Od Redakcji listopad 2022

 
Mamy przyjemność poinformować, że w końcu września ukazał się trzeci numer rocznika 2022 Studiów Ekonomicznych i Regionalnych.
Numer ten został zredagowany przez Redaktora Goszczącego Dr hab. Joannę Rakowską z Instytutu Ekonomii i Finansów SGGW w Warszawie.
Na łamach tego numeru przekazują nam prace, obok autorów polskich, autorzy z Chin, Indii, Meksyku, Indonezji, Ukrainy i Węgier.
Zapraszamy do składania prac do numeru 4/2022 i do numeru 1/2023.
Informujemy także, że przedstawiamy Czasopismo do oceny w Clarivate Web of Science Core Collection.

Mieczysław Adamowicz
Redaktor Naczelny
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top