ARTYKUŁ ORYGINALNY
KORZYŚCI Z PRZYNALEŻNOŚCI DO SIECI CITTASLOW W OPINII MIESZKAŃCÓW MIAST CZŁONKOWSKICH
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
2
Wydział Nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Data publikacji online: 31-03-2019
 
 
Autor do korespondencji
Iwona Batyk   

Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Oczapowskiego 2, 10-719, Olsztyn, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2019;12(1):56-67
 
JEL: R11
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Publikacja zawiera wyniki badań, których celem było poznanie opinii mieszkańców polskich miast należących do Sieci Cittaslow. Materiały i metody: Badania ankietowe przeprowadzono wśród 100 mieszkańców pochodzących z 10 polskich miast członkowskich. Wyniki: Większość respondentów nie utożsamiała przystąpienia miasta do Sieci Cittaslow z poprawą jakości życia mieszkańców. Opinie mieszkańców na temat zmian, jakie nastąpiły po wstąpieniu do Sieci zależne były od płci, wieku i wykształcenia respondentów. Wnioski: Na podstawie uzyskanych wyników badań można stwierdzić, iż przystąpienie miast do Sieci Cittaslow jest działaniem stricte promocyjnym, którego głównym celem jest pozyskanie środków finansowych z projektów promujących ideę Cittaslow oraz uzyskanie możliwości reklamy poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju imprezach o randze międzynarodowej. Opinia mieszkańców miast Cittaslow wskazuje, na brak znaczących efektów jakie zakładane są w dokumentach i strategiach.
 
REFERENCJE (19)
1.
Banachowicz, B., Danielewicz, J. (2006). Współrządzenie jako czynnik zrównoważonego rozwoju miast – przykład łódzki. W: J. Słodczyk, D. Rajchel (red.), Polityka zrównoważonego rozwoju oraz instrumenty zarządzania miastem (s. 59-76). Opole: Uniwersytet Opolski.
 
2.
Cittaslow – inna strona nowoczesności. Retrieved from: https://cittaslowpolska.pl/ind....
 
3.
Cudowska-Sojko, A. (2012). Zrównoważony rozwój a globalizacja konsumpcji. Handel Wewnętrzny (1), 16-24.
 
4.
Czubała, A. (2011). Rola konsumentów w realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Konsumpcja i Rozwój, 1, 58-66.
 
5.
Domeradzki, P., Tyburski, W. (2011). Podstawy edukacji i kształtowania świadomości społecznej w duchu zrównoważonego rozwoju. W: W. Tyburski (red.), Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju (s. 233-281). Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 
6.
Farelnik, E., Stanowiska, A. (2016). Smart city, slow city and smart slow city as development models of modern cities. Olsztyn Economic Journal, 11(4), 359-370.
 
7.
Hill, D. (2010). Emocjonomika. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 
8.
Kąkol, A. (2012). Cittaslow - szczęśliwe miasteczka. Filiżanka Smaków, 3(31), 2-3.
 
9.
Kiełczewski, D. (2004). Konsumpcja a perspektywy trwałego i zrównoważonego rozwoju. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 
10.
Kramer, J. (2011). Konsumpcja – ewolucja ról i znaczeń. Konsumpcja i Rozwój, 1, 5-15.
 
11.
Basantani, M. (2008). Plans for Foster’s Masdar Carbon Neutral City Debut. Retrieved from: https://inhabitat.com/plans-un....
 
12.
Mróz, B. (2010). Dyskretny urok konsumpcjonizmu. Szkic do portretu konsumenta XXI wieku. W: A. M. Zawadzka, M. Górnik-Durose (red.), Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu (s. 15-33). Sopot: GWP.
 
13.
Presenza, A., Abbate, T., Perano, M. (2015). The Cittaslow certification and its effects on sustainable tourism governance, Enlightening Tourism. A Pathmaking Journal, 5(1), 40-64.
 
14.
Radstrom, S. (2011). A Place-Sustaining Framework for Local Urban Identity: An Introduction and History of Cittaslow. Italian Journal of Planning Practice, 1(1), 90-113.
 
15.
Semmens, J., Freeman, C. (2012). The Value of Cittaslow as an Approach to Local Sustainable Development. A New Zealand Perspective, International Planning Studies, 17(4), 353-375. https://doi.org/10.1080/135634....
 
16.
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2015). Cittaslow Vademecum. Olsztyn: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
17.
Włodarczyk-Śpiewak, K. (2011). Współczesne zachowania konsumpcyjne polskiego społeczeństwa. W: K. Hanusik, A. Dudek (red.), Rynkowe i społeczne efekty konsumpcji (s. 11-30). Opole: Uniwersytet Opolski.
 
18.
Zadęcka, E. (2017). Zrównoważony rozwój małych miast w świetle warunków i wymogów stowarzyszenia Cittaslow. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie, 25(2), 35-48. https://doi.org/10.17512/znpcz....
 
19.
Zadęcka, E. (2018). Cittaslow – koncepcja dobrego życia w małym mieście. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 348, 129-143.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top