Od Redakcji marzec 2023

 
Drodzy Autorzy i Czytelnicy,

Pierwszy numer kwartalnika Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne Rocznik 2023, został przygotowany przy znacznym udziale Redaktora Goszczącego prof. Karola Kukuły, wieloletniego kierownika Katedry Statystyki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Profesor Kukuła zaprosił do publikacji autorów posługujących się szczególnie w badaniach naukowych różnymi metodami statystycznymi i ekonometrycznymi. Zastosowanie metod numerycznych łączy większość prac przedstawionych w tym numerze. Dotyczy to zwłaszcza trzech prac dotyczących zróżnicowania regionalnego gospodarki opartej na wiedzy w Polsce, charakterystyki polityki energetyczno-klimatycznej w krajach Unii Europejskiej oraz analizy metod prognozowania brakujących danych w szeregach czasowych w skali regionalnej.

Polecamy też czytelnikom pracę prezentującą turkusową formę zarządzania w organizacjach, artykuł opisujący standing finansowy przedsiębiorstw w okresie przed i w trakcie pandemii COVID-19 oraz pracę opisującą integrowany i elastyczny system rolnictwa zrównoważonego w ciągu ostatniej dekady w Polsce. W numerze zamieszczamy prace dotyczące analizy i oceny systemu dystrybucji i systemu ubezpieczeń w indyjskim stanie Haryana oraz analizy trendu zachorowań na boreliozę w Polsce.

Informujemy, że kolejny – drugi numer czasopisma powstanie przy udziale Redaktora Goszczącego- Pani Profesor Katalin Liptak z Uniwersytetu Miskolc na Węgrzech. Zapraszamy do zapoznania się z treścią aktualnego numeru i do składania propozycji prac do publikacji.

Mamy przyjemność poinformować, że został uzupełniony skład Komitetu Redakcyjnego o dr. Łukasza Zbuckiego – Akdemia Bialska Nauk Stosowanych
im. Jana Pawła II, Polska oraz Rady Naukowej o profesora Ryszarda Katę – Uniwersytet Rzeszowki, Polska i profesor Wiesławę Lizińską – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Polska.

Miło nam zapowiedzieć, że funkcji Redaktora Goszczącego Nr 3/2023 podjął się Prof. Wojciech Florkowski – Uniwersytet Georgia, USA.

Profesor doktor Katalin Lipták,
prodziekan Wydziału Ekonomii,
kierownik Katedry Rynku Pracy i Polityki Zatrudnienia,
Uniwersytet w Miszkolcu, Węgry

Katalin Lipták jest profesorem nadzwyczajnym, prodziekanem Uniwersytetu w Miszkolcu, Wydziału Ekonomii na Węgrzech oraz kierownikiem Katedry Rynku Pracy i Polityki Zatrudnienia. Ukończyła ekonomię na Uniwersytecie w Miszkolcu, Wydział Ekonomii w 2008 roku oraz ukończyła prawo na Uniwersytecie w Miszkolcu, Wydział Prawa w 2015 roku. Pracę doktorską obroniła w 2013 roku w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu w Miszkolcu, tytuł brzmiał: „Wpływ globalizacji na regionalne rynki pracy - konwergencja czy dywergencja”. Tematem jej badań jest rynek pracy, szczególnie w regionie środkowo-wschodnio-europejskim. Jej zainteresowania badawcze obejmują analizę procesów zachodzących na rynku pracy oraz integrację regionów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, a także rozwój obszarów wiejskich.

Jest autorką 78 artykułów naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach zagranicznych i krajowych, m.in. Amfiteatru Economic, Transformations in Business and Economics, Migration Letters, Deturope, Economic and Regional Studies, Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development, Regional Statistics, Tér és Társadalom, Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek, Területi Statisztika. Jest autorką ponad 60 artykułów zjazdowych. Zredagowała 10 książek lub materiałów
konferencyjnych.

W 2022 roku otrzymała prestiżowe 3-letnie stypendium badawcze wspierane przez Węgierską Akademię Nauk (Bolyai János Research Fellowship). W ramach stypendium bada rolę gospodarki solidarnej w integracji rynku pracy na peryferiach.

Jest członkiem Komitetu Studiów Regionalnych IX. Sekcji Ekonomii i Prawa Węgierskiej Akademii Nauk, jest członkiem Hungarian Regional Science Association (MRTT) oraz European Regional Science Association (ERSA). Jest redaktorem naczelnym czasopisma Socialis Series in Social Science, członkiem rady redakcyjnej czasopisma Tér és Társadalom oraz redaktorem czasopisma Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top