INNE
Streszczenie rozprawy doktorskiej: AKTYWNOŚĆ SAMORZĄDÓW W ABSORPCJI FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ JAKO CZYNNIK ROZWOJU GMIN WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 11-07-2018
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Cyburt   

dr Agnieszka Cyburt Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska Sidorska St. 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland
 
 
Economic and Regional Studies 2013;6(3):121-136
 
 
REFERENCJE (6)
1.
Bański J., Czapiewski K.(2008), Identyfikacja i ocena czynników sukcesu społeczno – gospodarczego na obszarach wiejskich, Ekspertyza, Zespół Badań Obszarów Wiejskich, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 84.
 
2.
Dziemianowicz W., Swianiewicz P.(2007), Gmina pasywna, Studia PAN KPZK, t.CXIVI, Warszawa.
 
3.
Halamska M.(2007), Regionalne zróżnicowanie rozwoju wsi, [w:] Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u. Red. Gorzelak G., Wyd. SCHOLAR, Warszawa, s. 77-78.
 
4.
Leszczewska K. (2010), Aktywność ekonomiczna regionów peryferyjnych. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, „Zeszyty Uniwersytetu Rzeszowskiego”, nr 17, Rzeszów, ss. 215-216.
 
5.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240.
 
6.
Żuber P., Sudak S. (2007), Ocena spójności Polski w zakresie spójności z Unią Europejską, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 
eISSN:2451-182X
ISSN:2083-3725
Journals System - logo
Scroll to top