PL EN
Słowo kluczowe konkurencyjność
 
ARTYKUŁ ORYGINALNY

FUNDUSZE PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH A SEKTOR MSP

Economic and Regional Studies 2014;7(1):75–86
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725