ARTYKUŁ ORYGINALNY
NIGDY NIE WKŁADAJ WSZYSTKICH SWOICH JAJ DO JEDNEGO KOSZYKA - PRZEGLĄD NAJWAŻNIEJSZYCH ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z RYZYKIEM KONCENTRACJI
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Pope John Paul II State School of Higher Education in Biala Podlaska
Data publikacji: 11-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2013;6(1):73–87
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Celem pracy jest przedstawienie w syntetyczny sposób najważniejszych zagadnień w obszarze ryzyka koncentracji, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka koncentracji kredytowej w działalności banków. Z uwagi na bardzo szeroki zakres pojęcia „ryzyka koncentracji” na początku przedstawiono jego rozliczne aspekty definicyjne i podrodzaje. W następnej części zaprezentowano podstawy prawidłowo ustanowionego procesu zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych, co dotyczy także przedmiotowego ryzyka. W zarządzaniu ryzykiem kluczowym elementem jest rzetelny pomiar jego wysokości, czemu poświęcono cześć czwartą. Wyniki badań skłaniają ku stwierdzeniu, że ryzyko koncentracji, szczególnie w działalności bankowej, jest prawdopodobnie najważniejszym rodzajem ryzyka, który wymaga stosowania rzetelnego procesu zarządzania tym ryzykiem, gdyż gdy takiego procesu brakuje, stabilność instytucji jest zagrożona. Ostatnia część zawiera listę najważniejszych regulacji i wytycznych zewnętrznych w obszarze ryzyka koncentracji. W artykule wykorzystano metodę analizę dostępnych publikacji – artykułów oraz wytycznych i regulacji prawnych – dostępnych w przedmiotowym zakresie.
 
REFERENCJE (8)
1.
Basel Committee on Banking Supervision (2004), Working Paper No. 13 Bank Failures in Mature Economies, Bank of International Settlements, http://www.bis.org/publ/bcbs_w... (29.01.2013);.
 
2.
Committee of European Banking Supervisors (2009), CEBS Guidelines on aspects of the management of concentration risk under the supervisory review process (CP31), CEBS, http://www.eba.europa.eu/Publi... (15.01.2013);.
 
3.
Basel Committee on Banking Supervision (2008), Cross sectoral review of group-wide identification and management of risk concentration, Joint Forum, http://www.bis.org/publ/joint1... (18.02.2013);.
 
4.
Deutsche Bundesbank Monhly Report June 2006 (2006), Concentration risk in credit portfolios;.
 
5.
Basel Committee on Banking Supervision (2006), International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards;.
 
6.
G. Bonti, M. Kalkbrener, Ch. Lotz, G. Stahl (2005), Credit Risk Concentrations under Stress, document prezentowany na panelu “Concentration Risk in Credit Portfolios”;.
 
7.
Basel Committee on Banking Supervision (2006), Working Paper No. 15 Studies on credit risk concentration, Bank of International Settlements, http://www.bis.org/publ/bcbs_w... (16.04.2013);.
 
8.
A. Kijek, T. Kijek (2008), Koncentracja branżowa jako element zarządzania ryzykiem portfela kredytowego w praktyce polskich banków – propozycja metodyki analizy, Bank i Kredyt.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725