PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
EUROPEJSKA KONCEPCJA BIOGOSPODARKI I JEJ PRZEŁOŻENIE NA DZIAŁANIA PRAKTYCZNE
 
Więcej
Ukryj
1
Pope John II State School of Higher Education in Biala Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Mieczysław Adamowicz   

prof. dr hab. Mieczysław Adamowicz, Pope John II State School of Higher Education in Biala Podlaska, Sidorska St. 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; phone: +48 83 344 99 05
Data publikacji: 09-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2014;7(4):5–21
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Praca przedstawia koncepcję biogospodarki sformułowaną w dokumentach UE publikowanych od początku 2012 roku. Omawia przesłanki i czynniki jej rozwoju oraz różne sposoby postrzegania zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Przedstawione są współczesne wyzwania wewnętrzne, europejskie i globalne rozwoju biogospodarki oraz strategia i plan działań służący jej wdrażaniu w UE. Zwrócono uwagę na nieukształtowany jeszcze w pełni sposób definiowania biogospodarki, kierunki zmian w jej pojmowaniu oraz szerokie powiązania międzydyscyplinarne i międzysektorowe.
 
REFERENCJE (16)
1.
Chyłek E. K., M. Rzepecka (2011), Biogospodarka - konkurencyjność i zrównoważone wykorzystanie zasobów, Polish Journal of Agronomy, 7, s. 3-13.
 
2.
Dodd T., A. (2013), The Bioeconomy for Europe, using resources from land and sea for the post-petroleum economy, Prezentacja z konferencji, Łódź, 20 września 2013.
 
3.
EU DG Research (2005), FP 7 Theme 2. Food, Agriculture, Fisheries and Biotechnology, 2007, Work Programme.
 
4.
Europa Bio (2011), The Bioeconomy for Europe: Innovating for sustainability, http://eurocalendar.eu/may/442.
 
5.
ETP (2011), The European Bioeconomy in 2030. Deliversing Sustainable Growth by addressing the Grand Societal Challeanges, The White Paper. ECOTEPS-Bio-Economy Technology Platform. European Technology Platform www.becoteps.org.
 
6.
European Commission (2012 a), Commission Adopts its Strategy for Sustainable Bioeconomy to Ensure Smart Green Growth in Europe. Press realease, 13 February 2012, Memo 12/97.
 
7.
European Commission (2012), Commission Staff working Document accompanying Communication on Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe.
 
8.
European Commission (2010), Europa 2020 Flaghip Imitiative Innovation Union, Communication from the Commission to the Europea. Parliament, the Councial, the European and Sociall Committee and the Committee of the Regions, Brucessels 6.10.2010 SEC, 1/61 final.
 
9.
European Commission (2010 a), Bioeconomy Europe 2020: A. Strategy For Smart, Sustainable and Inclusive Growth, Brussels http:// europa.eu/eu 2020,.
 
10.
European Commission (2010 b), The Knowlede - Based Bioeconomy (KBBE) in Europe. Achivements and Chelleneges. Full conference raport. http:// www.tetalap.. hu/conferencje.
 
11.
European Commission (2010 c), Roadmap: European Strategy and Actian Plan towards sustainable bio-based economy by 2020. http;// ec. Europa. Eu/governamce.
 
12.
European Commission (2012 a), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Innovating for Sustainable Growth: A. Bioeconomy for Europe.COM (2012),Go final, Brussels 13.02.2012.
 
13.
European Commission (2012), Communication from the Commission to the European Parliament the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Horizon 2020 – The Framework Programme for Research and Innovation.COM (2011), 808 final, Brussels 30.11.2011.
 
14.
Menrad K., Ebarle H., Schmid O., Vanhemelrijk J., Viaggii D. (2011), Assesment of the Impacts of a European Bio-Based Economy. Report of the External Expert Group on Social Economic and Environmental implications of the Bio-Based Economy. Expert Raport for DG Research. EU. Commission Brussels.
 
15.
OECD (2009), The Bioeconomy to 2030-Designing the Policey Agenda, Raport http:// www.europabio.org.
 
16.
Schmid O., Padel S., Levidow L. (2012), The Bio-Economy Concept and Knowledge Base in a Public Goods and Farmer Perspective, Bio-based and Applied Economics 1 (1), s. 47-63.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725