PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
PRAWNA REGULACJA PŁACY MINIMALNEJ NA POZIOMIE MIĘDZYNARODOWYM A PERSPEKTYWA EKONOMICZNA. WYBRANE ZAGADNIENIA W ŚWIETLE AKTUALNYCH DYSKUSJI
 
 
Więcej
Ukryj
1
The Jagiellonian University in Cracow / Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marek Jakubiec   

mgr Marek Jakubiec, The Jagiellonian University in Cracow, Poland, Gołębia 24, 31-007 Kraków, Poland; phone: +48 12 422-10-33
Data publikacji: 09-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2015;8(3):67–79
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest zaprezentowanie naj­istotniejszych aspektów funkcjonowania instytucji płacy minimalnej w dobie obecnego kształtu prawa międzyna­rodowego i dokonanie analizy kilku wybranych prawnych i ekonomicznych zagadnień związanych z wysokością wy­płacanego pracownikom wynagrodzenia oraz jego mini­malnych stawek. Wydają się one istotne w związku z wy­darzeniami politycznymi, jakie mają miejsce w przypadku niektórych państw europejskich. Sformułowane ponadto będą wnioski związane z tą proble­matyką z perspektywy ekonomicznej. Pozwoli to na eksplikację tego zagadnienia opartą nie tylko na rozważaniach z zakresu polityki gospodarczej, lecz ściśle powiązaną z aktualnym stanem prawa międzynarodowego.
 
REFERENCJE (8)
1.
Cahuc P., Michel P. (1996), Minimum wage: unemployment and growth. European Economic Review, Vol. 40 (7), pp. 1463– 1482.
 
2.
Devereux S. (2005), Can minimum wages contribute to poverty reduction in poor countries? Journal of International Deve¬lopment, Vol. 17, Issue 7, pp. 899–912.
 
3.
Felis P. (2010), Główne źródła dochodów budżetowych w Polsce. Studia Biura Analiz Sejmowych, 3 (23).
 
4.
Singh A. (2014), Employee Satisfaction: Feeling the Employees’ Pulse. Review of HRM, Vol. 3, April.
 
5.
Świątkowski A. (2008), Międzynarodowe prawo pracy. Tom I, Międzynarodowe publiczne prawo pracy - standardy między¬narodowe. Wolumen 2, CH Beck.
 
6.
http://www.bhp.abc.com.pl/czyt... (dostęp: 15. 06. 2014 r.).
 
7.
http://www.mpips.gov.pl/prawo-... wynagrodzenie w różnych krajach świata (do¬stęp: 15. 06. 2014 r.).
 
8.
http://www.wageindicator.org/m... (dostęp 15. 06. 2014 r.).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725