Od Redakcji grudzień 2023

 
Drodzy Autorzy i Czytelnicy

Oddajemy w Państwa ręce czwarty numer czasopisma Economic and Regional Studies/ Studia Ekonomiczne i Regionalne, w którym zamieszczono 11 artykułów oryginalnych i 2 opracowania w części „Inne”. Prezentujemy w tym numerze po 2 prace autorów z Węgier, Indonezji i Indii oraz 7 prac autorów z Polski. Prace autorów węgierskich poruszają problematykę zmian w układach przestrzennych i dotyczą relacji między strukturami obszarów rdzeniowych i peryferyjnych oraz powiązań między spadkiem dochodów a przebiegiem recesji gospodarczej. Prace autorów z Indonezji poruszają problematykę marketingu cyfrowego oraz skutecznych strategii rozwoju spółdzielni w okresie kryzysu spowodowanego pandemią. Problematykę związaną z pandemią COVID-19 poruszają także 3 artykuły autorów z Polski. W odniesieniu do pandemii przedstawiona została polityka antykryzysowa polskiego rządu, problem powrotu emerytów na rynek pracy w makroregionie Polski Wschodniej oraz finansowanie i prowadzenie edukacji leśnej młodzieży. Inne prace autorów polskich dotyczą problematyki ludzi młodych – czynników wpływających na skłonność do migracji z rejonów Polski Północnej oraz sytuacji studentów i absolwentów na polskim rynku pracy. Autorzy z Indii prezentują studium przypadku dotyczące kształtowania cen na rynku rolnym oraz zarys koncepcji odwiecznego porządku w ekonomii. W numerze znajdą Państwo również recenzję książki dotyczącej funkcjonowania aptek i świadczenia usług farmaceutycznych.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią publikowanych prac oraz zapraszamy do składania oryginalnych artykułów do publikacji. Informujemy z wyprzedzeniem, że gotowość do podjęcia się funkcji Redaktora goszczącego drugiego numeru czasopisma w 2024 r. zgłosił prof. Karel Tomšík z Uniwersytetu Rolniczego w Pradze.

Mieczysław Adamowicz
Redaktor Naczelny
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top