ARTYKUŁ ORYGINALNY
KONSORCJUM ORAZ INNE WYBRANE FORMY WSPÓŁPRACY PRZEDSIĘBIORSTW
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Pope John II State School of Higher Education in Biała Podlaska
 
 
Data publikacji: 11-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Aneta Chrząszcz   

mgr Aneta Chrząszcz Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska The Department of Economy and Management Sidorska St. 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland phone: +48 83 344 99 05
 
 
Economic and Regional Studies 2013;6(4):43-52
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Współpraca przedsiębiorstw może przybierać różne formy na przykład konsorcjum, aliansów strategicznych czy holdingu, które to pojęcia nie zostały do tej pory zdefiniowane przez polskiego ustawodawcę. Istnieją jedynie definicje prezentowane przez licznych autorów w literaturze prawniczej i ekonomicznej. Brak jednolitych definicji ustawowych skutkuje więc tym, że pojęcia dotyczące współpracy pomiędzy przedsiębiorcami pozostają pojęciami z pogranicza prawa i ekonomii. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie podstawowych problemów związanych z zagadnieniami konsorcjum, aliansów strategicznych i holdingu. Ze względu na szeroką problematykę dotyczącą tych zagadnień, autorka opracowania wybrała tylko niektóre aspekty charakterystyczne dla tych trzech instytucji. Konsorcjum, alianse strategiczne oraz holding nie są terminami ustawowymi, są to pojęcia wytworzone przez praktykę, doktrynę i orzecznictwo, nie posiadające jednolitej definicji. W przypadku konsorcjum autorka artykułu zwróciła uwagę na często występujące w literaturze relacje pomiędzy tą instytucją a joint venture czy spółką cywilną. Alianse zostały omówione zasadniczo w oparciu o literaturę ekonomiczną, ze względu na brak objęcia ich regulacją prawną. W opracowaniu wskazano istotę holdingu przedstawiając główne motywy jego tworzenia oraz jego cechy charakterystyczne na podstawie zaprezentowanych definicji tej formy współpracy przedsiębiorców.
 
REFERENCJE (12)
1.
Encyklopedia prawa. C.H. Beck, Warszawa, s. 268.
 
2.
Janus A., Karwacki D., Ochodek B., Peno M. (2012), Prawne aspekty budowy sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw. Wyd. PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile, Piła.
 
3.
Kraciuk J. (2005), Alianse strategiczne jako sposób konsolidacji przedsiębiorstw. Prace naukowe Katedry Polityki Agrarnej i Marketingu SGGW, nr 28.
 
4.
Marcinkowski A., Ochodek B., Wawrzyniak A. (2012), Wybrane aspekty organizacyjne sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw. Wyd. PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile, Piła.
 
5.
Mróz T., Stec M. (2005), Prawo gospodarcze prywatne. C.H. Beck, Warszawa.
 
6.
Nogalski B., Ronkowski R. (1996), Zarządzanie holdingiem. IOiZP ORGMASZ, Warszawa.
 
7.
Podleś M., Siwik L. (2009), Spółka cywilna w obrocie gospodarczym. Warszawa.
 
8.
Romanowska M. (1997), Alianse strategiczne. PWE, Warszawa.
 
9.
Stecki L. (1994), Konsorcjum. Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 
10.
Stecki L. (1999), Holding. Dom Organizatora TNOiK, Toruń.
 
11.
Włodyka S. (2000), Strategiczne umowy przedsiębiorców. C.H. Beck, Warszawa.
 
12.
Włodyka S. (2011), System prawa handlowego. Prawo umów handlowych. Tom 5. C.H. Beck, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top