ARTYKUŁ ORYGINALNY
WPŁYW KORONAWIRUSA (SARS COV-2) NA SZKOLENIA DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY NA WĘGRZECH
 
 
Więcej
Ukryj
1
Doctoral School of Management and Business Administration, Szent István University, Hungary
 
 
Data nadesłania: 24-11-2020
 
 
Data akceptacji: 08-03-2021
 
 
Data publikacji online: 31-03-2021
 
 
Data publikacji: 31-03-2021
 
 
Autor do korespondencji
Dávid Hajdú   

Doctoral School of Management and Business Administration, Szent István University, Páter Károly, 2100, Gödöllő, Hungary
 
 
Economic and Regional Studies 2021;14(1):80-98
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy:: W badaniu przeanalizowano konsekwencje koronawirusa w zakresie szkoleń dla osób poszukujących pracy wspieranych przez urzędy powiatowe na Węgrzech. Materiały i metody:: W badaniu zbadano skutki koronawirusa na Węgrzech na podstawie informacji zebranych podczas szkoleń dla osób poszukujących pracy wspieranych przez urzędy powiatowe. Przed przeprowadzeniem badania na podstawie danych udostępnionych przez Departament Rynku Pracy Wydziału Zatrudnienia i Bezpieczeństwa Pracy urzędu. Wyniki:: Kwota zasiłku uzależnionego od dochodów wypłacona w okresie pandemii wyniosła 2 369 404 800 HUF, co zostało obliczone na podstawie średniego zasiłku uzależnionego od dochodów w kraju (128 800 HUF) i mogło zapewnić 6 132 osobom możliwość zamiany zawodu. Edukacja cyfrowa zakontraktowana przez rząd Węgier nie wpłynęła na szkolenia inicjowane przez urzędy powiatowe. Ustawa IV z 1991 r. o promocji zatrudnienia i zapewnianiu wsparcia dla bezrobotnych zainicjowana na podstawie ustawy i obowiązująca od dnia wejścia w życie dekretu zostały zawieszone na czas trwania sytuacji nadzwyczajnej ze względu na obowiązujące przepisy prawa i dalszych szkoleń nie można było rozpocząć w okresie stanu wyjątkowego. Wnioski:: W przypadku szkoleń wspieranych przez urząd nie ma możliwości edukacji cyfrowej i nauczania na odległość. Ogólne kursy oparte na osobistej interakcji są prowadzone przez instytucje szkoleniowe na zlecenie urzędu. W rezultacie okres pandemii przyniósł ogromne straty finansowe dla sektora wsparcia. W opinii autora wprowadzenie edukacji cyfrowej w tych formach szkoleń, z wyjątkiem staży, mogłoby być rozwiązaniem w podobnych sytuacjach, które prawdopodobnie wystąpią w przyszłości.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
iThenticate
 
REFERENCJE (37)
1.
Anselin, L. (1995). Local Indicators of Spatial Association – LISA. Geographical Analysis, 27(2), 93–115. https://doi.org/10.1111/j.1538....
 
2.
Artner, A. (2020). Munkaerőpiaci és szociális helyzet Magyarországon – európai tükörben. Új Munkaügyi Szemle, 1(1), 3-16 (in Hungarian).
 
3.
Bartel, A. (1995). Training, wage growth, and job performance: evidence from a company database. Journal of Labor Economics, 13(3), 401–425. https://doi.org/10.1086/298380.
 
4.
Benke, M. (Ed.) (2006). A felnőttek foglalkoztathatóságának növelésére irányuló komplex képzési modellek, különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportokra, javaslatok intézkedésekre. Budapest: NFI (in Hungarian).
 
5.
Bordás, G., Siposné Nándori, E. (2019). A munka világába történő integrációt segítő képzések: marginális munkaerőpiaci rétegek, képzések és átképzések a Miskolci Járásban. Észak-Magyarországi Stratégiai Füzetek, 16(3), 69-75 (in Hungarian). https://doi.org/10.32976/strat....
 
6.
Egri, Z. (2017). Magyarország városai közötti egészségegyenlőtlenségek. Területi Statisztika, 57(5), 537–575 (in Hungarian). https://dx.doi.org/10.15196/TS....
 
7.
Enyedi, Gy. (2010). Terület- és településfejlesztéssel kapcsolatos tudományos kutatások fő irányai és feladatai. Területi Statisztika, 13(4), 398-405 (in Hungarian).
 
8.
European Commission/EACEA/Eurydice (2015). Adult Education and Training in Europe: Widening Access to Learning Opportunities. Eurydice Report. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 
9.
European Commission/EACEA/National Policies (2019). Preventing early leaving from education and training (ELET). https://eacea.ec.europa.eu/nat... (Access: 10 November, 2020).
 
10.
Farkas, É., Henczi, L. (2013). Az “Oktatás és képzés 2020” európai stratégiáról. In: L. Henczi, (Ed.) Szak- és felnőttképzés-szervezés gyakorlata (pp. 1-22). Budapest: Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft (in Hungarian).
 
11.
Findsen, B., Formosa, M. (2011). Lifelong Learning in Later Life: A Handbook on Older Adult Learning. Series: International Issues in Adult Education, Vol. 7. https://doi.org/10.1007/978-94....
 
12.
Fine, D., Havas, A., Hieronimus, S., Jánoskuti, L., Kadocsa, A., Puskás, P. (2018). Átalakuló munkahelyek: az automatizálás hatása Magyarországon. McKinsey & Company, www.mckinsey.com (in Hungarian).
 
13.
Halmos, C. (2005). A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra. Kutatási zárótanulmány. Budapest: NFI (in Hungarian).
 
14.
Hegedűs, R. (2016). Hátrányos Helyzetűek és munkaerő-piaci prognózisok. In: G. Pusztai, V. Bocsi, T. Ceglédi (Eds.). A felsőoktatás (hozzáadott) értéke: Közelítések az intézményi hozzájárulás empirikus megragadásához (pp. 150-164). Budapest, Magyarország, Nagyvárad, Románia: Partium, Új Mandátum (in Hungarian).
 
15.
Huszka, P., Huszka, P.B., Lőre, V. (2020). A koronavírus-járvány és felvásárlási láz néhány összefüggésének vizsgálata Győrben. Táplálkozásmarketing, 7(1), pp. 89-101 (in Hungarian). https://doi.org/10.20494/TM/7/....
 
16.
Koós, B. (2020). A koronavírus-járvány társadalmi-területi aspektusai Magyarországon. Tér és Társadalom, 34(2), pp. 171-177 (in Hungarian). https://doi.org/10.17649/TET.3....
 
17.
Lipták, K. (2019). The forecast of unemployment in Hungary and the role of social innovation in employment expansion. In: R. Nemec, L. Chytilova (Eds.). Proceedings of the 13th International Conference on Strategic Management and its Support by Information Systems 2019 (pp. 179-186). Ostrava: Csehország.
 
18.
Mócz, D. (2013). Az élethosszig tartó tanulás gazdasági szerepe. In. J.T. Karlovitz (Eds.). Gazdasági tanulmányok – elmélet és gyakorlat konferencia kötete (pp. 199-209). Komarno: International Research Institute (in Hungarian).
 
19.
Nichols, A., Mitchell, J., Lindner, S. (2013). Consequences of Long-Term Unemployment. Washington, DC: The Urban Institute.
 
20.
Őry, M. (2005). Hátrányos helyzetű csoportok helyzete a munkaerőpiacon. Budapest: NFI (in Hungarian).
 
21.
Rakaczkiné, T.K. (2010). Gyakorlati oktatási szakmenedzser. A kompetenciák standard körének a kidolgozása. In: Szent István Egyetem (Eds.). Háttértanulmányok a gyakorlati oktatási szakmenedzser képzéshez (pp. 37-59). Gödöllő: SZIE GTK Pályatervezési és Tanárképző Int. (in Hungarian).
 
22.
Szép, Z. (2008). A szakképzés és felnőttképzés hatékonysága. Kutatási tájékoztató. Felnőttképzés, 6(2), 39-43 (in Hungarian).
 
23.
Szűcs, G. (2017). Munkaerőhiány és munkanélküliség együttes jelenléte a munkaerőpiacon. Miben segíthet az oktatás a helyzet megoldásában? In: B.A. Keserű, Doktori Műhelytanulmányok 2017 (pp. 359-370). Győr: SZE-ÁJDI (in Hungarian).
 
24.
Tóth, G. (2014). Térinformatika a gyakorlatban közgazdászoknak. Miskolc: Miskolci Egyetem, Miskolc (in Hungarian).
 
25.
Zachár, L. (2009). A felnőttképzés rendszere és főbb mutatói. Access: https://ofi.oh.gov.hu/felnottk... (in Hungarian).
 
26.
Zrinszky, L. (2010). Tanulmányok a neveléstudomány köréből. A megújuló felnőttképzés. Budapest: Gondolat Kiadó (in Hungarian).
 
27.
Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (Magyarország) – National Employment Service (Hungary): nfsz.munka.hu (Date of access: 12 August, 2020).
 
28.
70/2020. (III. 26). Kormány rendelet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól (http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc...., Date of access: 10 August, 2020) (in Hungarian).
 
29.
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (https://net.jogtar.hu/jogszaba..., Date of access: 10 August, 2020) (in Hungarian).
 
30.
272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről1303/2013/EU rendelet (https://net.jogtar.hu/jogszaba..., Date of access: 10 August, 2020) (in Hungarian).
 
31.
2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (https://net.jogtar.hu/jogszaba..., Date of access: 10 August, 2020) (in Hungarian).
 
32.
368/2011. (XII. 31). Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (https://net.jogtar.hu/jogszaba..., Date of access: 10 August, 2020) (in Hungarian).
 
33.
320/2014. (XII. 13). Kormányrendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról (https://net.jogtar.hu/jogszaba..., Date of access: 10 August, 2020) (in Hungarian).
 
34.
67/2015. (III. 30). Kormányrendelet az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről (https://net.jogtar.hu/jogszaba..., Date of access: 10 August, 2020).
 
35.
86/2019. (IV. 23). Kormányrendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról (https://net.jogtar.hu/jogszaba..., Date of access: 10 August, 2020) (in Hungarian).
 
36.
170/2011. (VIII. 24). Kormányrendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról (https://net.jogtar.hu/jogszaba..., Date of access: 10 August, 2020) (in Hungarian).
 
37.
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (https://net.jogtar.hu/jogszaba..., Date of access: 10 August, 2020) (in Hungarian).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top