ARTYKUŁ ORYGINALNY
REFORMA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO BANKÓW W EUROPIE
 
Więcej
Ukryj
1
Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Tomasz Adamowicz   

mgr Tomasz Adamowicz, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, The Department of Economic Sciences and Engineering, The Chair of Economy and Management, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland, phone: +48 83 344-99-07
Data publikacji: 09-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2015;8(4):56–72
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy jest zaprezentowanie zarysu rozwiązań mających na celu zmiany systemu bezpieczeństwa finansowego instytucji finansowych w Europie, wymuszonych kryzysem finansowym rozpoczętym pod koniec pierwszej dekady obecnego wieku. W pierwszej części pracy przedstawiono stan w okresie przed kryzysem w obszarze instytucji nadzorczych i regulacji ostrożnościowych w europejskim sektorze finansowym. Meritum pracy to charakterystyka nowych rozwiązań regulacyjnych i prawnych wdrożonych w ostatnich 5 latach dla poprawy bezpieczeństwa systemu finansowego na wspólnym rynku. W pracy wykorzystano przede wszystkim dokumenty zamieszczone na stronach internetowych instytucji europejskich oraz nadal nieliczną – z uwagi na krótki czas funkcjonowania nowych rozwiązań – literaturę przedmiotu. Niewątpliwie reforma systemu bezpieczeństwa jest ogromnym przedsięwzięciem, biorąc pod uwagę nowe regulacje oraz mnogość powołanych instytucji. O ile regulacje zaczęły już bezpośrednio oddziaływać na sektor finansowy, o tyle na ocenę efektywności działania instytucji jest jeszcze za wcześnie, z powodu ich krótkiego okresu działania.
 
REFERENCJE (18)
1.
A single rulebook for the resolution of failing banks will apply in the EU as of 1 January 2015, http://europa.eu/rapid/press-r... (data dostępu: 02.04.2015).
 
2.
Alińska A. (2015), Sieć bezpieczeństwa finansowego jako element stabilności funkcjonowania sektora bankowego. http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/K..., str. 91 (data dostępu: 16.03.2015).
 
3.
Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, BSBS June 2011, http://www.bis.org/publ/bcbs18... (data dostępu: 30.03.2015).
 
4.
Capital requirements – CRD IV/CRR – Frequently Asked Questions, http://europa.eu/rapid/press-r... (data dostępu: 30.03.2015).
 
5.
Deposit Guarantee Schemes – Frequently Asked Questions - http://europa.eu/rapid/press-r... (data dostępu: 07.04.2015).
 
6.
European banking supervision taking shape – EBA and its changing context, European Court of Auditors, lipiec 2014, http://www.eca.europa.eu/Lists... (data dostępu: 24.04.2015).
 
7.
http://ec.europa.eu/finance/ba... (data dostępu: 16.03.2015).
 
8.
http://www.eba.europa.eu/cebs-... (data dostępu: 10.04.2015).
 
9.
http://ec.europa.eu/finance/ba... acts/index_en.htm (data dostępu: 08.04.2015).
 
10.
https://www.eba.europa.eu/sing... (data dostępu: 08.04.2015).
 
11.
https://www.eba.europa.eu/abou... (data dostępu: 10.04.2015).
 
12.
http://srb.europa.eu/ (data dostępu: 14.04.2015).
 
13.
http://www.esm.europa.eu/press... (data dostępu: 14.04.2015).
 
14.
Olszak A. (2011), Bankowe normy ostrożnościowe. Temida 2, Białystok.
 
15.
Opinia Prawna sporządzona przez prof. dra hab. Roberta Grzeszczaka dla Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, http://www.ptpa.org.pl/public/... (data dostępu: 16.03.2015).
 
16.
Report from the Commission to the Parliament and the Council on the operation of the ESAs and ESFS, Brussels, 08.08.2014 COM(2014) 509 final, str. 5, http://ec.europa.eu/finance/ge... (data dostępu: 24.04.2015).
 
17.
Report from the Commission to the Parliament and the Council on the mission and organisation of the ESRB, 08.08.2014 COM(2014) 508 final, http://ec.europa.eu/economy_fi... (data dostępu: 12.04.2015).
 
18.
The high-level group on financial supervision in the EU, chaired by Jaques de Larosiere, Report, 25.02.2009, s. 41, http://ec.europa.eu/finance/ge... docs/de_larosiere_report_en.pdf (data dostępu: 20.03.2015).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725