ARTYKUŁ ORYGINALNY
ASPEKTY METODOLOGICZNE OPRACOWANIA I WDRAŻANIA STRATEGII ROZWOJU BIOGOSPODARKI W REGIONIE
 
Więcej
Ukryj
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
2
Lesya Ukrainka Eastern European National University Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki
 
 
Data publikacji: 09-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Natalia Pavlikha   

Professor Pavlikha Natalia, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Sidorska St. 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; phone: +380503785143
 
 
Iryna Kytsyuk   

Ph.D. Iryna Kytsyuk, Lesya Ukrainka Eastern European National University, 13 Volya Avenue, 43025, Lutsk, Ukraine; phone: +380669670902
 
 
Economic and Regional Studies 2015;8(1):112-121
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejsza praca ma na celu rozważenie możliwości metodycznych związanych z opracowaniem i wdrożeniem strategii rozwoju biogospodarki w regionie. Podstawą do dyskusji jest krytyczny przegląd literatury przedmiotowej. W dzisiejszych czasach społeczność międzynarodowa mocno skupia swoją uwagę na zrównoważonym rozwoju przestrzennego. Naszym zdaniem jednym ze skutecznych czynników zrównoważonego rozwoju przestrzennego jest biogospodarka. Misją biogospodarki jako skutecznego uwarunkowania dla zrównoważonego rozwoju jest proces przetrwania i reprodukcji puli genowej populacji, aktywacji roli każdego człowieka w społeczeństwie, zapewniając mu poszanowanie jego praw i wolności, ochrona środowiska, tworzenie warunków dla odbudowa biosfery i jej lokalnych ekosystemów, zorientowanie na redukcję oddziaływania człowieka na środowisko oraz harmonizacja rozwoju człowieka w przyrodzie. Podkreślamy, że metodologia systemu i planowanie sieci, które istnieją u podstaw teorii zarządzania projektami, muszą być wykorzystane do opracowania i wdrożenia strategii rozwoju biogospodarki w regionie. A zatem, pojęcie zarządzania projektem wpasowuje się całkowicie w złożoność i dynamiczność procesów rozwojowych biogospodarki w regionie. Metodologia wskazuje na potrzebę działań podmiotów gospodarczych na rzecz konkretyzacji przestrzennej i wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego a także ekologicznego bezpieczeństwa regionu. Naszym zdaniem, konieczne jest konsekwentne i celowe wdrażanie innowacji w zakresie biogospodarki. Zwracamy uwagę na innowacje bezpieczeństwa ekologicznego.
 
REFERENCJE (7)
1.
European Commission (2012), Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe, Brussels.
 
2.
European Commission (2014), What is Bioeconomy, http://ec.europa.eu/research/b..., accessed 29.04.2014.
 
3.
European Commission (2004), Project Cycle Management Guidelines.
 
4.
Chyłek E. K., Rzepecka M. (2011), Biogospodarka – konkurencyjność i zrównowaźone wykorzystanie zasobów. Polish Journal of Agronomy, nr 7, p. 3–13.
 
5.
Основополагающие принципы устойчивого пространственного развития Европейского континента, http://www.kprpfo.chat.ru/eur...., accessed 23.07.2014.
 
6.
Павліха Н. В. (2006), Управління сталим розвитком просторових систем: теорія, методологія, досвід. – Луцьк : Волинська обласна друкарня.
 
7.
Павліха Н. В. (2011), Європейська інтеграція: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Вид. 2-е, переробл. й доповн. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top