ARTYKUŁ ORYGINALNY
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII – TENDENCJA ROZWOJOWA I PROGNOZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Westpomeranian University of Technology in Szczecin/ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 
 
Data publikacji: 09-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Grażyna Karmowska   

dr hab., prof. ZUT Grażyna Karmowska, Westpomeranian University of Technology in Szczecin, Faculty of Economy, Department of System Analysis and Finances, K. Janickiego 31 Street, 71-270 Szczecin, Poland; Phone: +48 91 449 68 90
 
 
Agnieszka Barczak   

dr Agnieszka Barczak, Westpomeranian University of Technology in Szczecin, Faculty of Economy, Department of System Analysis and Finances, K. Janickiego 31 Street, 71-270 Szczecin, Poland; Phone: +48 91 449 68 90
 
 
Economic and Regional Studies 2014;7(4):54-64
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wykorzystanie i rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE) jest jednym z podstawowych kierunków Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku. Przewiduje się, że technologie odnawialne będą stanowić w 2020 roku 25,4% całkowitej mocy wytwórczej. W strukturze produkcji z odnawialnych źródeł energii dominuje biomasa stała, zaś biopaliwa i energia słoneczna stanowią jej ułamek procenta. Analiza dynamiki zmian zużycia energii wskazuje na ciągły wzrost zużycia energii elektrycznej oraz malejącą energochłonność PKB. Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii rośnie dynamicznie (opisana przez postać wykładniczą linii trendu) a jej prognoza krótkoterminowa jest obarczona małym błędem predykcji, poniżej 15%.
 
REFERENCJE (6)
1.
Dittmann P. (1997), Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych. w: M. Cieślak (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. PWN, Warszawa, s. 78, 81.
 
2.
Efektywność wykorzystania energii w latach 2001-2011. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2013.
 
3.
Farnum D. J., Stanton W. (1989), Quantitative Forecasting Methods. PWS-Kent Publishing Company, Boston, s. 31.
 
4.
Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S. (2003), Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania. PWN, Warszawa, s. 22, 45.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top