Prenumerata - dotyczy tylko wersji drukowanej czasopisma

 
Prenumerata roczna (4 numery): 120 PLN brutto
Prenumerata półroczna (2 numery): 60 PLN brutto
Cena za 1 egzemplarz (bez prenumeraty): 30 PLN brutto

Zamówienie powinno być przesłane na:


Redakcja czasopisma naukowego „Economic and Regional Studies/ Studia Ekonomiczne i Regionalne”
Akademia Bialska im. Jana Pawła II
ul. Sidorska 95/97
21–500 Biała Podlaska

Płatności powinny zostać przesłane na:
Akademia Bialska im. Jana Pawła II
ul. Sidorska 95/97
21–500 Biała Podlaska
Santander Bank Polska S.A. 45 1500 1331 1213 3001 7949 0000.
Z adnotacją: „PRENUMERATA - Economic and Regional Studies/ Studia Ekonomiczne i Regionalne”
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top