Zaproszenie

 
Drodzy Autorzy i Czytelnicy

Ukazał się drugi numer kwartalnika Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne – 15/2/2022.
Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z artykułami w aktualnym numerze czasopisma.
Obecnie redakcja przygotowuje numer 3/2022 , którego Redaktorem Goszczącym jest Pani Profesor dr hab. Joanna Rakowska- kierownik Zakładu Studiów Regionalnych i Europejskich w Instytucie Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Zapraszamy nowe osoby do podejmowania się funkcji redaktora goszczącego.
Zapraszamy również do składania prac do kolejnych numerów o tematyce odpowiadającej profilowi czasopisma.

Mieczysław Adamowicz
Redaktor Naczelny
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top