Zespół redakcyjny

 

Komitet Redakcyjny


Redaktor Naczelny: Mieczysław Adamowicz  
 
, Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska
Zastępca Redaktora: Danuta Guzal-Dec  
 
, Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska
Redaktor tematyczny: Magdalena Zwolińska-Ligaj
, Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska
Redaktor tematyczny: Łukasz Zbucki
, Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska
Redaktor statystyczny: Małgorzata Radziukiewicz, Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska
Redaktor językowy:
język angielski:
Halina Chodkiewicz  
Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska
Wojciech Florkowski  
 
University of Georgia, USA
język polski: Paulina Rynkiewicz, Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska
Sekretarz Redakcji: Agnieszka Filipiuk-Nowakowska, Akademia Bialska im. Jana Pawła II, Polska

Rada Naukowa


BARTOVÁ Ľubica, Slovak Agricultural University in Nitra, Slovak Republic, lubica.bartova@uniag.sk
BOATO Vasco, University of Padova, Italy, Vasco.Boatto@unipd.it
BONZANINI Osmar Antonio, Regional Integrated University of Upper Uruguai and Missions, Brazil, bonzanini.prof@gmail.com
BORODINA Olena, Institute of the Economy and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine (NASU), Ukraine,
olena.borodina@gmail.com
BRIZ Julian, Technical University of Madrid, Spain, julian.briz@upm.es
CASTAÑEDA Vicente, University National Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, Peru, v.mcast@hotmail.com
CHARNAVALAU Aliaksandr, Alexander Pushkin Brest State University, Belarus, czernowalow@gmail.com
CUDLÍNOVÁ Eva, University of South Bohemia (USB) in České Budějovice, Czech Republic, evacu@ef.jcu.cz
CZYŻEWSKI Andrzej, The University of Zielona Góra, Poland, a.czyzewski@ue.poznan.pl
FLORKOWSKI Wojciech, University of Georgia, United States of America, wojciech@uga.edu
KÁPOSZTA József, Szent Istvan University in Gödöllő, Hungary, kaposzta.jozsef@gtk.szie.hu
KATA Ryszard, University of Rzeszów, Poland, rdkata@ur.edu.pl
KRTALIĆ Sandra, University of Pula, Croatia, skrtalic@efpu.hr
KUKUŁA Karol, University of Applied Sciences in Tarnow, Poland, 7kkukula@gmail.com
LIZIŃSKA Wiesława, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland, wieslawa.lizinska@uwm.edu.pl
MARKS-BIELSKA Renata, The University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland, renatam@uwm.edu.pl
MENG Ting, China Agricultural University, Bejing (Pekin), China, tmeng@cau.edu.cn
MILENKOVSKI Ace, University of Tourism and Management in Skopje, Republic of Macedonia, a.milenkovski@utms.edu.mk
NÁBRÁDI András, University of Debrecen, Hungary, nabradi.andras@econ.unideb.hu
NAGY Henrietta, Szent Istvan University in Gödöllő, Hungary, henriettanagydr@gmail.com
NOWAKOWSKA Aleksandra, University of Lodz, Poland, aleksandra.nowakowska@uni.lodz.pl
ÖZDEMIR GÜNEREN Ebru, Nevsehir Hacı Bektas Veli University, Turkey, ebruguneren@gmail.com
PAVLIKHA Natalia, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Ukraine, pavlixa@mail.ru
PODSTAWKA Marian, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Poland, marian_podstawka@sggw.pl
POPADYNETS Nazariy, Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine, Ukraine, popadynets.n@gmail.com
RAKOWSKA Joanna, Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Poland, joanna_rakowska@sggw.edu.pl
SCHNEIDER Jiří, Mendel University in Brno, Czech Republic, jiri.schneider@mendelu.cz
ŚLUSARZ Grzegorz, University of Rzeszów, Poland, slusarzgrzegorz@gmail.com
SMUTKA Luboš, Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic, smutka@pef.czu.cz
SOTTE Franco, Universita’ Politecnica delle Marche, Italy, f.sotte@univpm.it
ŠŤASTNÁ Milada, Mendel University in Brno, Czech Republic, milada.stastna@mendelu.cz
STAVROVA Elena, South-West University "Neofit Rilski”, Bulgaria, stavrova@swu.bg
SZTANDO Andrzej, Wroclaw University of Economics and Business, Poland, andrzej@sztando.com
TAKÁCSNÉ György Katalin, Óbuda University, Hangary, takacsnegyorgy.katalin@kgk.uni-obuda.hu
TARANOV Igor, Ternopil National Economic University, Ukraine, i.taranov@tneu.edu.ua
TOMŠÍK Karel, Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic, tomsik@pef.czu.cz
ZAWALIŃSKA Katarzyna, Polish Academy of Sciences, Institute of Rural and Agricultural Development, Poland,
kzawalinska@irwirpan.waw.pl
ZHIQUAN Hu, Institute of Agricultural Economics and Development of Agricultural Sciences, China, huzhiquan@caas.cn
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top