PL EN
INNE
STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: Wielofunkcyjność rolnictwa jako podstawa zrównoważonego rozwoju wsi w skali lokalnej
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie
Data publikacji: 12-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2012;5(1):125–132
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem badań jest poznanie i lepsze zrozumienie wielofunkcyjności i jej form, analiza uwarunkowań jej rozwoju oraz skutków dla rolnictwa i lokalnych społeczności wiejskich. Ten ogólnie sformułowany cel może być rozpisany na następujące cele szczegółowe: Poznanie i interpretacja poszczególnych funkcji na poziomie gospodarstwa rolnego, poziomie rolnictwa i poziomie podstawowej jednostki terytorialnej. Poznanie organizacji, struktur i form instytucjonalnych służących wdrażaniu koncepcji wielofunkcyjności. Określenie instrumentów oddziaływania na wielofunkcyjność na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i wspólnotowym. Określenie roli lokalnego samorządu terytorialnego w przyjmowaniu i realizacji wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725