Od Redakcji wrzesień 2022

 
Drodzy Autorzy i Czytelnicy,
Przekazujemy Państwu trzeci numer czasopisma Economic and Regional Studies/Studia Ekonomiczne i Regionalne, 15 wolumenu z 2022 roku, który powstał przy udziale Redaktora Goszczącego dr Joanny Rakowskiej, Profesora SGGW w Warszawie.
Publikujemy w nim artykuły dotyczące regionów w różnej skali. Dwa pierwsze dotyczą zrównoważonego rozwoju Chin i bilateralnej współpracy Indii i Francji w kształtowaniu partnerskich parków na Pacyfiku. Dwa następne poświęcone są problematyce zielonego rozwoju gospodarczego, zielonych inwestycji oraz zielonych obligacji w różnej skali, w skali globalnej i lokalnej, w tym na szczeblu samorządu terytorialnego.
Znajdą Państwo w tym numerze artykuły poświęcone demonetyzacji w Indiach oraz przepływom kapitałów i inwestycjom w sferę energii odnawialnej przy użyciu nowych technologii na Węgrzech. Problematykę ze sfery społeczno - ekonomicznej poruszają na łamach czasopisma autorzy z Turcji, Ukrainy i Węgier pisząc o podziale pracy w gospodarstwach domowych, strategiach cenowych stosowanych przez hotele czy inwestowaniu w energię odnawialną przez przedsiębiorstwa z Węgier. Regionalną problematykę o charakterze kulturowym w Polsce przedstawia artykuł dotyczący kulturowego postrzegania nadmorskiego regionu Kaszub przez turystów krajowych.
Mamy nadzieję, że znajdą Państwo czas na zapoznanie się z interesującymi wynikami badań publikowanych w naszym magazynie.
Życzę Państwu wszystkiego dobrego na kolejne miesiące bieżącego roku i przypominam nasze zaproszenie do podjęcia się roli redaktora goszczącego w następnych numerach kwartalnika.

Mieczysław Adamowicz
Redaktor Naczelny
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top