ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
PRZESŁANKI ROZWOJU I ZMIAN STRUKTURALNYCH W BIOGOSPODARCE
 
Więcej
Ukryj
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 05-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Dionizy Niezgoda   

prof. zw. dr hab. Dionizy Niezgoda, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; phone: +48 606 333 477
 
 
Economic and Regional Studies 2016;9(4):136-142
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem i celem opracowania jest przedstawienie ogólnych czynników rozwoju biogospodarki oraz pożądanych kierunków zmian strukturalnych w tym kompleksie gospodarki. Materiały i metody: Praca została napisana przy wykorzystaniu literatury problemu oraz dokumentów różnych instytucji, zwłaszcza instytucji Unii Europejskiej. Wyniki: W pracy starano się wykazać znaczenie biogospodarki i potrzebę zmian strukturalnych w biogospodarce. Wskazano na potrzebę przechodzenia w ramach kapitalizmu społecznego od koncepcji łańcuchów podaży poprzez agrokompleksy do organizacji bioklastrów. Wnioski: Ewolucyjne zmiany struktur i funkcjonowania biogospodarki zmienia charakter konkurowania partnerów biznesowych w łańcuchach podaży, przyczynia się do wzmocnienia korzyści konsumentów i przeciwdziała nadmiernej eksploatacji zasobów przyrodniczych.
 
REFERENCJE (10)
1.
Grochowska R. (2011), Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich. Warszawa, IERiGŻ PJB, No. 26, p. 111-115.
 
2.
Komisja Europejska (2012), Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu. Biogospodarka dla Europy. Bruksela, 13.02.2012 r., COM 60 final.
 
3.
Kotler Ph., Jatusripitak S., Maesincee S. (1999), Marketing narodów. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 
4.
Pieszka M., Pietras M. P. (2010), Nowe kierunki w badaniach żywieniowych. Roczniki Nauk Zootechnicznych. t. 37 (3), p. 93-103.
 
5.
pl.wikipedia.org/wiki/Ekosystem (data dostępu: 2016.03.30).
 
6.
Porter M. E. (2001), Porter o konkurencji. PWN, Warszawa.
 
7.
Rogall H. (2010), Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Publ. Zysk i Ska, Poznań.
 
8.
Sztompka P. (1989), Pojęcie struktury społecznej – próba uogólnienia. Studia Socjologiczne, No. 3 (114), s. 53.
 
9.
www.e-biotechnologia,pl/Artykuły/nutrigenomika (data dostępu: 2016.04.01).
 
10.
Zmiany klimatu 2007. Raport Syntetyczny (2009), Warszawa, Publ. IOŚ.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top