PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
SUMIENNOŚĆ AGENTA BEZPIEKI. PRÓBA ANALIZY „UMYSŁU ZNIEWOLONEGO” NA PODSTAWIE OPOWIADANIA MICHAIŁA KURAJEWA „NOCNA WARTA. NOKTURN NA DWA GŁOSY Z UDZIAŁEM STRZELCA ZMILITARYZOWANYCH ODDZIAŁÓW OCHRONY TOWARZYSZA POŁUBOŁOTOWA”.
 
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska
Data publikacji: 12-07-2018
 
Economic and Regional Studies 2010;4(2):93–103
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W przedstawionym artykule autor na podstawie opowiadania M. Kurajewa „Nocna warta” podejmuje próbę opisania człowieka zniewolonego przez system polityczny. Opisuje obowiązki Połubołotowa, a także przedstawia ludzi, z którymi bohater zetkną się w okresie prawie 40 lat służby w strukturach NKWD. Wyraźnie podkreśla, że stosunek bohatera do wykonywanych zadań i spotykanych więźniów jest odzwierciedleniem jego bezgranicznej wiary w komunistyczną propagandę, która czyni z niego bezwolnego i zniewolonego wykonawcę cudzych rozkazów. Zwraca także uwagę na wykorzystaną przez pisarza formę monologu, która sprawia, że utwór stanowi rodzaj intymnego wyznania.
 
REFERENCJE (6)
1.
Агеев А. (1989), Государственный сумасшедший, или Соловей в петербургском тумане. «Литературное обозрение» № 8, с. 48 – 52.
 
2.
Анненский Л. (1989), Как удержать лицо? «Знамя» № 9, с. 218 – 221.
 
3.
Иванова Н. (1989), Намеренные несчастливцы? (о прозе «новой волны»). «Дружба народов» №7, с. 239 – 253.
 
4.
Кураев М. (1988), Ночной дозор. Ноктюрн на два голоса при участии стрелка ВОХР тов. Полуболотова. «Новый мир» №12, с. 80 – 114.
 
5.
Нефагина Г.Л. (2003), Русская проза конца ХХ века. Учебное пособие. Наука, Москва.
 
6.
Sałajczykowa J. (1998), Dziesięciolecie przemian. Proza rosyjska lat 1985 – 1995. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725