ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
OBSZAR PRZYRODNICZO CENNY JAKO MIEJSCE REALIZACJI INNOWACYJNYCH FORM TURYSTYKI ZDROWOTNEJ NA PRZYKŁADZIE LASOTERAPII
 
Więcej
Ukryj
1
Faculty of Forestry of the University of Bialystok in Hajnówka Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce
 
2
Warsaw University of Life Sciences Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 05-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Pietrzak-Zawadka   

dr inż. Joanna Pietrzak-Zawadka, Faculty of Forestry of the University of Bialystok in Hajnówka, Piłsudskiego 8, 17-200 Hajnówka, Poland; phone: +48 85 682-95-00
 
 
Jan Zawadka   

dr Jan Zawadka, Warsaw University of Life Sciences, Nowoursynowska 166, 02-787 Warsaw, Poland; phone: +48 22 59-31-000
 
 
Economic and Regional Studies 2016;9(3):112–120
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem pracy są obszary przyrodniczo cenne, a celem zaprezentowanie korzystnego działania środowiska leśnego tych obszarów na organizm człowieka. Materiały i metody: W pracy przeanalizowano wyniki badań różnych autorów, głównie obcojęzycznych, dotyczących leczenia środowiskiem leśnym, w Polsce zwanym lasoterapią, sylwoterapią. Wyniki: Badania udowodniły, że przebywanie w środowisku leśnym pozwala zachować równowagę psychiczną, wzmacnia układ odpornościowy i pobudza organizm do odnowy. Zaobserwowano również różnice w oddziaływaniu poszczególnych typów lasów. Bory sosnowe działają uspokajająco, obniżają ciśnienie i wspomagają układ oddechowy. Liściaste grądy działają pobudzająco, poprawiają nastrój i wspomagają zdolność koncentracji oddziałując na różne aspekty życia człowieka. Wnioski: Wyniki analiz ukazują, iż w Polsce, zainteresowanie lasoterapii mogłoby stanowić kolejną formę dotarcia do świadomości społeczeństwa z informacjami, jak ważną rolę pełni las, nie tylko w przyrodzie, ale także dla zdrowia człowieka.
 
REFERENCJE (41)
1.
Beer J., Mączak S. (1977), Naturalne związki bakteriobójcze w lasach sosnowych Konstancina, Miasto.
 
2.
Dobrzańska B. (2005), Obszary przyrodniczo cenne jako rejony recepcji turystycznej. W: Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych. B. Poskrobko (red.), Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok, s. 9-24.
 
3.
Falkowski G. (2013), Roślinne antybiotyki czyli fitoncydy. Zieleń to Życie, nr 1.
 
4.
Gębka D., Kędziora-Kornatowska K. (2012), Korzyści z treningu zdrowotnego u osób w starszym wieku. Problemy Higieny i Epidemiologii, nr 93(2).
 
5.
GUS (2014), Ochrona środowiska. Warszawa.
 
6.
Iddle E, Bines T. (2004), Planowanie ochrony obszarów cennych przyrodniczo. Przewodnik dla praktyków i ich szefów. Wydaw. Klubu Przyrodników, Świebodzin.
 
7.
Kaplan R., Kaplan S. (1989), Cambridge The experience of nature: A psychological perspective. University Press, New York.
 
8.
Karjalainen E. et al. (2010), Promoting human health through forests: overview and major challenges. Environmental Health and Preventive Medicine, no. 15(1).
 
9.
Karjalainen E., Sarjala T., Raitio H. (2010), Promoting human health through forests: overview and major challenges. Environmental Health and Preventive Medicine, no. 1.
 
10.
Kawakami K. et al. (2004), Effects of phytoncides on blood pressure under restraint stress in SHRSP. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, no. 31.
 
11.
Krzymowska-Kostrowicka A. (1997), Geoekologia turystyki i wypoczynku. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
12.
Kusiak W., Jaszczuk R. (2009), Propedeutyka leśnictwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 
13.
Lasy i leśnictwo krajów Unii Europejskiej. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych. Warszawa 2006.
 
14.
Lechtzin N. et al. (2010), Randomized trial of nature scenery and sounds versus urban scenery and sounds to reduce pain in adults undergoing bone marrow aspirate and biopsy. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, no. 16(9).
 
15.
Lee Q. et al. (2012), Therapy and Preventive Medicine Public Health. Social and Behavioral Health, no. 16.
 
16.
Leśnictwo. GUS, Warszawa 2015.
 
17.
Li Q. et al. (2009), Effect of phytoncide from trees on human natural killer function. International Journal of Immunopathol Pharmacol, vol. 22, no. 4.
 
18.
Li Q. et al. (2008), A forest bathing trip increases human natural killer activity and expression of anti-cancer proteins in female subjects. Journal of biological regulators and homeostatic agents, no. 22(1).
 
19.
Li Q. et al. (2006), (Wood Essential Oils) Induce Human Natural Killer Cell Activity. Immunopharmacol Immunotoxicol, no. 28(2).
 
20.
Marselle M.R., Irvine K.N., Warber S.L. (2013), Walking for Well-Being: Are Group Walks in Certain Types of Natural Environments Better for Well-Being than Group Walks in Urban Environments? International Journal of Environmental Research and Public Health, no. 10.
 
21.
Mika M., Ptaszycka-Jackowska D., (2007), Formy turystyki zdrowotnej. W: Turystyka. W. Kurek (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
22.
Morita E. et al. (2007), Psychological effects of forest environments on healthy adults: Shinrin-yoku (forest-air bathing, walking) as a possible method of stress reduction. Public Health, no.121(1).
 
23.
Ohtsuka Y., Yabunaka N., Takayama S. (1998) Shinrin-yoku (forest-air bathing and walking) effectively decreases blood glucose levels in diabetic patients. International Journal of Biometeorology, no. 41(3).
 
24.
Paschalis-Jakubowicz P. (2009), Leśnictwo a leśna turystyka i rekreacja. Studia i Materiały CEPL, R. 11, z. 4(23).
 
25.
Poskrobko B. (2013), Zielona terapia i rekreacja jako nowy produkt turystyczny. Problemy turystyki i rekreacji nr 3.
 
26.
Puciato D. (2009), Turystyka i rekreacja na obszarach przyrodniczo cennych na przykładzie Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie”. Studia i Materiały CEPL, R. 11, z. 4(23).
 
27.
Raport o stanie lasów w Polsce. DGL LP, Warszawa 2014.
 
28.
Song S. et al. (2013), Individual differences in the physiological effects of forest therapy based on Type A and Type B behavior patterns. Journal of Physiological Anthropology, no. 32.
 
29.
Taylor A.F., Kuo F.E. (2009), Children with attention deficits concentrate better after walk in the park. Journal of Attention Disorders, no. 12(5).
 
30.
Tsunetsugu Y., Park B., Miyazaki Y. (2010), Trends in research related to ‘‘Shinrin-yoku’’ (taking in the forest atmosphere or forest bathing) in Japan. Environmental Health and Preventive Medicine, no. 15.
 
31.
Wilson E.O. (1984), Biophilia. The human Bond with other species. Harvard University Press, Cambridge.
 
32.
Wolski J. (1970), Turystyka zdrowotna a uzdrowiska europejskich krajów socjalistycznych, Problemy Uzdrowiskowe, nr 5.
 
33.
Woźnicka M. (2015), Znaczenie lasu w ochronie zdrowia społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Panel Ekspertów „Współdziałanie” Las i gospodarka leśna jako międzysektorowe instrumenty rozwoju. Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary.
 
34.
Yamaguchi M., Deguchu M., Miyzaki Y. (2006), The effects of exercise in forest and urban environments on sympathetic nervous activity of normal young adults. The Journal of International Medical Research, no. 34(2).
 
35.
www.americanscientist.org (data dostępu: 22.10.2015 r.).
 
36.
www.fs.fed.us (data dostępu: 22.10.2015 r.).
 
37.
www.jphysiolanthropol.com (data dostępu: 22.10.2015 r.).
 
38.
www.lasydlazycia.info (data dostępu: 22.10.2015 r.).
 
39.
www.latimes.com (data dostępu: 22.10.2015 r.).
 
40.
www.natureandforesttherapy.org (data dostępu: 22.10.2015 r.).
 
41.
www.oprah.com (data dostępu: 22.10.2015 r.).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725