PL EN
KOMUNIKATY O WYNIKACH BADAŃ; KOMUNIKATY Z KONFERENCJI
SPRAWOZDANIE Z OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ PT. „PAŃSTWOWE WYŻSZE SZKOŁY ZAWODOWE W POLSCE: DOKONANIA, STAN OBECNY, PERSPEKTYWY”
Mariusz Pyra 1  
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska
Data publikacji: 11-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2013;6(1):154–159
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Państwowe wyższe szkoły zawodowe od 15 lat są szansą młodzieży na zdobycie wyższego wykształcenia i pracy. Jest ich już 36 w całej Polsce. Działają tam, gdzie warunkiem awansu społecznego jest bezpłatne studiowanie blisko domu. Odpowiadają na potrzeby regionów, dają kadrę małym i średnim przedsiębiorstwom oraz pełnią istotną rolę w społeczno – gospodarczym rozwoju lokalnym. Jubileusz 15-lecia publicznego sektora wyższego szkolnictwa zawodowego stał się przyczynkiem do zorganizowania konferencji na temat „PAŃSTWOWE WYŻSZE SZKOŁY ZAWODOWE W POLSCE: DOKONANIA, STAN OBECNY, PERSPEKTYWY”. Konferencja ta odbyła się w dniach 27-28 czerwca 2013 roku w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z inicjatywy J.M. Rektora PSW prof. zw. dr. hab. Mieczysława Adamowicza. Patronat nad wydarzeniem objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka oraz Marszałek Województwa Lubelskiego, Krzysztof Hetman.
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725