ARTYKUŁ ORYGINALNY
EDUKACYJNE FUNKCJE GOSPODARSTW ROLNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
2
Warsaw University of Life Sciences Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 05-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Izabella Sikorska-Wolak   

prof. nadzw. dr hab. Izabella Sikorska-Wolak, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Sidorska St. 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland; phone: +48 83 344-99-00 w. 266
 
 
Jan Zawadka   

dr Jan Zawadka, Warsaw University of Life Sciences, Faculty of Economic Science, Department of Economics of Education, Communication and Advice, Nowoursynowska St. 166, 02-787 Warsaw, Poland; phone: +48 504-295-392
 
 
Economic and Regional Studies 2016;9(2):98-112
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem pracy były zagrody edukacyjne, a jej celem zaprezentowanie edukacyjnych funkcji gospodarstw rolnych zrzeszonych w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych funkcjonujących w regionie wschodnim Polski. Materiały i metody: W pracy przeanalizowano oferty 41 zagród edukacyjnych funkcjonujących w regionie wschodnim Polski. Informacje na temat ich działalności pozyskano w wyniku analizy treści zamieszczonych na stronie internetowej www.zagrodaedukacyjna.pl, a także na witrynach internetowych badanych gospodarstw. Wyniki: W badanych gospodarstwach najczęściej realizowane były cele dotyczące dziedzictwa kultury materialnej wsi, tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej, a także produkcji roślinnej. Tematyka zajęć prowadzonych w badanych zagrodach dotyczyła najczęściej rolnictwa i zajęć gospodarskich, a także szeroko pojętej tematyki przyrodniczej. Adresatami oferty badanych gospodarstw były najczęściej dzieci w wieku szkolnym. Zdecydowana większość gospodarstw oferowała programy jednodniowe bez noclegu. Osobami prowadzącymi zajęcia byli najczęściej sami gospodarze. Wnioski: Nowoczesne podejście do edukacji czyni gospodarstwo rolne atrakcyjnym miejscem do prowadzenia zajęć dydaktycznych, integrującym teorię z praktyką w zakresie wielu przedmiotów. Bezpośredni kontakt z bogatym otoczenie rolniczo-przyrodniczym i kulturowo-społecznym zagrody wiejskiej sprzyja bardziej holistycznemu rozwojowi młodego człowieka.
 
REFERENCJE (11)
1.
Czarnowski S. (1956), Kultura. Dzieła. Tom I. PWN, Warszawa.
 
2.
Kmita-Dziasek E. (2010), Agroturystyczne gospodarstwa edukacyjne – idea i dobre przykłady. Wydaw. Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, Kraków.
 
3.
Kmita-Dziasek E. (2011), Wprowadzenie do zagadnień edukacji w gospodarstwie rolnym. Wydaw. Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie, Kraków.
 
4.
Kotowicz-Borowy I. (2004), Antropologiczne dylematy turystyki kulturowej, W: I. Sikorska-Wolak (red.), Turystyka w rozwoju lokalnym. Wydaw. SGGW, Warszawa, 45-51.
 
5.
Majewski J., Lane B. (2000), Turystyka wiejska i rozwój lokalny. Fundusz Współpracy.
 
6.
Malec-Kornajew Ł., Kania J. (2015), Sztuka na wsi. Alternatywne możliwości dla turystyki wiejskiej, W: W. Kamińska (red.), Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, s. 84.
 
7.
Perepeczko B. (2004), Przeszłość i przyszłość turystyki wiejskiej w polskim rozwoju lokalnym, W: I. Sikorska-Wolak (red.), Turystyka w rozwoju lokalnym. Wydaw. SGGW, Warszawa, s. 36-37.
 
8.
Sikorska-Wolak I. (2007), Turystyka jako system dydaktyczno-wychowawczy, W: J. Sikora (red.), Turystyka wiejska a edukacja, różne poziomy, różne wymiary. Wydaw. Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań, s. 14.
 
9.
Szczepański J. (1970), Elementarne pojęcia socjologii. PWN, Warszawa.
 
10.
Wilkin J. (red.) (2010), Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne. Wydaw. IRWiR PAN, Warszawa.
 
11.
www.zagrodaedukacyjna.pl.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top