ARTYKUŁ ORYGINALNY
CHIŃSKA EKSPANSJA GOSPODARCZA: UWARUNKOWANIA, PERSPEKTYWY, GRANICE
 
Więcej
Ukryj
 
Economic and Regional Studies 2018;11(1):7–19
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Dwa wieki temu Azja wytwarzała ponad 60 proc. światowej produkcji, a w połowie XX wieku było to poniżej 20 proc. Obecnie jest dwakroć więcej i udział ten nadal rośnie, przede wszystkim, acz nie tylko za sprawą Chin, których produkcja zwiększa się wciąż w tempie dwukrotnie szybszym niż średnia światowa. Chiny starają się utrzymać wysoką dynamikę gospodarczą między innymi poprzez inwestycyjną ekspansję zewnętrzną. Temu między innymi ma służyć nakreślony z ogromnych rozmachem projekt infrastrukturalny znany jako Nowy Jedwabny Szlak, który Państwo Środka adresuje do 65 krajów na trzech kontynentach. O ile jedni pokładają w tym nadzieję na przyspieszenie własnego wzrostu gospodarczego, inni przestrzegają przed ryzykiem uzależnienia się od Chin. Artykuł analizuje te wyzwania, wskazując na pożądane kierunki ewolucji nieodwracalnej globalizację poprzez nadawanie jej bardziej inkluzyjnego charakteru, co mocno akcentują także chińskie władze w swoich oficjalnych enuncjacjach.
 
REFERENCJE (17)
1.
Bałtowski M. (2016), Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
2.
Bałtowski M. (2017), Evolution of economics and the new pragmatism of Grzegorz W. Kolodko. TIGER Working Papers, No. 136, http://www.tiger.edu.pl/Baltow....
 
3.
Bolesta A. (2006), Chiny w okresie transformacji. Reformy systemowe, polityka rozwojowa i państwowe przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.
 
4.
Chołaj H. (2011), Powrót olbrzyma w zglobalizowanym świecie. Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 
5.
Chołaj H. (2014), Kapitalizm konfucjański. Chińskie reformy ekonomiczne a globalizacja. Poltext, Warszawa.
 
6.
Cieślik J. (2016), Entrepreneurship in Emerging Economies: Enhancing its Contribution to Socio-Economic Development. Palgrave MacMillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire.
 
7.
Economist (2012), Teenage angst. The Economist, August 25th, http://www.economist.com/node/....
 
8.
Economist (2018), China moves into Latin America. The Economist, February 3rd, https://www.economist.com/news....
 
9.
Galbraith J. K. (2018), Backwater Economics and New Pragmatism: Institutions and Evolution in the Search for a Sustainable Economics. TIGER Working Papers Series, No. 138 (January 2018), Kozminski University, Warsaw, http://www.tiger.edu.pl/TWP%20....
 
10.
Hu B. (2018), The Belt and Road Initiative and the Transformation of Globalization. Distinguished Lectures Series, Kozminski University, No. 26, http://www.tiger.edu.pl/publik....
 
11.
Huang Y. (2017), Cracking the China Conundrum: Why Conventional Economic. Wisdom Is Wrong. Oxford University Press, New York. https://doi.org/10.1093/oso/97....
 
12.
Kolodko G. W. (2014), The New Pragmatism, or Economics and Policy for the Future. Acta Oeconomica, Vol. 64, No. 2, s. 139-160. https://doi.org/10.1556/aoecon....
 
13.
Kołodko G. W., Koźmiński A. K. (2017), Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm. Prószyński i S-ka, Warszawa.
 
14.
Kraemer K. L., Linden G., Dedrick J. (2011), Capturing Value in Global Networks: Apple’s iPad and iPhone, PCIC Working Paper, Personal Computing Industry Center, University of California, Irvine, July, http://pcic.merage.uci.edu/pap....
 
15.
Morris I. (2010), Why the West Rules – for Now: The Patterns of History and What They Reveal about the Future. Profile Books, London.
 
16.
Szymański W. (2004), Interesy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji. Difin, Warszawa.
 
17.
Szymański W. (2011), Niepewność i niestabilność gospodarcza. Gwałtowny wzrost i co dalej? Difin, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725