ARTYKUŁ ORYGINALNY
Cechy rozwoju krajowego rynku dóbr konsumpcyjnych w Ukrainie
 
 
Więcej
Ukryj
1
Scientific-Educational Institute of Entrepreneurship and Perspective Technologies of Lviv Polytechnic National University, Ukraine
 
2
M. I. Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine
 
 
Data nadesłania: 02-12-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-12-2021
 
 
Data akceptacji: 16-02-2022
 
 
Data publikacji online: 31-03-2022
 
 
Data publikacji: 31-03-2022
 
 
Autor do korespondencji
Nazariy Popadynets   

Doctor of Economics Sciences, associate professor of the Economy and Marketing Department, Scientific-Educational Institute of Entrepreneurship and Perspective Technologies of Lviv Polytechnic National University, Horbachevskoho, 18, 79044, Lviv, Ukraine
 
 
Economic and Regional Studies 2022;15(1):17-33
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Głównym celem artykułu jest ocena funkcjonowania krajowego rynku produktów konsumenckich i scharakteryzowanie jego rozwoju. Trendy w rozwoju krajowego rynku dóbr konsumpcyjnych są analizowane w następujących obszarach: konsumpcja głównych grup produktów; dostawy żywności przez fundusze konsumpcyjne; produkcja rolnicza w kontekście produkcji plonów i żywego inwentarza; stosunek eksportu do importu produktów rolniczych i spożywczych oraz ekonomiczna dostępność produktów spożywczych dla populacji. Artykuł analizuje także problemy rozwoju obiektów infrastruktury handlowej. Materiały i metody: Zastosowano metody abstrahowania naukowego, systemowe, strukturalne i funkcjonalne podejścia synergetyczne stanowiące analizę statystyczną i porównawczą do oceny stanu rozwoju krajowego rynku dóbr konsumpcyjnych i uwarunkowań regulacji wewnętrznego rynku konsumenckiego. Główne źródła danych stanowiły otwarte zasoby Państwowego Urzędu Statystycznego Ukrainy. Wyniki: Dowiedziono, że infrastruktura handlowa obecnie odgrywa istotną rolę na obecnym etapie rozwoju rynku wewnętrznego dla dóbr konsumpcyjnych w Ukrainie. Przyczyną pewnych trendów są głównie redukcja całkowitej liczby rynków jako wynik zakazu rynków nieformalnych, gdzie głownie handlowano produktami spożywczymi, oraz aktywny rozwój łańcuchów supermarketów, które zajmują dziś istotne miejsce w infrastrukturze handlowej. Wnioski: Analiza wykazała niewystarczające poziomy rzeczywistej i prognozowanej konsumpcji większości podstawowych typów żywności w porównaniu z rekomendowanymi normami.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
iThenticate
 
REFERENCJE (16)
1.
Ksonzhyk, I.V. (2012). Livestock: development and prospects for attracting financial resources. Accounting and Finance, 2, 93-95.
 
2.
Lupak, L.R. (2018). State policy of import substitution in the system of economic security of Ukraine: priorities and implementation tool. Lviv: ATB Publishing.
 
3.
Mahas, N.V. (2015). Theoretical aspects of the mechanism of regulation of the domestic market of Ukraine. Global and National Economic Problems, 7, 169-172.
 
4.
Mirko, N.V. (2011). State regulation of the domestic market and ways to intensify it. Modern Issues of Economy and Law, 2, 34-40.
 
5.
Popadynets, N.M. (2020a). Structural and institutional model of the domestic market of consumer goods. Regional Economy, 95(1), 137-144. https://doi.org/10.36818/1562-....
 
6.
Popadynets, N.M. (2020b). Regulation of the development of Ukraine´s domestic market of consumer goods: theory and methodology: Monograph. Lviv: Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine.
 
7.
Popadynets, N.M., Irtyshcheva, I.О., Kramarenko, I.S., Danylo, S.I., Zhuravel, Y.V. (2020). Strategic benchmarks in public regulation of the domestic consumer goods market. Regional Economy, 96(2), 131-143. https://doi.org/10.36818/1562-....
 
8.
Popadynets, N., Kit, L. (2015). Prospects and risks of Ukrainian domestic commodity market development in terms of European integration processes intensification. Global World: Scientific Anthology, 1(1), 147-153.
 
9.
Pozhuyev, O.V. (2010). Competition and competition policy of the enterprise under the influence of state control. Humanitarian Bulletin of the Zaporizhzhya State Engineering Academy, 43, 233-245.
 
10.
Shalimova, N.S. (2017). International rating of the effectiveness of the public procurement system (“Benchmarking Public Procurement”) and its use in public audit. Economic Space, 127, 48-60.
 
11.
The Ministry of Economic Development, Trade and Agriculture. (2020). Ukraine ranked 1st in Europe in terms of exported organic products and 2nd in the world. Downloaded from: https://www.me.gov.ua/News/Det... eaa9-4143-808a-f258bd33dab9&title=UkrainaPosila1-MistseVvropiZaObsiagamiImportovanoiOrganichnoiProduktsiiTa2-geMistseUSviti (access: 05.06.2020).
 
12.
The National Bank of Ukraine. (2020). Downloaded from: https://bank.gov.ua/ua/statist... data-sector financial#1ms (access: 03.11.2021).
 
13.
The State Statistics Service of Ukraine. (2021). Balances and consumption of basic foodstuffs by the population of Ukraine. Downloaded from: http://www.ukrstat.gov.ua/druk..._ zb.htm (access: 10.09.2020).
 
14.
The State Statistics Service of Ukraine. (2020). Downloaded from: http://www.ukrstat.gov.ua/ (access: 03.11.2021).
 
15.
Ulyanchenko, Y.O. (2013). Formation of the model of state regulation of competition in the agricultural sector of the economy of Ukraine. Public Administration: Theory and Practice, 1.
 
16.
Vasyltsiv, T.H., Tkachuk, I-M. O., Rudyk, S.A. (2015). Deficiencies of the institutional environment of modern development of the domestic market of Ukraine and directions of their elimination. Global and National Economic Problems, 8, 273-277.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top