, K. (2020). Jest kapitał. Ale gdzie są projekty. Rzeczpospolita, 27.02.2020.
 
10.
Ostaszewski, J., Cicirko, T., Kreczmańska-Gigol, K., Russel, P. (2009). Finanse Spółki Akcyjnej. Warszawa: Difin, Wydanie III rozszerzone.
 
11.
Panfil, M. (2005). Fundusze Private Equity. Wpływ na wartość spółki. Warszawa: Difin.
 
12.
Podedworna-Tarnowska, D. (June 2015). Private Equit / Venture Capital. Publication prepared within the Project Młodzi projektują zarządzanie. Warszawa: Warsaw School of Economics.
 
13.
Przybylska-Kapuścińska, W., Mozalewski, M. (2011). Kapitał wysokiego ryzyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
14.
Słownik polsko-angielski. Pobrane z: https://pl.bab.la/slownik/pols... -equity (dostęp 12.02.2020).
 
15.
Sobańska-Hetman, K., Sieradzan, P. (2013). Inwestycje Private Equity/Venture Capital, 11. Warszawa: Wydawnictwo Key Text, wydanie II.
 
16.
Transakcje VC na polskim rynku w 2019 roku. Pobrane z: https://pfrventures.pl/pl (dostęp 12.02.2020).
 
17.
Wallace, M.J., Flynn, P.J. (1990). Collins Business English Dictionary, Sorger Kolon.
 
18.
Wąsowski, M. (2019). Oto najważniejsze fakty i liczby o polskiej branży VC z raportu fundacji Startup Poland. Pobrane z: https://businessinsider.com.pl... (dostęp 21.02.2020).
 
19.
Węcławski, J. (1997). Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
20.
Wrzesiński, M. (2006). Kapitał podwyższonego ryzyka. Proces inwestycyjny i efektywność. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 
21.
Zasępa, P. (2013). Zarządzanie ryzykiem portfela przez fundusze venture capital oraz private equity, 13. Warszawa: CeDeWu.Pl, wydanie I.
 
22.
Zimny, A. (2013). Decyzje na rynkach Venture Capital/ Private Equity. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725