PL EN
PSYCHOSPOŁECZNE I BYTOWE FUNKCJONOWANIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ UWARUNKOWANĄ CHOROBĄ STWARDNIENIA ROZSIANEGO (SM)
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Pope John Paul II University in Biała Podlaska
Data publikacji: 12-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2010;4(2):104–115
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu ,,Psychospołeczne i bytowe funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością uwarunkowana chorobą stwardnienia rozsianego (SM)” jest przybliżenie sytuacji życiowej (bytowej, społecznej, psychicznej i rodzinnej) osób chorych na stwardnienie rozsiane (SM), którzy mieszkają na terenie powiatu bialskiego. Przeprowadzone badania wykazały jak wiele przeszkód i ograniczeń musi na co dzień pokonywać osoba chora na SM. Pocieszającym staje się fakt, że w społecznościach lokalnych powstają stowarzyszenia i fundacje pomagające poszczególnym grupom osób potrzebującym. Wśród nich należy wyróżnić POPTSR z siedzibą w Białej Podlaskiej, które aktywnie pomaga, docierając do osób mieszkających na wsi w odległych rejonach powiatu bialskiego.
 
REFERENCJE (9)
1.
Jamroz-Wiśniewska A. i wsp., (2007), Analiza walidacyjna wybranych aspektów psychometrycznych polskiej wersji Skali Wpływu Stwardnienia Rozsianego na Jakość Życia Chorych (MSIS-29). ,,Neurologia i Neurochirurgia Polska”, 41, s. 215- 221.
 
2.
Grochanus E., i wsp., (2008), Ocena wsparcia społecznego pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. ,,Problemy Higieny i Epidemiologii”, 89, s.419- 420.
 
3.
Krokavcowa M. i wsp., (2008), Social support as a predictor of perceived health status in patients with multiple sclerosis. ,,Patient Education and Counseling, 73, s. 159-65.
 
4.
Losy J., (2008), Podstawy kliniczne chorób demielinizacyjnych - stwardnienie rozsiane. W: K. Ja-racz, W. Kozubski (red.) Pielęgniarstwo neurologiczne. Podręcznik dla studentów studiów medycznych. Warszawa PZWL, s. 250- 256.
 
5.
Machela H., (1999), Problem podmiotowości człowieka w pedagogice specjalnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 39.
 
6.
Raport o sytuacji chorych na SM ,, SM NIE MA NAS” opracowany przez POPTSR w Białej Podlaskiej z 2008 r.
 
7.
Rudick R., Miller D., (2008), Healt -related quality of life in multiple sclerosis: current evidence, measurement and effects of disease severity and treatment. CNS Drugs, 22, s. 827-838.
 
8.
Schwartz C., (2005), Contribution of demographic, medical and social support variables in predicting the mental Health Dimension of Quality of Life among people with multiplesclerosis. ,,Health and Social Work”, 30, s. 203-211.
 
9.
Stasiołek M., Mycko M., Selma K., (2005), Patoge-neza Stwardnienia Rozsianego. Polski Przegląd Neurologiczny, Medica, tom I, s. 92-98.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725