O czasopiśmie

 
Drodzy Autorzy i Czytelnicy,

„Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne” to międzynarodowe czasopismo naukowe o otwartym dostępie, publikowane w dwóch językach od 2011 roku. Przez pierwsze dwa lata czasopismo było publikowane jako półrocznik, natomiast od 2013 roku już jako kwartalnik. Czasopismo jest dostępne zarówno w wersji elektronicznej jak i drukowanej. Wersję elektroniczną w języku angielskim uznajemy za wersję oryginalną czasopisma, natomiast wersja w języku polskim umożliwia szerszy dostęp do treści polskim czytelnikom.
Od początku swojego istnienia czasopismo jest dostępne online na stronie wydawcy Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II pod adresem: http://www.ers.edu.pl/en. Od 2017 jest także dostępne na platformie Sciendo (DeGruyter): https://content.sciendo.com/view/journals/ers/ers-overview.xml. Zgłaszanie prac oraz proces recenzowania są wdrożone za pośrednictwem panelu redakcyjnego Editorial System: https://www.editorialsystem.com/editor/ersen/.

Akceptujemy oryginalne prace, nigdzie dotychczas nie publikowane, o wyraźniej wartości naukowej, poznawczej i metodycznej. Każda praca zgłoszona do publikacji przechodzi wstępną weryfikację redakcyjną i poddawana jest podwójnie anonimowej recenzji co najmniej dwóch specjalistów zewnętrznych. Czasopismo jest dostępne w wersji drukowanej i elektronicznej.

Czasopismo ma otwarty charakter i stosuje międzynarodowe publikacyjne standardy etyczne. Strona internetowa umożliwia bezpłatny dostęp do bieżącego numeru oraz numerów archiwalnych.
Aktualnie, publikacja w czasopiśmie jest bezpłatna.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top