ARTYKUŁ RECENZYJNY
RECENZJA KSIĄŻKI STANISŁAWA ŁUNIEWSKIEGO I ARTURA ŁUNIEWSKIEGO „EKONOMICZNE I PRAWNE PROBLEMY LIKWIDACJI AZBESTU I WYROBÓW AZBESTOWYCH W POLSCE”, AGENCJA WYDAWNICZA EKOPRESS, BIAŁYSTOK 2019, S. 295
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce, Politechnika Białostocka, Polska
Data publikacji online: 31-12-2019
Data publikacji: 31-12-2019
 
Economic and Regional Studies 2019;12(4):471–477
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725