ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Zielona koncepcja wzrostu i rozwoju gospodarczego
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Ekonomii, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Polska
 
 
Data nadesłania: 06-04-2022
 
 
Data akceptacji: 21-06-2022
 
 
Data publikacji online: 30-06-2022
 
 
Data publikacji: 30-06-2022
 
 
Autor do korespondencji
Mieczysław Adamowicz   

Zakład Ekonomii, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2022;15(2):158-180
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem pracy jest przedstawienie pojęcia zielonej gospodarki i innych pojęć i koncepcji z nią powiązanych oraz dokonanie oceny ich znaczenia dla kształtowania polityki rozwojowej i praktycznego rozwiązywania problemów rozwoju społeczno-gospodarczego. W części informacyjno-definicyjnej zaprezentowano przesłanki pojawienia się problematyki zazielenienia procesów gospodarczych jako nowego zjawiska współczesnego rozwoju, a także przedstawiono różne definicje zielonej gospodarki, zielonego wzrostu, zasady wdrażania zielonej gospodarki i realizacji procesów zielonej transformacji. Przedstawienie pojęcia i sposoby definiowania cechują się dużą elastycznością, sprawiają trudności w ich rozgraniczeniu i pomiary często są przedmiotem krytyki. Istnieje wiele sposobów pomiaru i ciągle trwają poszukiwania nowych mierników i wskaźników. . . . .
 
REFERENCJE (32)
1.
Adamowicz, M. (2021a). The potential for innovative and smart rural development in the peripheral regions of eastern Poland. Agriculture, 11(3), 188. https://doi.org/10.3390/agricu....
 
2.
Adamowicz, M. (2021b). Procesy rozwojowe rolnictwa w kontekście wyzwań globalizacji i nowych ujęć koncepcji zrównoważonego rozwoju. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 366(1), 24-45. https://doi.org/10.30858/zer/1....
 
3.
Allen, C., Clouth, S. (2012). A Guidebook for the Green Economy. New York: UN Division for Sustainable Development (UNDESA).
 
4.
Atkisson, K., Atkisson, A. (2013). Green Economy 2013: A Strategic Briefing on the State of Play in the Global Transition. Atkisson Group’s Sustainability Intelligence Unit.
 
5.
Barbier, E.B. (2013). The green economy post Rio 20. Science, 33, 887-888 https://doi.org/10.1126/scienc....
 
6.
Bąk, I., Cheba, K. (2020). Zielona gospodarka jako narzędzie zrównoważonego rozwoju. Warszawa: CeDeWu.
 
7.
Bowen, A., Fankhauser, S. (2011). The green growth narrative: paradigm shift or just spin?. Global Environmental Change, 21, 1157-59. https://doi.org/10.1016/j.gloe....
 
8.
Brink, P.T., (2011). The Economics of Ecosystems and Biodiversity in National and International Policy Making. London: Routlege.
 
9.
Cato, M.S. (2009). Green Economics, an Introduction to theory, policy and practice. London: Earthscan.
 
10.
Chou, J.-R. (2021). A Scoping Review of Ontologies Relevant to Design Strategies in Response to the UN Sustainable Development Goals (SDGs). Sustainability, 18(13), 10012. https://doi.org/10.3390/su1318....
 
11.
Daniek, K. (2020). Green economy indicators as method of monitoring development in the economic, social and environmental dimensions. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy/Social Inequalities and Economic Growth, 62(2). https://doi.org/10.15584/nsawg....
 
12.
EEA [European Environment Agency]. (2012). Environmental Indicator Report 2012: Ecosystem Resilience and Resource Efficiency in a Green Economy in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 
13.
FGG. (2011). Fair Green Global Alliance Development Report. Fair Green Global Alliance.
 
14.
GGGI. (2014). Global Green Growth Institute Strategic Plan 2015-2020: accelerating the transition to a new model of growth. Seul: Global Green Growth Institute.
 
15.
Georgeson, L., Maslin, M., Poessinouw, M. (2017). The global green economy: a review of concepts, definitions, measurement methodologies and their indicators. Geo: Geography and Environment, 21(1). https://doi.org/10.1002/geo2.3....
 
16.
Jackson, T., Victor, P. (2011). Productivity and work in the green economy. Environmental Innovation and Societal Transitions, 1, 101-108. https://doi.org/10.1016/j.eist....
 
17.
Janicke, M. (2012). Green growth: from a growing eco-industry to economic sustainability. Energy Policy, 48, 13-21. https://doi.org/10.1016/j.enpo....
 
18.
Kahle, L.R., Gurel-Atay, E. (2014). Communicating sustainability for the green economy. New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/978131....
 
19.
OECD (2011). Towards green growth. A summary for policy makers. Paris: OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/978926....
 
20.
Pearce, D., Markandya, A., Barbier, E. (1989). Blueprint for a Green Economy. London: Routledge. https://doi.org/10.4324/978131....
 
21.
Pelling, M., O’Brien, K., Matyas, D. (2014). Adaptation and transformation. Climatic Change, 133, 113-127. https://doi.org/10.1007/s10584....
 
22.
Ryszawska, B. (2013). Zielona gospodarka. Teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 
23.
Schmalensee, R. (2012). From a green growth to sound policies: an overview. Energy Economics, 34, S2-S6. https://doi.org/10.1016/j.enec....
 
24.
Szyja, P. (2015). Zielona gospodarka w Polsce: Stan obecny i perspektywy. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 41, 432-447.
 
25.
UNCTAD. (2011). About Green Economy. Pobrane z: https://unctad.org.en/Pages/DI....
 
26.
UNDESA. (2012). A guidebook to Green Economy: Issue 2: Exploring Green Economy Principles. New York: UN Division for Sustainable Development.
 
27.
UNEP, UNCTAD, UNDESA. (2011). Transition to a Green Economy: Benefits, Challenges and Risks from a Sustainable Development Perspective. New York: UN.
 
28.
UNEP. (2011a). Annual Report 2011: United Nations Environmental Programme, RIO+ 2012. Nairobi: UNEP Division of Communications and Public Information.
 
29.
UNEP. (2011b). Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication – A synthesis for policy makers. Nairobi: UNEP Division of Communications and Public Information.
 
30.
UN ESCAP. (2020). Green Recovery? What more can be done?. Bangkok: The Economic and Social Commission for Asia and Pacific.
 
31.
Van der Ploeg, R., Withagen, C. (2013). Green growth, green paradox and global economic crisis. Environmental Innovation and Societal Transitions, 6, 116-119. https://doi.org/10.1016/j.eist....
 
32.
World Bank. (2012). Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development. Washington DC: World Bank. https://doi.org/10.1596/978-0-....
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top