ARTYKUŁ ORYGINALNY
OSZCZĘDNOŚCI A KAPITAŁ MIGRACYJNY GOSPODARSTW DOMOWYCH: ŚWIATOWE DOŚWIADCZENIA A RZECZYWISTOŚĆ DOMOWA
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
DEPARTMENT OF REGIONAL FINANCIAL POLICY, M. I. Dolishniy Institute of Regional Research of the NAS of Ukraine, Ukraine
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Liliya Kluchnyk   

DEPARTMENT OF REGIONAL FINANCIAL POLICY, M. I. Dolishniy Institute of Regional Research of the NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine
Data nadesłania: 05-08-2020
Data ostatniej rewizji: 31-08-2020
Data akceptacji: 04-09-2020
Data publikacji: 29-09-2020
 
Economic and Regional Studies 2020;13(3):342–354
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Przedmiotem artykułu jest kształtowanie się oszczędności gospodarstw domowych na Ukrainie i ich źródła z łącznych dochodów gospodarstw domowych, ze szczególnym uwzględnieniem migracji zarobkowej na Ukrainie. Jest ona ważnym źródłem wpływów dewizowych w postaci przekazów pieniężnych, które pomagają poprawiać dobrobyt ludności i zapewniają wzrost gospodarczy w kraju. Celem artykułu jest zbadanie i określenie głównych trendów w rozwoju zasobów finansowych gospodarstw domowych, zbadanie zagranicznych doświadczeń w generowaniu i wykorzystaniu oszczędności mieszkańców oraz określenie możliwości ich wykorzystania na Ukrainie, analiza główne kierunki polityki państwa w zakresie regulacji przekazów zarobkowych migrantów. Materiały i metody: Autor artykułu dokonał analizy literatury przedmiotu i przeprowadził badanie wtórne, wykorzystując dane z raportów i opracowań publikowanych przez statystyki UE (Eurostat Statistics) i GUS (GUS), roczniki statystyczne Europy; Raporty WDR (Global Financial Development Report 2019/2020) i NBU (oficjalna strona Narodowego Banku Ukrainy). Wyniki: Badania wykazały, że proces oszczędzania jest dość popularny wśród Europejczyków. W związku z tym w 2019 r. najbardziej oszczędni byli mieszkańcy Polski, Węgier i Rumunii - 82%, 84% i 85%. Dalsze nastawienie do oszczędności przedstawia się następująco: Turcy (77%), Ukraińcy (76%), Chorwaci (75%), Serbowie (72%), Niemcy (73%), podczas gdy oszczędności są nieco mniej istotne dla Austriaków (70%), Słowacy (67%), Czesi (66%) i Czarnogórcy (59%). Taka sytuacja w zakresie oszczędności wyraźnie pokazała, jak skuteczne decyzje gospodarstw domowych wpływają na ogólną aktywność polityczną i gospodarczą w Europie. Wreszcie migracyjna stolica Ukrainy ma „charakter szarej” przede wszystkim ze względu na chęć minimalizacji kosztów przelewu środków do kraju oficjalnymi kanałami oraz nieufność do sektora bankowego na Ukrainie. Wnioski: Aby zwiększyć efektywność tworzenia i wykorzystania oszczędności gospodarstw domowych na Ukrainie, konieczne jest zwiększenie zainteresowania obywateli oszczędnościami poprzez częściowe lub całkowite zwolnienie z opodatkowania dochodów kierowanych do akumulacji oraz stworzenie warunków niezbędnych do realizacji nowych usługi bankowe, ubezpieczeniowe i inne rodzaje usług finansowych.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
iThenticate
 
REFERENCJE (28)
1.
Agunias, D. (2006). Remittances and development: trends, impacts and policy options. Washington: Migration Policy Institute.
 
2.
Allianz report on the level of world welfare: the highest assets growth from 2003 to 24 September 2014. https://www.allianz.com/public....
 
3.
Barometer of savings of Erste Group: the Popularity of savings in Central and Eastern Europe (2012). Pres-reliz: Kyiv, 325.
 
4.
Becker, G. (1983). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. London: University of Chicago Press.
 
5.
Boronos, V. (2012). Scientific and methodological approaches to assessing the financial potential of territories. http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn... pprbsu/2012_34/34_01_09.pdf.
 
6.
Bulavynets, V. (2015). Income of migrant workers as an important source of household income. Journal on Economic Issues «Investytsii, praktyka ta dosvid», 10, 56-62.
 
7.
Dropa, Ya. (2017). Financial resources for the development of the national economy of Ukraine. Lviv.
 
8.
Franchenko, L. (2011). The use of household savings in investing the country’s economy through stock market structures. Journal on Economic Issues, 3(118), 194-199.
 
9.
Ghosh, B. (2006). Migrant remittances and development: myths, rhetoric and realities. Geneva: IOM.
 
10.
Haidutskyi, A. (2008). The scale of income of Ukrainian labor migrants. Journal on Economic Issues «Economy and state», 2, 96-105.
 
11.
Hnatiuk, P. (2011). Migration and remittances of migrants. Zvit konferentsii, MOM, 26-28.
 
12.
Hudz, T. (2019). Current trends in Ukrainian household savings using banking products Journal on Economic Issues «Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli», 3(94), 77-87.
 
13.
International deposit rates (2020). http://ru.deposits.org/europe.....
 
14.
Karpyshyn, N. (2015). Investment behavior of households: global models and national characteristics. Journal on Economic Issues «Svit finansiv», 4, 138-151.
 
15.
Kizyma, T. (2013). Investment behavior of households: global models and national characteristics. Journal on Economic Issues «Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini», 9(148), 170-176.
 
16.
Kizyma, T. Onyshchuk, V. (2016). State policy to stimulate remittances of migrant workers: foreign experience and domestic realities. Journal on Economic Issues «Svit finansiv», 1, 47-57.
 
17.
Kliuchnyk, L. (2018). The potential of using migration capital as a resource for the development of the region’s economy. Journal on Economic Issues «Rehionalna ekonomika», 4(90), 103-109.
 
18.
Kovalenko V. (2019). Public savings in support of financial resources of banks. Journal on Economic Issues «Hroshi, finansy I kredyt», 28, 275-283.
 
19.
Makedon, H. (2015). Household savings: economic essence and factors of influence. Journal on Economic Issues «Stalyi rozvytok ekonomiky», 2, 151-157.
 
20.
Report on the Methodology, Organization and Results of a Modular Sample Survey on Labour Migration in Ukraine (2013). Decent Work Technical Support Team and Country Office for Central and Eastern Europe. Budapest: ILO, 98.
 
21.
O’Neill, A. (2005). Emigrant Remittances: Policies to Increase Inflows and Maximize Benefits. Indiana Journal of Global Legal Studies, 1, 354-457.
 
22.
Official site of the National Bank of Ukraine. (2020). http://www.bank.gov.ua/control....
 
23.
Ramskyi, A. (2013). Conceptual approaches to the formation of investment potential of households in historical retrospect. Journal on Economic Issues «Biznesinform», 12, 136-144.
 
24.
Shuman, Ye. (2020). «Under the mattress» or in a bank: the Germans have more than six trillion euros in their hands. https://www.dw.com/uk/pid-matr....
 
25.
Tarasiuk, M. (2013). The role and features of the functioning of household finances in a market economy. Journal on Economic Issues «Innovatsiina ekonomika», 9, 11-16.
 
26.
Trade and Development Report (2012). New York and Geneva. http://unctad.org/en/Publicati....
 
27.
Malynowska, O. (2018). Transfers of migrants from abroad and possible measures to encourage and use them effectively: Analitychna zapyska. http://www.niss.gov. ua/articles/1276.
 
28.
Vatamaniuk, O. (2007). Savings in the economy of Ukraine: macroeconomic analysis. Lviv.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725