PRZEMOC DOMOWA. WYWIADY Z MATKAMI – OFIARAMI PRZEMOCY W BIAŁEJ PODLASKIEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Socjologii, Państwowa Szkoła Wyższa im Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Institute of Sociology, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska
 
 
Data publikacji: 12-07-2018
 
 
Economic and Regional Studies 2010;4(2):116-137
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem badań było ukazanie sposobu funkcjonowania kobiety w roli żony i matki jako ofiary przemocy w rodzinie. W badaniach prowadzonych w ramach niniejszej pracy zastosowano ankietę wywiadu. Przebadano 15 kobiet, badania zrealizowano w 2009 r. Przemoc w rodzinie wpływa negatywnie na wypełnienie przez kobietę roli żony, matki czy pracownika. Kobiety, które zaznały przemocy, nauczone są rezygnowania ze swoich potrzeb i systemu wartości. Najczęściej stosowaną przemocą w rodzinie jest przemoc fizyczna, bicie i popychanie. Kobiety, które doznały przemocy w rodzinie nie spełniły swoich marzeń, pragnień a tym bardziej planów zawodowych. Próby pozostawienia męża nie udawały się ze względu na brak środków ekonomicznych. Konieczne są przeciwdziałania temu zjawisku na płaszczyźnie politycznej, ekonomicznej, instytucjonalnej, społecznej i rodzinnej. Instrumenty prawne są niedostateczne i nieskuteczne, zaś środki pomocy ofiarom są nadal niewystarczające.
 
REFERENCJE (10)
1.
Badura-Madej W., Dobrzyńska-Mesterhazy A. (2000), Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia, Kraków.
 
2.
Bronfennbrener U., (1988), Dwa światy wychowania USA i ZSRR, Warszawa.
 
3.
Browne K., Herbert M., (1999), Zapobieganie przemocy w rodzinie. Warszawa.
 
4.
Herman J.L., (1999), Przemoc. Uraz psychiczny i powrót do równowagi, Gdańsk.
 
5.
Krahne B., (2006), Agresja, Gdańsk.
 
6.
Lipowska-Teutsh A., (1998), Wychować, wyleczyć, wyzwolić, Warszawa.
 
7.
Mazur J., (2002), Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość, Warszawa.
 
8.
Pospiszyl I., (1998), Przemoc w rodzinie, Warszawa.
 
9.
Sasal D., (1999), Niebieskie karty. Przewodnik do procedury interwencji Policji wobec przemocy w rodzinie, Warszawa.
 
10.
Tyszka Z., (1976), Socjologia rodziny, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top