ARTYKUŁ ORYGINALNY
ROLA KART PŁATNICZYCH JAKO ŚRODKA TRANSAKCYJNEGO W POLSCE
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polska
 
 
Data publikacji online: 31-12-2019
 
 
Data publikacji: 31-12-2019
 
 
Autor do korespondencji
Bartosz Golnik   

Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787, Warszawa, Polska
 
 
Economic and Regional Studies 2019;12(4):444-455
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przedmiot i cel pracy: Artykuł porusza kwestie coraz powszechniejszego korzystania z kart płatniczych w Polsce i wiążących się z tym konsekwencji dotyczących ilości i wolumenu transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. W artykule przeanalizowano rosnące znaczenie kart płatniczych jako środka transakcyjnego. Poruszono również tematykę potencjalnych alternatywnych form płatności. Materiały i metody: W badaniu posłużono się analizą literatury oraz danych źródłowych pochodzących z Narodowego Banku Polskiego, portalu prnews.pl, bazy Statista.com, stron internetowych banków i in. Zastosowano metodę opisową i statystyczną. Wyniki: Polsce szybko rośnie liczba kart posiadanych przez obywateli, a także wolumen i ilość transakcji, które są przy ich pomocy zawierane. Głównymi interesariuszami kart płatniczych są klienci, banki i jednostki gospodarczo-handlowe. Wnioski: Transakcyjność kartami pogłębia przywiązanie klientów do konkretnej marki organizacji i pozwala czerpać korzyści z tytułu opłat transakcyjnych. Upowszechnienie kart skutkuje ograniczeniem udziału gotówki w transakcjach. Dokonywanie płatności kartami debetowymi wymaga posiadania przez klientów odpowiedniej wielkości depozytów na rachunku, co jest także dodatkową korzyścią dla banku. Przewiduje się, że zakres i rola płatności mobilnych będzie rosła dynamicznie.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
 
REFERENCJE (18)
1.
Blik (2019). Strona informacyjna, Pobrane z: https://blikmobile.pl/en/. (Dostęp: 30.07.2019).
 
2.
Boczoń, W. (2018). Prnews.pl. Liczba aktywnych kart debetowych – I kw. 2018. Pobrane z: https://prnews.pl/raport-prnew.... (dostęp: 20.07.2019).
 
3.
Borowski-Beszta, M., Kiermas, A. (2019). The Usage of mobile banking applications in Poland: Empirical results. Copernican Journal of Finance & Accounting, 8(1), 9-25. http://dx.doi.org/10.12775/CJF....
 
4.
Bury, A. (2002). Karty płatnicze w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
 
5.
Deb, R., Lodh, S. (2016). Perception about credit cards. Journal of Commerce & Accounting Research, 5(4), 18-36.
 
6.
Hyman, L. (2011). Debtor Nation: The history of America in Red Ink. Princeton: Princeton University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctt7....
 
7.
Kaszubski, R. Obzejta, Ł. (2012). Karty płatnicze w Polsce. Warszawa: Wolters Kluwer.
 
8.
Lidke, R. (2019). BLIK-iem już wkrótce zapłacisz za granicą Pobrane z: https://alebank.pl/blik-iem-ju...: 30.07.2019).
 
9.
NBP (2016). Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego 2016 Pobrane z: https://www.nbp.pl/badania/sem... (dostęp: 20.07.2019).
 
10.
NBP (2018). Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2018. Pobrane z: http://www.nbp.pl/systemplatni... (dostęp: 18.07.2019).
 
11.
NBP (2019a). Informacja o kartach płatniczych I kwartał 2019. Pobrane z: http://www.nbp.pl/systemplatni... (dostęp: 20.10.2019).
 
12.
NBP (2019b). Liczba wyemitowanych kart płatniczych na przestrzeni kolejnych kwartałów od 1998 r. Pobrane z: https://www.nbp.pl/home.aspx?f... (dostęp: 20.10.2019).
 
13.
Polskistandardpłatności.pl (2019). 40 milionów transakcji w pierwszym kwartale: BLIK nadal szybko rośnie. Pobrane z: https:// polskistandardplatnosci.pl/. https://www.telix.pl/rynek/pla... (dostęp: 30.07.2019).
 
14.
Populationof.net (2019). Polska liczba ludności. Pobrane z: https://www.populationof.net/p... (dostęp: 12.10.2019).
 
15.
Prnews.pl (2019). Polska bankowość w liczbach – I kw. 2019. Pobrane z: https://prnews.pl/polska-banko... (dostęp: 15.10.2019).
 
16.
Runnemark, E. Hedman, J. Xiao, X. (2015). Do consumers pay more using debit cards than cash? Electronic Commerce Research and Applications, 14(5), 285-291. https://doi.org/10.1016/j.eler....
 
17.
Sejm (2015). Niższe maksymalne stawki opłaty interchange za płatności kartą. Pobrane z: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.n... (dostęp: 27.10.2019).
 
18.
Statista.com (2017). Number of Apple Pay, Samsung Pay and Android Pay contactless payment users from 2015 to 2017 (in millions). Pobrane z: http://www.statista.com/statis... (dostęp: 20.07.2019).
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top