ARTYKUŁ ORYGINALNY
ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW GEOINFORMACYJNYCH (GIS) W MARKETINGU TERYTORIALNYM
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Zielonogórski
Data publikacji: 02-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2011;4(1):88–94
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zastosowanie technik GIS w zarządzaniu jednostką terytorialną jest metodą dającą możliwość pełnego procesu inwentaryzacji i weryfikowania zasobów i majątku trwałego, także przechowywania i przetwarzania danych, które w sposób prawidłowy, szybki, dokładny a zarazem przejrzysty i atrakcyjny, wspomaga proces przygotowania i akwizycji kompleksowych ofert dla inwestorów. W związku z rozwojem oprogramowania, które stwarza nowe możliwości zastosowań metody - jest ona atrakcyjnym i wszechstronnym instrumentem w zarządzaniu nowoczesnymi organizacjami. Celem artykułu jest przegląd teoretycznych i praktycznych aspektów zastosowania tej metody w marketingu terytorialnym.
 
REFERENCJE (17)
1.
Bąk Z., Kaleta R., Wdowiarz-Kowalczyk A., Możliwości gospodarowania odpadami i surowcami lokalnymi z zastosowaniem technik GIS. Materiały konferencyjne. II Szkoła Gospodarki Odpadami ’99, Rytro 1999.
 
2.
Cupiał B., Wrzołek A., Zastosowanie GIS W zarządzaniu rozwojem miasta na przykładzie Zielonej Góry, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 5, 2009.
 
3.
Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., GIS. Obszary zastosowań .Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 
4.
Kotler Ph., Lee N., Marketing w sektorze publicznym. Mapa wyższej efektywności. Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 
5.
Lenart A., Zastosowanie GIS w systemach ERP, [w:] S. Kozielski, B. Matysiak, P. Kasprowski, D. Mrozek (red.), Bazy danych: Rozwój metod i technologii, Wyd. Politechnika Śląska 2008.
 
6.
Makieta Multimedialna Miasta Krakowa, http://www.kraków.pl/gospodark... (10.08.2010 – data dostępu).
 
7.
Markowski T., Stawasz D. (red.), Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 
8.
Nowak J. F., Modernizacja lokalnej administracji publicznej a rozwój lokalny. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 
9.
Polska A., Elementy marketingu urbanistycznego na przykładzie gminy Terespol, http://naszbug3.ovh.org/naszbu... (10.08.2010 – data dostępu).
 
10.
Rumpel P., Siwek T., Marketing terytorialny a kreowanie regionów: przykład czeski, Przegląd Geograficzny, 78, 2, 2006.
 
11.
Sitek Z., Wprowadzenie do teledetekcji lotniczej i satelitarnej. Wydawnictwa AGH, Kraków 1997.
 
12.
Szromnik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Wyd. Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
 
13.
Szulce H., Florek M. (red), Marketing terytorialny możliwości aplikacji, kierunki rozwoju, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 
14.
Urbański J., Zrozumieć GIS. Analiza informacji przestrzennej. Wyd. PWN, Warszawa 1997.
 
15.
Waniowski P., Sobotkiewicz D., Daszkiewicz M., Marketing. Teoria i praktyka, Wyd. Placet, Warszawa 2010.
 
16.
Widacki W., Wprowadzenie do systemów informacji geograficznej. Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1997.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725